ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 15001 - 15020 від загального числа 120510

15001. Кобрінська, Т. І.
Підручник англійської мови : Підручник для студентів економічних спеціальностей. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 608с. – 966-7158-38-1.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
15002. Кобрінська, Т. І.
Обговорення преси: Посібник для немовних вузів : навч. посібник. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 232с. – 966-7158-14-4.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
15003. Кобрінська, Т. І.
Лекційно-практичний курс англійської мови: Для студентів курсів економічних спеціальностей : Підручник. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 376с. – 966-7158-04-7.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
15004. Коллин, П. Х.
Словарь американского употребления английского языка (для начинающих). – М. : Рус.яз., 1991. – 280с. – 5-200-01497-2.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
15005. Уэйкерли, Дж. Ф.
Проектирование цифровых устройств : Учебник. Т.1. – М. : Постмаркет, 2002. – 544с. – 5-901095-12-Х.
Шифр: 004.67  Авторський знак: У32
Кількість примірників :  1
Опис документа
15006. Уэйкерли, Дж. Ф.
Проектирование цифровых устройств : Учебник. Т.2. – М. : Постмаркет, 2002. – 528с. – 5-901095-12-Х.
Шифр: 004.67  Авторський знак: У32
Кількість примірників :  1
Опис документа
15007. Таненбаум, Э.
Архитектура компьютера. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 704с. – 5-318-00298-6.
Шифр: 004.2  Авторський знак: Т18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15008. Евстифеев, А. В.
Микроконтроллеры АVR семейств Tiny и Mega фирмы "ATMEL". – М. : Додэка ХХІ, 2004. – 560с. – 5-94120-081-1.
Шифр: 004.32  Авторський знак: Е26
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15009. Дьяконов, В. П.
MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5 : Основы применения. – М. : СОЛОН-Пресс, 2004. – 768с. – 5-98003-007-7.
Шифр: 004.42  Авторський знак: Д99
Кількість примірників :  1
Опис документа
15010. Блюмберг, В. А.
Справочник токаря. – Л. : Машиностроение, 1981. – 406с.
Шифр: 621.941(03)  Авторський знак: Б71
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
15011. Ахиезер, А. И.
Квантовая электродинамика. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1981. – 431с.
Шифр: 530.145  Авторський знак: А95
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
15012. Клейнер, Б. С.
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Организация и управление. – М. : Транспорт, 1986. – 237с.
Шифр: 629.08  Авторський знак: К48
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
15013. Дорнбуш, Р.
Макроэкономика. – М. : Изд.-во МГУ, 1997. – 784с. – 5-211-02927-5.
Шифр: 330.101.541  Авторський знак: Д55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15014. Жданович, В. Ф.
Комплексная механизация и автоматизация в механических цехах. – М. : Машиностроение, 1976. – 288с. – Библиотека технолога.
Шифр: 621.9  Авторський знак: Ж42
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
15015. Орликов, М. Л.
Металлорежущие станки. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие. – К. : Вища школа, 1987. – 151с.
Шифр: 621.9.06(07)  Авторський знак: О-66
Кількість примірників :  60    В наявності :  59
Опис документа
15016. Балабанов, А. Н.
Краткий справочник технолога машиностроителя : Справочник. – М. : Изд.-во стандартов, 1992. – 464с. – 5-7050-0153-3.
Шифр: 621(03)  Авторський знак: Б20
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
15017. Аркас, М. М.
Історія України-Русі. – Одеса : Маяк, 1994. – 392с. – 5-7760-0505-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: А82
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
15018. Холод, В. В.
Політологія : Навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2003. – 408с. – 966-680-084-5.
Шифр: 32(07)  Авторський знак: Х68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15019. Гайченко, В. А.
Основи безпеки життєдіяльності людини : Навч. посібник. – К. : МАУП, 2002. – 232с. – 966-608-162-8.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: Г12
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
15020. Желібо, Є. П.
Безпека життєдіяльності : Навч. посібник. – К : Каравела, 2003. – 328с. – 955-96076-0-4.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: Ж51
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет