ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4141 - 4160 від загального числа 121962

4141. Международный, научно-учебный центр информационных технологий и систем
Управляющие системы и машины, №2 (178). – Київ : НАН Украины, 2002. – с.96.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4142. Голошубова, Н. О.
Збірник ситуаційних задач і тестів з проблем організації торгівлі : Навч. посібник. – К. : КНТЕУ, 2000. – 185с. – 966-7376-95-8.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
4143. Лігоненко, Л. О.
Управління грошовими коштами торговельного підприємства : навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 1998. – 156с. – 966-7376-01-Х.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: Л55
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4144. Мазаракі, А. А.
Економіка торговельного підприємства : підручник. – К. : Хрещатик, 1999. – 800с. – 966-95262-5-7.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: М12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4145. Виноградська, А. М.
Тести для контролю знань студентів з курсу "Основи підприємництва" : навч.-метод. видання. – К. : КДТЕУ, 2000. – 106с.
Шифр: 334.7  Авторський знак: В49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4146. Болиева, Т. Ч.
О кризисе технических систем на современном этапе их развития // Управляющие системы и машины. – 2002. – №2 (178). – с.3.
Шифр: 629.73.001  Авторський знак: Б79
Опис документа
4147. Бондар, І. Ю.
Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 65с.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4148. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Організація торгівлі" для студентів спеціальностей "Маркетинг", "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій" денної форми навчання. – Ж. : КНТЕУ, 2001. – 23с.
Шифр: 339.1  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4149. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з курсу "Психологія праці". – К. : КНТЕУ, 2001. – 23с.
Шифр: 159.98  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4150. Збірник творчих ситуаційних задач з курсу "Менеджмент підприємства". – К. : КНТЕУ, 2001. – 25с.
Шифр: 005.5  Авторський знак: З41
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4151. Криницкий, Е.
Модернизация промышленного транспорта назрела // Автомобильный транспорт. – 2002. – №4. – с.15.
Шифр: 629.113  Авторський знак: К82
Опис документа
4152. Криницкий, Е.
Изменения в налоговом законодательстве влияют на работу международных автоперевозчиков // Автомобильный транспорт. – 2002. – №4. – с.19.
Шифр: 629.113  Авторський знак: К82
Опис документа
4153. Нечаев, В.
Особенности перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов // Автомобильный транспорт. – 2002. – №4. – с.23.
Шифр: 629.113  Авторський знак: Н59
Опис документа
4154. Волчков, В.
Исправный автомобиль - обязанность автовладельца // Автомобильный транспорт. – 2002. – №4. – с.47.
Шифр: 629.113  Авторський знак: В67
Опис документа
4155. Светланова, И.
Как выбрать безопасный автомобиль // Автомобильный транспорт. – 2002. – №4. – с.50.
Шифр: 629.113  Авторський знак: С24
Опис документа
4156. Нечаев, В.
Ремонтное и диагностическое оборудование на выставке "Автомастер - 2002" // Автомобильный транспорт. – 2002. – №4. – с.38.
Шифр: 629.113  Авторський знак: Н59
Опис документа
4157. Чейз, Р. Б.
Производственный и операционный менеджмент. – 8-е изд. – М. : Вильямс, 2001. – 5-8459-0157-Х.
Шифр: 005  Авторський знак: Ч-34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4158. Варналій, З. С.
Основи підприємництва : навч. посібник. – К. : Знання-прес, 2002. – 239с. – 966-7767-28-0.
Шифр: 334.7(07)  Авторський знак: В18
Кількість примірників :  11    В наявності :  10
Опис документа
4159. Алехина, И.
Имидж и этикет делового человека. – М. : Дело, 2001. – 112с. – 5-7749-0210-2.
Шифр: 174  Авторський знак: А49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4160. Залужний, А. М.
Надійність та діагностика технічних систем : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 356с.
Шифр: 004.05(07)  Авторський знак: З-22
Кількість примірників :  266    В наявності :  265
Опис документа

« 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет