ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 12241 - 12260 від загального числа 123589

12241. Турбо Паскаль 7.0. – К. : BHV, 1998. – 448с. – 5-7315-0023-1.
Шифр: 004.43  Авторський знак: Т86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12242. Системы с переменной структурой и их применение в заджачах автоматизации полета. – М. : Наука, 1968. – 323с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: С40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12243. Олейников В.А.,Зотов Н.С.,Пришвин А.М.,Соловьев Н.В.
Сборник задач и примеров по теории автоматического управления ( оптимальное, экстремальное и програмное управление) : Учебное пособие. – М. : Высшая школа, 1969. – 199с.
Шифр: 62-50(07)  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12244. Темников, Ф. Е.
Автоматические регистрирующие приборы. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1968. – 383с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: Т32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12245. Солодов, А. В.
Линейные автоматические системы с переменными параметрами. – М. : Наука, 1971. – 620с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: С60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12246. Солодов, А. В.
Методы теории систем в задаче непрерывной линейной фильтрации. – М. : Наука, 1976. – 264с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: С60
Кількість примірників :  1
Опис документа
12247. Аркас, М. М.
Історія України-Русі. – К. : Вища школа, 1991. – 456с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: А82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12248. Михайленко, В. Є.
Інженерна графіка : Підручник. – К. : Каравела, 2002. – 336с. – 966-95596-1-2.
Шифр: 744(07)  Авторський знак: М69
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12249. Азаров, М. Я.
Все про податки : довідник. – К. : Експерт-Про, 2000. – 492с. – 966-95765-0-4.
Шифр: 336.22(03)  Авторський знак: А35
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12250. Олексюк О.,Спільчук В.,Лисенко О.,Штабалюк П.
Основи інформатики та обчислювальної техніки : навч. посібник. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 160с. – 966-528-094-5.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12251. Петраков, Ю. В.
Теорія автоматичного управління в металообробці : Навч. посібник. – К. : ІЗМН, 1999. – 212с.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  1
Опис документа
12252. Бутинець, Ф. Ф.
Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія : монографія, Ч.2. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 524 с. – 966-683-068-Х.
Шифр: 657  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
12253. Підприємницька діяльність у сфері послуг (2000-2002 роки): Статистичний збірник. – Ж., 2003. – 82с.
Шифр: 311(477.42)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
12254. Анісімов, І. О.
Коливання та хвилі : навч. посібник. – К. : Академпрес, 2003. – 280с. – 966-7541-25-8.
Шифр: 534(07)  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
12255. Іванова, Н. Ю.
Аналіз беззбитковості виробництва: теорія і практика : навч. посібник. – К. : Лібра, 2002. – 72с. – 966-7035-47-6.
Шифр: 338.512(07)  Авторський знак: І 20
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12256. Козак Ю.Г.,Лук'яненко Д.Г.,Ржепішевський К.І.,Ковалевський В.В.,Логвинова Н.С.
Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 294с. – 966-8059-19-0.
Шифр: 339.7(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
12257. Колачев, Б. А.
Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : МИСИС, 2001. – 416с. – 5-87623-027-8.
Шифр: 669.017(07)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12258. Шашенко, А. Н.
Некоторые задачи статистической геомеханики. – К. : Пульсари, 2002. – 304с. – 966-7671-34-8.
Шифр: 622.02(07)  Авторський знак: Ш12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12259. Брюсов, В. Я.
Избранное. – М. : Правда, 1982. – 464с.
Шифр: 821.161.1  Авторський знак: Б89
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12260. Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці : навч. словник-довідник. – К. : Каравела, 2000. – 320с. – 966-95596-2-6.
Шифр: 32(03)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет