ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 14781 - 14800 від загального числа 124535

14781. Петруха П.Г.,Чубаров А.Д.,Стерлин Г.А.,Данилин И.Т.,Буянова Т.Л.
Обработка резанием высокопрочных коррозионностойких и жаропрочных сталей. – М. : Машиностроение, 1980. – 168с.
Шифр: 621.9.04  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
14782. Хает Г.Л.,Гах В.М.,Громаков К.Г.,Гузенко В.С.,Ивченко Т.Г.
Сборный твердосплавный инструмент. – М. : Машиностроение, 1989. – 256с. – 5-217-00452-5.
Шифр: 621.9.02  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
14783. Равська Н.С.,Родін П.Р.,Ніколаєнко Т.П.,Мельничук П.П.
Основи формоутворення поверхонь при механічній обробці : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 332с. – 966-7570-07-Х.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: О73
Кількість примірників :  198    В наявності :  197
Опис документа
14784. Юдковский П.А.,Киберев Г.Н.,Шевель А.П.,Каляскин В.М.,Хлуднев Н.И.
Автоматизация производства и повышение качества режущего инструмента. – М. : Машиностроение, 1980. – 120с.
Шифр: 621.9.02  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
14785. Алексеев, Г. А.
Конструирование инструмента : учебник. – М. : Машиностроение, 1979. – 384с.
Шифр: 621.91  Авторський знак: А47
Кількість примірників :  75    В наявності :  74
Опис документа
14786. Барсов А.И.,Иванов А.В.,Кладова К.И.,Троицкая А.Н.
Технология изготовления режущего инструмента. – М. : Машиностроение, 1979. – 136с.
Шифр: 621.9.02  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
14787. Бурлака В.А.,Руденко Г.Б.,Грабар І.Г.,Біба А.Д.,Савченко Ю.І.
Детергенти сучасності: технологія виробництва, екологія, економіка використання : Наук. монографія. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 745с. – 966-683-072-8.
Шифр: 661  Авторський знак: Д38
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
14788. Івашкіна, Т. П.
Родовища корисних копалин : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 120с.
Шифр: 553(07)  Авторський знак: І-24
Кількість примірників :  270    В наявності :  268
Опис документа
14789. Тарасюк, Г. М.
Управління проектами : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 470с. – 966-683-071-Х.
Шифр: 005.8(07)  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  266    В наявності :  252
Опис документа
14790. Баранчукова И.М.,Гусев А.А.,Крамаренко Ю.Б.,Новиков В.Ю.,Соломенцев Ю.М.
Проектирование технологии : Учебник. – М. : Машиностроение, 1990. – 416с. – Технология автоматизированного машиностроения. – 5-217-01009-6.
Шифр: 621.9.02(07)  Авторський знак: П79
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
14791. Тарзиманов, Г. А.
Проектирование металлорежущих станков. – 2-е изд., доп. и ререраб. – М. : Машиностроение, 1972. – 312с.
Шифр: 621.9  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  33    В наявності :  33
Опис документа
14792. Алмазова, Л. Д.
Как научиться говорить по-английски : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1989. – 223с. – 5-06-000218-7.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: А51
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
14793. Ачеркан Н.С.,Гаврюшин А.А.,Ермаков В.В.,Игнатьев Н.В.,Какойло А.А.
Металлорежущие станки. Т. 1. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1965. – 764с.
Шифр: 621.9  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
14794. Торлин, В. Н.
Финишные операции в гибком автоматизированном производстве. – К. : Техніка, 1987.
Шифр: 621.9  Авторський знак: Т60
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
14795. Электрогидроимпульсная обработка металлов давлением : Сборник научных трудов. – К. : Наукова думка, 1979. – 160с.
Шифр: 621.9  Авторський знак: Э45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
14796. Волков, В. П.
Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : навч. посібник. – Х. : ХНАДУ, 2003. – 292с. – 966-303-018-6.
Шифр: 629.33(07)  Авторський знак: В67
Кількість примірників :  20    В наявності :  20
Опис документа
14797. Мілевич, В. М.
Пожежобезпека та гірничорятувальна справа : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 232с.
Шифр: 622.8(07)  Авторський знак: М60
Кількість примірників :  132    В наявності :  130
Опис документа
14798. Плашей, Г. И.
Приспособления агрегатных станков : альбом конструкций. – М. : Машиностроение, 1977. – 192с.
Шифр: 621.9.02  Авторський знак: П37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
14799. Кобрінська, Т. І.
Підручник англійської мови : Підручник для студентів економічних спеціальностей. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 608с. – 966-7158-38-1.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
14800. Кобрінська, Т. І.
Обговорення преси: Посібник для немовних вузів : навч. посібник. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 232с. – 966-7158-14-4.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа

« 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет