ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5081 - 5100 від загального числа 124714

5081. Економіка і підприємництво: стан та перспективи : Зб. наук. праць. – К. : Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 395с. – 966-7376-64-8.
Шифр: 338.2(477)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5082. Михайленко, О. Р.
Основи правознавства. – К. : Академія, 1997. – 256с. – Старшокласникам і абітурієнтам. – -966-580-026-4.
Шифр: 340.1(07)  Авторський знак: М69
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5083. Биомедицинская радиоэлектроника, №7. – Москва : Радиотехника, 2002. – 70 c.
Шифр: 38.621:61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5084. Беркутов, А. М.
Технолгии физиотерапии XXI века // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.4.
Шифр: 612.014.426  Авторський знак: Б48
Опис документа
5085. Радіонова, І. Ф.
Макроекономіка та економічна політика : Підручникддля економ.спец.вузів. – К. : Таксон, 1996. – 240с. – 5-7707-8736-8.
Шифр: 330.101.541(07)  Авторський знак: Р15
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5086. Базилевич В.Д.,Лук'янов В.О.,Писаренко Н.Н.,Квіцинська Н.В.
Мікроекономіка : Опорний конспект лекцій. – К. : Четверта хвиля, 1997. – 224с. – 966-529-050-9.
Шифр: 330.101.542(07)  Авторський знак: Б17
Кількість примірників :  54    В наявності :  54
Опис документа
5087. Жулев, В. И.
Напрвления оптимизациив магнитотерапии при общем воздействии // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.14.
Шифр: 615.472.03  Авторський знак: Ж87
Опис документа
5088. Виноградов, А. Л.
Проблемы автоматизации экспериментальных исследований динамических характеристик тела человека // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.24.
Шифр: 620.178.5  Авторський знак: В49
Опис документа
5089. Садовский, Г. А.
Метрологическое обеспечение биомедицинских средств измерений // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.49.
Шифр: 621.317  Авторський знак: С14
Опис документа
5090. Борисов, А. Г.
Частотный способ опреативного управления магнитотерапевтическим воздействием // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.65.
Шифр: 615.841  Авторський знак: Б82
Опис документа
5091. Кириллов, С. Н.
Сверхвысокочастотная радиотермография биологических объектов с использованием нейронных сетей // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.36.
Шифр: 615.471  Авторський знак: К43
Опис документа
5092. Искусство менеджмента : практ. пособие. – М. : Финпресс, 1998. – 272с. – 5-8001-0004-7.
Шифр: 005  Авторський знак: И86
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
5093. Устинова, Г. М.
Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений : учеб. пособие. – СПб. : ДиаСофтЮП, 2000. – 368с. – 5-93772-001-6.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: У79
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
5094. Мень, А.
История религии : учеб. пособие. В 2 кн. Кн.2 : Пути христианства. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2001. – 224с. – 5-86225-622-9.
Шифр: 2-9(07)  Авторський знак: М21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5095. Колодницький, М. М.
Основи теорії математичного моделювання систем : Навч.-довід. посібник. Т.1. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 718с. – 966-7570-86-Х.
Шифр: 519.67(07)  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  102    В наявності :  98
Опис документа
5096. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції за результатами О'бєднаного Європейського проекту JEP -10435-98 "Науки про навколишнє середовище в частині впливу радіації на здоров'я людини". – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 182с.
Шифр: 504.7  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5097. Гніліцький, В. В.
Розрахунок поглинених доз при дистанційній гамма-терапії. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 76с.
Шифр: 615.8  Авторський знак: Г56
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5098. Камінський, Д. Б.
Хімія і радіаційна хімія води і водних розчинів. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 113с.
Шифр: 543.3(07)  Авторський знак: К18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5099. Коваль, О. А.
Тваринний світ: питання радіобіології та радіоекології. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 61с.
Шифр: 591.5  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5100. Орлов, А. А.
Радиоактивно загрязненные леса как критические ландшафты: радиоактивность пищевых продуктов и влияние на формирование дозы внутреннего облучения населения : аналитический обзор. – Ж. : ЖИТИ, 2002. – 202с. – 966-683-027.
Шифр: 630  Авторський знак: О-66
Кількість примірників :  24    В наявності :  24
Опис документа

« 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет