ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 12061 - 12080 від загального числа 122850

12061. Савченко, В. Я.
Аудит : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2002. – 322с. – 966-574-423-2.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12062. Новицький, В. Є.
Міжнародна економічна діяльність України : підручник. – К. : КНЕУ, 2003. – 948с. – 966-574-428-3.
Шифр: 339.9(477)(07)  Авторський знак: Н73
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12063. Циганкова, Т. М.
Міжнародна торгівля : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 488с. – 966-574-275-2.
Шифр: 339.5(07)  Авторський знак: Ц56
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12064. Вальдрат, О. Л.
Робота з Microsoft Excel 2000 : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 186с. – 966-7938-54-9.
Шифр: 004.4(07)  Авторський знак: В16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12065. Білик, М. Д.
Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств : Підручник. – К. : КНЕУ, 2003. – 628с. – 966-574-496-8.
Шифр: 657.6  Авторський знак: Б-61
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12066. Вітлінський, В. В.
Моделювання економіки : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 408с. – 966-574-411-9.
Шифр: 330.4(07)  Авторський знак: В54
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
12067. Башарин, А. В.
Расчет механики и синтез нелинейных систем управления. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1960. – 298с.
Шифр: 62-52  Авторський знак: Б33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12068. Зайцев, Г. Ф.
Теория автоматического управления и регулирования : учеб. пособие. – 2+-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища школа, 1988. – 431с. – 5-11-000225-8.
Шифр: 62-52(07)  Авторський знак: З-17
Кількість примірників :  44    В наявності :  43
Опис документа
12069. Куропаткин, П. В.
Теория автоматического управления : Учебное пособие. – М. : Высшая школа, 1973. – 528с.
Шифр: 62-52(075)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  32    В наявності :  31
Опис документа
12070. Куропаткин, П. В.
Оптимальные и адаптивные сиситемы : учеб. пособие. – М. : Высш. шк., 1980. – 287с.
Шифр: 62-52(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  16    В наявності :  15
Опис документа
12071. Яхимович В.А.,Хащин Ю.А.,Вертоградов О.Н.,Осинский Ю.А.
Переналаживаемые сборочные автоматы. – К. : Техніка, 1979. – 176с.
Шифр: 62-52  Авторський знак: П27
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12072. Король, Е. В.
Учебник французского языка для старших курсов технических вузов (по программе факультатива) : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1975. – 239с.
Шифр: 811.133.1(07)  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12073. Лановик, Б. Д.
Економічна історія : курс лекцій. – 2-е вид., перероб. – К. : Вікар, 2000. – 300с. – 966-7131-26-2.
Шифр: 33(091)(07)  Авторський знак: Л22
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12074. Глівенко, С. В.
Економічне прогнозування : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. та доп. – Суми : Університетська книга, 2001. – 207с. – 966-680-008-Х.
Шифр: 338.27(07)  Авторський знак: Г54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12075. Чернадчук, В. Д.
Інвестиційне право України : Навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2001. – 260с. – 966-680-010-1.
Шифр: 346(07)  Авторський знак: Ч-49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12076. Чернадчук, В. Д.
Основи господарського процесуального права України : Навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2003. – 220с. – 966-680-066-7.
Шифр: 346(07)  Авторський знак: Ч-49
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12077. Кашенко, О. Л.
Фінанси природокористування : Навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 1999. – 421с. – 966-7550-20-6.
Шифр: 502.171  Авторський знак: К31
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12078. Гірняк, О. М.
Менеджмент: теоретичні основи і практикум : навч. посібник. – К. : Магнолія плюс, 2003. – 336с. – 966-7827-11-9.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: Г51
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12079. Герасіна Л.М.,Панов М.І.,Осіпова Н.П.,Васильєв Г.Ю.,Розенфельд Ю.М.
Конфліктологія : підручник. – Харків : Право, 2002. – 256с. – 966-7146-57-Х.
Шифр: 316.48(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12080. Козак Ю.Г.,Лук'яненко Д.Г.,Макогон Ю.В.,Новацький В.М.,Ковалевський В.В.
Міжнародна економіка : Навч. посібник. – К. : АртЕк, 2002. – 436с. – 966-505-013-5.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет