ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 141 - 160 від загального числа 124832

141. Онкович, Г. В.
Український рік у прикметах та прикметниках : навч. посібник. – К. : Наукова думка, 2000. – 144с. – 966-00-0512-1.
Шифр: 39(477)(07)  Авторський знак: О-58
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
142. Крижанівський, О. П.
Історія Стародавнього Сходу : підручник. – К. : Либідь, 2000. – 592с. – 966-06-0156-5.
Шифр: 94(5)(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
143. Малахов, В.
Етика: Курс лекцій : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2000. – 384с. – 966-06-0154-9.
Шифр: 17(07)  Авторський знак: М18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
144. Культура ділового спілкування : навч. посібник. – К. : ЕксОб, 2000. – 200с. – 966-7769-00-3.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  23    В наявності :  22
Опис документа
145. Стеченко, Д. М.
Державне регулювання економіки : навч. посібник. – К. : МАУП, 2000. – 176с. – 966-608-023-0.
Шифр: 334.24(07)  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  41    В наявності :  41
Опис документа
146. Вахрин, П. И.
Финансы : учебник. – М. : Маркетинг, 2000. – 502с. – 5-7856-0158-3.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: В22
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
147. Катасонов, В. Ю.
Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. – М. : Анкил, 2000. – 272с. – 5-86476-145-1.
Шифр: 336  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  1    В наявності :  -1
Опис документа
148. Ніколаєва, С. Ю.
Тестові завдання з німецької мови : навч. посібник. – К. : Освіта, 1998. – 176с. – 966-04-0293-7.
Шифр: 811.112.2(07)  Авторський знак: Н63
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
149. Ніколаєва, С. Ю.
Тестові завдання з англійської мови : навч. посібник. – К. : Освіта, 1998. – 216с. – 966-4-0324-0.
Шифр: 811.111  Авторський знак: Н63
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
150. Бориско, Н. Ф.
Самоучитель немецкого языка : учеб. пособие. Т.1. – М.; К. : РОЛЬФ, ЛОГОС, 2000. – 480с. – 966-509-062-3.
Шифр: 811.112.2(07)  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  9    В наявності :  6
Опис документа
151. Бориско, Н. Ф.
Самоучитель немецкого языка : учеб. пособие. Т.2. – М.; К. : РОЛЬФ, ЛОГОС, 2000. – 512с. – 966-509-063-1.
Шифр: 811.112.2(07)  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  8    В наявності :  6
Опис документа
152. Математика: БЭС. – 3-е изд., репринт. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2000. – 848 с. – 5-85270-278-1.
Шифр: 51(03)  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
153. Тейксейра, С.
Delphi 5 : Руководство разработчика: В 2-х т. Т.2. : Разработка компонентов и работа с базами данных. – М. : Вильямс, 2000. – 992с. – 5-8459-0067-0. – + CD-ROM.
Шифр: 004.43  Авторський знак: Т30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
154. Крушельницька, О. В.
Мотивація та оцінка діяльності персоналу : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 215с.
Шифр: 005.32(07)  Авторський знак: К84
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
155. Овчинников, П. П.
Вища математика : підручник. У 2-х ч., ч.1. – 2-е вид.,стереотип. – К. : Техніка, 2000. – 592с. – 966-575-078-Х.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: О-35
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
156. Овчинников, П. П.
Вища математика : підручник. У 2-х ч., ч.2. – 2-е вид., стереотип. – К. : Техніка, 2000. – 792с. – 966-575-153-0.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: О-35
Кількість примірників :  29    В наявності :  29
Опис документа
157. Радиотехника и электроника. – Москва : Наука, 2000. –, 1956-. – ( 12 раз в год).
Шифр: 621.37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
158. Экология города : Учебник. – К. : Либра, 2000. – 464с. – 966-7035-29-8.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  58    В наявності :  56
Опис документа
159. Радиотехника и электроника. 45, №8. – Москва : Наука, 2000. – 1024 с.
Шифр: 629.37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
160. Фразеологічний словник української мови: Кн. 1. – 2-ге вид. – К. : Наукова думка, 1999. – 524с. – 5-12-000635-3.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: Ф82
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет