ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 14981 - 15000 від загального числа 121900

14981. Бурлака В.А.,Руденко Г.Б.,Грабар І.Г.,Біба А.Д.,Савченко Ю.І.
Детергенти сучасності: технологія виробництва, екологія, економіка використання : Наук. монографія. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 745с. – 966-683-072-8.
Шифр: 661  Авторський знак: Д38
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
14982. Івашкіна, Т. П.
Родовища корисних копалин : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 120с.
Шифр: 553(07)  Авторський знак: І-24
Кількість примірників :  270    В наявності :  269
Опис документа
14983. Тарасюк, Г. М.
Управління проектами : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 470с. – 966-683-071-Х.
Шифр: 005.8(07)  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  266    В наявності :  251
Опис документа
14984. Баранчукова И.М.,Гусев А.А.,Крамаренко Ю.Б.,Новиков В.Ю.,Соломенцев Ю.М.
Проектирование технологии : Учебник. – М. : Машиностроение, 1990. – 416с. – Технология автоматизированного машиностроения. – 5-217-01009-6.
Шифр: 621.9.02(07)  Авторський знак: П79
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
14985. Тарзиманов, Г. А.
Проектирование металлорежущих станков. – 2-е изд., доп. и ререраб. – М. : Машиностроение, 1972. – 312с.
Шифр: 621.9  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  33    В наявності :  33
Опис документа
14986. Алмазова, Л. Д.
Как научиться говорить по-английски : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1989. – 223с. – 5-06-000218-7.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: А51
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
14987. Ачеркан Н.С.,Гаврюшин А.А.,Ермаков В.В.,Игнатьев Н.В.,Какойло А.А.
Металлорежущие станки. Т. 1. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1965. – 764с.
Шифр: 621.9  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
14988. Торлин, В. Н.
Финишные операции в гибком автоматизированном производстве. – К. : Техніка, 1987.
Шифр: 621.9  Авторський знак: Т60
Кількість примірників :  48    В наявності :  48
Опис документа
14989. Электрогидроимпульсная обработка металлов давлением : Сборник научных трудов. – К. : Наукова думка, 1979. – 160с.
Шифр: 621.9  Авторський знак: Э45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
14990. Волков, В. П.
Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : навч. посібник. – Х. : ХНАДУ, 2003. – 292с. – 966-303-018-6.
Шифр: 629.33(07)  Авторський знак: В67
Кількість примірників :  20    В наявності :  20
Опис документа
14991. Мілевич, В. М.
Пожежобезпека та гірничорятувальна справа : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 232с.
Шифр: 622.8(07)  Авторський знак: М60
Кількість примірників :  132    В наявності :  130
Опис документа
14992. Плашей, Г. И.
Приспособления агрегатных станков : альбом конструкций. – М. : Машиностроение, 1977. – 192с.
Шифр: 621.9.02  Авторський знак: П37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
14993. Кобрінська, Т. І.
Підручник англійської мови : Підручник для студентів економічних спеціальностей. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 608с. – 966-7158-38-1.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
14994. Кобрінська, Т. І.
Обговорення преси: Посібник для немовних вузів : навч. посібник. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 232с. – 966-7158-14-4.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
14995. Кобрінська, Т. І.
Лекційно-практичний курс англійської мови: Для студентів курсів економічних спеціальностей : Підручник. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 376с. – 966-7158-04-7.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
14996. Коллин, П. Х.
Словарь американского употребления английского языка (для начинающих). – М. : Рус.яз., 1991. – 280с. – 5-200-01497-2.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
14997. Уэйкерли, Дж. Ф.
Проектирование цифровых устройств : Учебник. Т.1. – М. : Постмаркет, 2002. – 544с. – 5-901095-12-Х.
Шифр: 004.67  Авторський знак: У32
Кількість примірників :  1
Опис документа
14998. Уэйкерли, Дж. Ф.
Проектирование цифровых устройств : Учебник. Т.2. – М. : Постмаркет, 2002. – 528с. – 5-901095-12-Х.
Шифр: 004.67  Авторський знак: У32
Кількість примірників :  1
Опис документа
14999. Таненбаум, Э.
Архитектура компьютера. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 704с. – 5-318-00298-6.
Шифр: 004.2  Авторський знак: Т18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15000. Евстифеев, А. В.
Микроконтроллеры АVR семейств Tiny и Mega фирмы "ATMEL". – М. : Додэка ХХІ, 2004. – 560с. – 5-94120-081-1.
Шифр: 004.32  Авторський знак: Е26
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет