ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 12101 - 12120 від загального числа 123713

12101. Мультимедиа. – К. : ВНV, 1994. – 272с. – 5-85959-049-0.
Шифр: 004.03  Авторський знак: М90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12102. Пресняков, В. В.
Екологія та безпека життєдіяльності : Навч. посібник, Ч.1 : Екологія. – Ж. : ЖВІРЕ, 2000. – 220с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: П73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12103. Пресняков, В. В.
Екологія та безпека життєдіяльності : Навч. посібник, Ч.2 : Екологія. – Ж. : ЖВІРЕ, 2003. – 248с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: П73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12104. Брушлинский А.В.,Братусь Б.С.,Зинченко В.П.,Мусхелишвили Н.Л.,Слободчиков В.И.
Психология и этика: опыт построения дискуссии. – Самара : БАХРАХ, 1999. – 128с. – 5-89570-009-8.
Шифр: 159.9  Авторський знак: П86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12105. Зайцев, Г. Ф.
Теория автоматического управления и регулирования : учеб. пособие. – К. : Вища школа, 1975. – 424с.
Шифр: 62-52(07)  Авторський знак: З-17
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
12106. Данилов, А. А.
Сенсорные устройства автоматов контроля и сборки. – Л. : Машиностроение, 1984. – 162с.
Шифр: 62-52  Авторський знак: Д18
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
12107. Голинкевич, Т. А.
Прикладная теория надежности : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1985. – 168с.
Шифр: 004.05(07)  Авторський знак: Г60
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12108. Гейлер, Л. В.
Введение в теорию автоматического регулирования. – Минск : Наука и техника, 1967. – 526с.
Шифр: 62-52  Авторський знак: Г29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12109. Правила устройства электроустановок : Минэнерго СССР. – 6-е изд. перераб и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 648с.
Шифр: 621.311  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12110. Берзан В.П.,Геликман Б.Ю.,Гураевский М.Н.,Ермуратский В.В.,Кучинский Г.С.
Электрические конденсаторы и конденсаторные установки : Справочник. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 656с.
Шифр: 621.319.4(03)  Авторський знак: Э45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12111. Катренко, Л. А.
Охорона праці в галузі освіті : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2001. – 339с. – 966-7550-34-6.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12112. Закович М.М.,Зязюн І.А.,Семашко О.М.,Ануфрієв О.М.,Безвершук Ж.О.
Українська та зарубіжна культура : Навч. посібник. – К. : Знання, 2000. – 622с. – 966-7293-97-1.
Шифр: 930.85(477)(07)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
12113. Давидов, Г. М.
Аудит : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2001. – 363с. – 966-620-054-6.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: Д13
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
12114. Сергійчук, В. І.
Українська соборність : Відродження українства в 1917-1920 роках. – К. : Українська Видавнича Спілка, 1999. – 412с. – 966-7060-04-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12115. Кацман, М. М.
Электрические машины автоматических устройств : Учеб. пособие. – М. : ФОРУМ, 2002. – 264с. – 5-8199-0027-8.
Шифр: 621.313(07)  Авторський знак: К30
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12116. Пігідо-Правобережний, Ф.
Велика вітчизняна війна : Спогади та роздуми очевидця. – К. : Смолоскип, 2002. – 288с. – 966-7332-78-0.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
12117. Паламар, Л. М.
Мова ділових паперів : Практ. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 1998. – 296с. – 966-06-0074-7.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
12118. Еремеев, И. С.
Магнитная техника автоматики и кибернетики (Основы построения логических и счетно-решающих устройств) : справочник. – К. : Наукова думка, 1970. – 104с.
Шифр: 65-50  Авторський знак: Е70
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
12119. Захаров, В. К.
Электронные устройства автоматики и телемеханики : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Энергоатомиздат, 1984. – 432с.
Шифр: 621.382(07)  Авторський знак: З-38
Кількість примірників :  31    В наявності :  31
Опис документа
12120. Бойков, А. Д.
Основы автоматики : учеб. пособие. – Саранск, 1974. – 195с.
Шифр: 62-52  Авторський знак: Б77
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет