ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5001 - 5020 від загального числа 124832

5001. Жулев, В. И.
Напрвления оптимизациив магнитотерапии при общем воздействии // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.14.
Шифр: 615.472.03  Авторський знак: Ж87
Опис документа
5002. Виноградов, А. Л.
Проблемы автоматизации экспериментальных исследований динамических характеристик тела человека // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.24.
Шифр: 620.178.5  Авторський знак: В49
Опис документа
5003. Садовский, Г. А.
Метрологическое обеспечение биомедицинских средств измерений // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.49.
Шифр: 621.317  Авторський знак: С14
Опис документа
5004. Борисов, А. Г.
Частотный способ опреативного управления магнитотерапевтическим воздействием // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.65.
Шифр: 615.841  Авторський знак: Б82
Опис документа
5005. Кириллов, С. Н.
Сверхвысокочастотная радиотермография биологических объектов с использованием нейронных сетей // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2002. – №7. – с.36.
Шифр: 615.471  Авторський знак: К43
Опис документа
5006. Искусство менеджмента : практ. пособие. – М. : Финпресс, 1998. – 272с. – 5-8001-0004-7.
Шифр: 005  Авторський знак: И86
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
5007. Устинова, Г. М.
Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений : учеб. пособие. – СПб. : ДиаСофтЮП, 2000. – 368с. – 5-93772-001-6.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: У79
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
5008. Мень, А.
История религии : учеб. пособие. В 2 кн. Кн.2 : Пути христианства. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2001. – 224с. – 5-86225-622-9.
Шифр: 2-9(07)  Авторський знак: М21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5009. Колодницький, М. М.
Основи теорії математичного моделювання систем : Навч.-довід. посібник. Т.1. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 718с. – 966-7570-86-Х.
Шифр: 519.67(07)  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  102    В наявності :  98
Опис документа
5010. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції за результатами О'бєднаного Європейського проекту JEP -10435-98 "Науки про навколишнє середовище в частині впливу радіації на здоров'я людини". – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 182с.
Шифр: 504.7  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5011. Гніліцький, В. В.
Розрахунок поглинених доз при дистанційній гамма-терапії. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 76с.
Шифр: 615.8  Авторський знак: Г56
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5012. Камінський, Д. Б.
Хімія і радіаційна хімія води і водних розчинів. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 113с.
Шифр: 543.3(07)  Авторський знак: К18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5013. Коваль, О. А.
Тваринний світ: питання радіобіології та радіоекології. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 61с.
Шифр: 591.5  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5014. Орлов, А. А.
Радиоактивно загрязненные леса как критические ландшафты: радиоактивность пищевых продуктов и влияние на формирование дозы внутреннего облучения населения : аналитический обзор. – Ж. : ЖИТИ, 2002. – 202с. – 966-683-027.
Шифр: 630  Авторський знак: О-66
Кількість примірників :  24    В наявності :  24
Опис документа
5015. Левчук, Л. Т.
Західноєвропейська естетика ХХ століття : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 224с.
Шифр: 111.852(07)  Авторський знак: Л34
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5016. Янчук В.М.,Колодницький М.М.,Ковальчук А.М.,Левицький В.Г.,Орлов О.О.
Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах. Т.1 : Від. аналізу до математичного моделі. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 142с. – 966-683-028-0.
Шифр: 519.67  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5017. Янчук В.М.,Колодницький М.М.,Ковальчук А.М.,Левицький В.Г.,Орлов О.О.
Методи та засоби математичного моделювання міграції радіонуклідів у природних екосистемах. Т.2 : Міждисциплінарний аналіз проблеми. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 224с. – 966-683-028-0.
Шифр: 519.67  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5018. Карпов В.І.,Сіренький С.П.,Данилко В.К.,Климчик О.М.,Колесник С.І.та ін.
Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини. – Ж. : Наук.-досл. ін-т статистики, 2001. – 320с. – 966-95684-8-Х.
Шифр: 504  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  93    В наявності :  90
Опис документа
5019. Шелудченко Б.А.,Дорощенко В.В.,Котков В.І.,Шелудченко І.А.,Зосимович М.В.,Пінчук Н.О.
Інженерна екологія : Навчальний посібник, Ч.2. : Гідросфера. – Ж. : Волинь, 2001. – 220с. – 966-7390-98-5.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: І62
Кількість примірників :  19    В наявності :  18
Опис документа
5020. Каталог програм нормативних дисциплін підготовки бакалавра напряму 0502 "Менеджмент". Ч.1. – К. : КНТЕУ, 2002. – 154с.
Шифр: 378  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет