ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 101 - 120 від загального числа 124840

101. Марченко, В. Л.
Визначення оптимального тиску у гідроакумуляторі в пристрої для штампуванні з обертанням інструмента при зворотньому русі. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.80-82.
Шифр: 621.73  Авторський знак: М30
Опис документа
102. Бублик, Г. Ф.
Тенденції розвитку інерціальних систем орієнтації, навігації та керування рухом.Частина ІІ.Інерціальни системи керування рухом. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.87-96.
Шифр: 531  Авторський знак: Б90
Опис документа
103. Рахмуні, М.
Дослідження факторів теплового дрейфу динамічно настроюваних гіроскопів. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.97-102.
Шифр: 543  Авторський знак: Р27
Опис документа
104. Румбешта, В. О.
Деякі особливості побудови структур інваріантних газоаналізаторів. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.103-107.
Шифр: 543  Авторський знак: Р86
Опис документа
105. Бінхуа, Ге.
Узагальнення теорем Привалова і Альпера. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.113-117.
Шифр: 621.221  Авторський знак: Б11
Опис документа
106. Власюк, Г. Г.
Алгоритм стикування двох кусків поверхонь з граничними просторовими кривими скінченних сум. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.126-130.
Шифр: 515  Авторський знак: В58
Опис документа
107. Анкудович, Т. Є.
Економіко-математична модель зайнятість-персонал-кваліфікація для прийняття рішень при управлінні трудовими ресурсами за умов перехідної економіки // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – С.130-135.
Шифр: 338.242  Авторський знак: А64
Опис документа
108. Мунтіян, В. І.
Соціальний аспект економічної безпеки України. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.136-140.
Шифр: 338  Авторський знак: М90
Опис документа
109. Барбаш, В. А.
Одержання нітроцелюлозного лаку з вітчизняної сировини. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.141-144.
Шифр: 519  Авторський знак: Б24
Опис документа
110. Статюха Г.О.,Лефлер П.,Скляр М.,Петрань А.Г.
Розширення можливостей дослідження композитів на основі сумішей полімерів поліпропіленкополімер етілену з октеном, наповнених тальком. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.145-151.
Шифр: 519  Авторський знак: С78
Опис документа
111. Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Наукова думка, 2000. – 272с. – 966-00-0597-0.
Шифр: 82-1(477)  Авторський знак: П41
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
112. 100 тем з німецької усної. – Донецьк : ВКФ "БАО", 1999. – 192с. – 966-548-074-Х.
Шифр: 811.112.2  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
113. Новий англо-український та українсько-англійський словник. – Харків : Друкарський центр "Єдінорог", 1999. – 512с. – 966-7333-32-9.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: Н73
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
114. Бурячок А.А.,Гнатюк Г.М.,Головащук С.І.,Горюшина Г.Н.,Лозова Н.Є.та ін.
Словник синонімів української мови. В 2-х т. Т. 1. : А - Н. – К. : Наукова думка, 1999. – 1030с. – 966-00-0422-2.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
115. Бурячок А.А.,Гнатюк Г.М.,Головащук С.І.,Горюшина Г.Н.,Лозова Н.Є.та ін.
Словник синонімів української мови. В 2-х т. Т. 2. : О - Я. – К. : Наукова думка, 2000. – 960с. – 966-00-0423-0.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116. Энциклопедия хороших манер. – СПб. : Диамант, Золотой век, 2000. – 512с. – 5-88155-113-3.
Шифр: 17(03)  Авторський знак: Э88
Кількість примірників :  1
Опис документа
117. Вилсон, Г.
Язык жестов - путь к успеху. – СПб. : Питер, 2000. – 224с. – 5-88782-330-5.
Шифр: 159.9  Авторський знак: В44
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
118. Курбатов, В. И.
Искусство управлять общением. – Ростов-на-Дону : Фенікс, 1997. – 352с. – 5-222-00038-9.
Шифр: 005.5  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
119. Сильва, Х.
Искусство менеджмента по методу Сильва. – Минск : Попурри, 1999. – 288с. – 985-438-221-4.
Шифр: 005.32  Авторський знак: С36
Кількість примірників :  1
Опис документа
120. Менеджмент: Практические ситуации, деловые игры, упражнения. – СПб. : Питер, 2000. – 144с. – 5-272-00104-4.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: М50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет