ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4941 - 4960 від загального числа 124644

4941. Федів, Ю. О.
Історія украінської філософії : Навч. посіб. – К. : Україна, 2000. – 512с. – 966-524-070-6.
Шифр: 101.1(477)(09)  Авторський знак: Ф72
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4942. Бабак В.П.,Білецький А.Я.,Приставка О.П.,Приставка П.О
Статистична обробка даних : Монографія. – К. : МІВВЦ, 2001. – 388с. – 966-7933-02-4.
Шифр: 519.25  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
4943. Яремчук, С. І.
Математичні методи дослідження операцій в прикладах : Навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 264с. – 966-683-039-6.
Шифр: 519.8(07)  Авторський знак: Я72
Кількість примірників :  173    В наявності :  169
Опис документа
4944. Ворожейкин, И. Е.
Конфликтология : учебник. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 240с. – 5-16-000964-7.
Шифр: 005.574(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4945. Яремчук, С. І.
Введення в математичні методи дослідження операцій : Навч. посіб. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 300с. – 966-683-038-8.
Шифр: 519.8(07)  Авторський знак: Я72
Кількість примірників :  208    В наявності :  201
Опис документа
4946. Серов, В. М.
Инвестиционный менеджмент : Учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 272с. – 5-16-000296-0.
Шифр: 330.3(07)  Авторський знак: С32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4947. Большаков, А. Г.
Конфликтология организаций : Учеб. пособие. – М. : МЗ Пресс, 2001. – 182с. – 5-94073-003-5.
Шифр: 005.574(07)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4948. Осовська, Г. В.
Комунікації в менеджменті : практикум. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 568с. – 966-683-023-Х.
Шифр: 005.5(07)  Авторський знак: О-72
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
4949. Безвесільна, О. М.
Вимірювання гравітаційних прискорень : Підручник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 264с. – 966-683-041-8.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: Б39
Кількість примірників :  53    В наявності :  52
Опис документа
4950. Грабар, І. Г.
Термоактиваційний аналіз та синергетика руйнування : Монографія. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 312с. – 966-683-032-9.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Г75
Кількість примірників :  61    В наявності :  60
Опис документа
4951. Струтинський, В. Б.
Математичне моделювання металорізальних верстатів : Монографія. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 570с. – 966-683-047-7.
Шифр: 621.9  Авторський знак: С87
Кількість примірників :  49    В наявності :  49
Опис документа
4952. Лозниця, В. С.
Психологія менеджменту : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1997. – 248с. – 966-574-075-х.
Шифр: 005.32(07)  Авторський знак: Л72
Кількість примірників :  23    В наявності :  23
Опис документа
4953. Головач А.В.,Єріна А.М.,Козирєв О.В.,Атаманчук А.М.,Герасименко С.С.
Статистика : підручник. – К. : Вища школа, 1993. – 623с. – 5-11-004144-х.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  27    В наявності :  24
Опис документа
4954. Головач А.В.,Єріна А.М.,Козирєв О.В.,Атаманчук А.М.,Герасименко С.С.
Статистика. Збірник задач : підручник. – К. : Вища школа, 1994. – 448с. – 5-11-004144-х.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
4955. Філіпенко А.С.,Вергун В.А.,Сікора В.Д.,Мазуренко В.І.,Бураківський І.В.
Міжнародні валютно-кредитні відносини : підручник. – К. : Либідь, 1997. – 208с. – 966-06-0022-4.
Шифр: 339.72(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4956. Чупис А.В.,Царенко А.М.,Кашенко А.Л.,Закоморный С.Н.,Борисова В.А.
Финансовое положение предприятия (оценка.анализ.планирование) : Научно-методическое издапние. – Суми : Университетская книга, 1999. – 136с. – 966-7550-18-4.
Шифр: 658.14  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
4957. Коренной, А. П.
Курс инновационного менеджмента. – К. : НИИ статистика, 1997. – 338с. – 5-7763-8483-4.
Шифр: 005.5  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
4958. Коробов, М. Я.
Фінанси промислового підприємства : підручник. – К. : Либідь, 1995. – 160с. – 5-325-00625-8.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4959. Палеха, Ю. І.
Основи психології та педагогіки : Навч.-метод. посібник. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 164с. – 966-7508-80-3.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4960. Сергійчук, І. М.
Новітня історія країн Азії та Африки (1918 - кінець ХХ ст.) : Навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 288с. – 966-680-031-4.
Шифр: 94(5)(07)  Авторський знак: С32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет