ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 81 - 100 від загального числа 124832

81. Лютий, І. О.
Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки : монографія. – К. : АТІКА, 2000. – 240с. – 966-7714-07-01.
Шифр: 336.7  Авторський знак: Л96
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
82. Балабанов, И. Т.
Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2-е изд., доп. – М. : Фінанси і статистика, 2000. – 208с. – 5-279-02243-8.
Шифр: 005.52  Авторський знак: Б20
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
83. Наукові вісті = Наукові вісті НТУ "КПІ". – Київ : НТУ України "КПІ", 2000. –, 1997-. – ( 6 раз на рік).
Шифр: 72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
84. Горбунов, А. Р.
Управление финансовыми потоками и организация финансовых служб предприятий, региональных администраций и банков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Анкил, 2000. – 224с. – 5-86476-148-6.
Шифр: 658.15  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
85. Мелкумов, Я. С.
Организация и финансирование инвестиций : учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 248с. – 5-16-000292-8.
Шифр: 330.3(07)  Авторський знак: М47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
86. Финансы : учебник. – М. : Издательство "Перспектива"; Издательство "Юрайт", 2000. – 520с. – 5-88045-041-4.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  2
Опис документа
87. Водотовка, В. І.
Підвищення енергетичної ефективності радіотехнічної системи технологічного призначення. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.5-10.
Шифр: 621.317  Авторський знак: В62
Опис документа
88. Пустильник О.Д.,Зиков Г.О.,Левченко В.А.,Бейзим В.О.
Про природу утворення нормальних кластерів у високотемпературних надпровідникових плівках на сапфірових підкладках. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.11-17.
Шифр: 621.372  Авторський знак: П89
Опис документа
89. Квицинський, А. О.
Параметри інфрачервоних ламп розжарення при перехідних і сталих режимах роботи. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.18-22.
Шифр: 621  Авторський знак: К32
Опис документа
90. Корнієнко, Я. М.
Розрахунок температурного поля у псевдозрідженному шарі при зневодненні і грануляції розчинів. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.23-31.
Шифр: 518  Авторський знак: К67
Опис документа
91. Зінченко, В. П.
Інформаційна технологія проектних досліджень складних технічних обєктів. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.32-42.
Шифр: 681  Авторський знак: З-11
Опис документа
92. Стіренко, С. Г.
Відтворення проблемної області у системі автоматизованої розробки текстової інформації. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.43-50.
Шифр: 681  Авторський знак: С77
Опис документа
93. Горик, О. В.
Руйнування композитної системи внаслідок втрати стійкості окремих фаз. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.51-56.
Шифр: 539  Авторський знак: Г69
Опис документа
94. Бочар, І. Й.
Формування дифузійного боридного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.57-60.
Шифр: 621  Авторський знак: Б72
Опис документа
95. Джемелінський, В. В.
Технологічни умови утворення металевих платівок із латуні на стальних поверхнях при їх терті з проковзуванням. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.61-65.
Шифр: 621  Авторський знак: Д40
Опис документа
96. Young, D. M.
A Survey of Numerical Mathematics: in two volumes. – Volume 1. – New York : Dover Publications, Inc, 2000. – 492с. – 0-486-65691-8.
Шифр: 517  Авторський знак: Я60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
97. Young, D. M.
A Survey of Numerical Mathematics: in two volumes. – Volume 2. – New York : Dover Publications, Inc, 2000. – 606с. – 0-486-65692-6.
Шифр: 517  Авторський знак: Я60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
98. Falconer, K.
Fractal Geometry Mathematical Foundations and Applications. – New York : John Willey & Sons, 2000. – 288с. – 0-471-92287-0.
Шифр: 531.012  Авторський знак: Ф32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
99. Ковальов, В. А.
Експериментальне визначення коефіцієнта Гідродинамічного опору перегородок циліндричного бака космічного летального апарата. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.66-69.
Шифр: 532  Авторський знак: К56
Опис документа
100. Ковальов, В. Д.
Аналіз експлуатаційних характеристик шпіндельних гідростатичних підшипників на основі загальної математичної моделі опор рідинного тертя. // Наукові вісті. – 2000. – №4(12). – 2000. – с.70-77.
Шифр: 621.9  Авторський знак: К56
Опис документа

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет