ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4941 - 4960 від загального числа 124815

4941. Ворожейкин, И. Е.
Конфликтология : учебник. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 240с. – 5-16-000964-7.
Шифр: 005.574(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4942. Яремчук, С. І.
Введення в математичні методи дослідження операцій : Навч. посіб. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 300с. – 966-683-038-8.
Шифр: 519.8(07)  Авторський знак: Я72
Кількість примірників :  208    В наявності :  201
Опис документа
4943. Серов, В. М.
Инвестиционный менеджмент : Учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 272с. – 5-16-000296-0.
Шифр: 330.3(07)  Авторський знак: С32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4944. Большаков, А. Г.
Конфликтология организаций : Учеб. пособие. – М. : МЗ Пресс, 2001. – 182с. – 5-94073-003-5.
Шифр: 005.574(07)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4945. Осовська, Г. В.
Комунікації в менеджменті : практикум. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 568с. – 966-683-023-Х.
Шифр: 005.5(07)  Авторський знак: О-72
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
4946. Безвесільна, О. М.
Вимірювання гравітаційних прискорень : Підручник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 264с. – 966-683-041-8.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: Б39
Кількість примірників :  53    В наявності :  52
Опис документа
4947. Грабар, І. Г.
Термоактиваційний аналіз та синергетика руйнування : Монографія. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 312с. – 966-683-032-9.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Г75
Кількість примірників :  61    В наявності :  60
Опис документа
4948. Струтинський, В. Б.
Математичне моделювання металорізальних верстатів : Монографія. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 570с. – 966-683-047-7.
Шифр: 621.9  Авторський знак: С87
Кількість примірників :  49    В наявності :  49
Опис документа
4949. Лозниця, В. С.
Психологія менеджменту : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1997. – 248с. – 966-574-075-х.
Шифр: 005.32(07)  Авторський знак: Л72
Кількість примірників :  23    В наявності :  23
Опис документа
4950. Головач А.В.,Єріна А.М.,Козирєв О.В.,Атаманчук А.М.,Герасименко С.С.
Статистика : підручник. – К. : Вища школа, 1993. – 623с. – 5-11-004144-х.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  27    В наявності :  24
Опис документа
4951. Головач А.В.,Єріна А.М.,Козирєв О.В.,Атаманчук А.М.,Герасименко С.С.
Статистика. Збірник задач : підручник. – К. : Вища школа, 1994. – 448с. – 5-11-004144-х.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
4952. Філіпенко А.С.,Вергун В.А.,Сікора В.Д.,Мазуренко В.І.,Бураківський І.В.
Міжнародні валютно-кредитні відносини : підручник. – К. : Либідь, 1997. – 208с. – 966-06-0022-4.
Шифр: 339.72(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4953. Чупис А.В.,Царенко А.М.,Кашенко А.Л.,Закоморный С.Н.,Борисова В.А.
Финансовое положение предприятия (оценка.анализ.планирование) : Научно-методическое издапние. – Суми : Университетская книга, 1999. – 136с. – 966-7550-18-4.
Шифр: 658.14  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
4954. Коренной, А. П.
Курс инновационного менеджмента. – К. : НИИ статистика, 1997. – 338с. – 5-7763-8483-4.
Шифр: 005.5  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
4955. Коробов, М. Я.
Фінанси промислового підприємства : підручник. – К. : Либідь, 1995. – 160с. – 5-325-00625-8.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4956. Палеха, Ю. І.
Основи психології та педагогіки : Навч.-метод. посібник. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 164с. – 966-7508-80-3.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4957. Сергійчук, І. М.
Новітня історія країн Азії та Африки (1918 - кінець ХХ ст.) : Навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 288с. – 966-680-031-4.
Шифр: 94(5)(07)  Авторський знак: С32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4958. Зиглер, Р. Л.
Брандмауэры в Linux : учеб. пособие. – М. : Вильямс, 2000. – 384с. – 5-8459-0120-0.
Шифр: 004.4  Авторський знак: З-59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4959. Митчелл, М.
Программирование для Linux. Профессиональный подход. – М. : Вильямс, 2002. – 288с. – 5-8459-0243-6.
Шифр: 004.41  Авторський знак: М66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4960. Алексеев А.П.,Васильев Г.Г.,Воробей Ю.Д.,Давыдов В.М.,Ермакова А.В.
Краткий философский словарь. – М. : Проспект, 2001. – 469 с. – 5-94569-004-Х.
Шифр: 101.1(03)  Авторський знак: К86
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет