ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 111121 - 111140 від загального числа 111619

111121. Вербицька, Г. Л.
Вплив чинників інвестиційного ризику на розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №847. – 2016. – С.35-41.
Шифр: 658
Опис документа
111122. Войцеховська, Ю. В.
Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід та перспективи в Україні // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №847. – 2016. – С.42-48.
Шифр: 658
Опис документа
111123. Анахов, П. В.
Швидке оцінювання доцільності використання енергетичного потенціалу власних коливань водойми // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2017. – №8,9(163,164). – 2017. – С.27-32.
Шифр: 621.32
Опис документа
111124. Волоснікова, Н. М.
Дослідження алгоритму параметричної ідентифікації у моделі фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №847. – 2016. – С.49-54.
Шифр: 658
Опис документа
111125. Гавран, В. Я.
Дослідження особливостей формування прибутку організації в сучасних умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №847. – 2016. – С.55-60.
Шифр: 658
Опис документа
111126. Гальків, Л. І.
Інноваційний імператив розвитку рітейлу як деактиватор ризиків і загроз соціально-економічній безпеці // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №847. – 2016. – С.61-68.
Шифр: 658
Опис документа
111127. Гальчак, Х. Р.
Забезпечення сталого розвитку підприємства як основа формування соціальної відповідальності // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №847. – 2016. – С.69-74.
Шифр: 658
Опис документа
111128. Мехович, С. А.
Інноваційна парадигма регіональних міжгалузевих зв'язків // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2017. – №8,9(163,164). – 2017. – С.33-40.
Шифр: 621.32
Опис документа
111129. Грицюк, Ю. І.
Моделювання стратегій поведінки конкурентних фірм на ринку надання туристичних послуг // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №854. – 2016. – C.50-62.
Шифр: 004
Опис документа
111130. Жолубак І.М.,Глухов В,С,
Визначення розширеного поля GF(Dм) з найменшою апаратною складністю помножувача // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №854. – 2016. – C.63-69.
Шифр: 004
Опис документа
111131. Кордіяк, Д. А.
Аналітичний огляд мобільних медичних діагностичних систем // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №854. – 2016. – C.70-79.
Шифр: 004
Опис документа
111132. Мехович, С. А.
Формування організаційно-економічного механізму розвитку ринку електричної енергії // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2017. – №8,9(163,164). – 2017. – С.41-48.
Шифр: 621.32
Опис документа
111133. Бобух, А. О.
Розробка математичної моделі технології регенерації газів із розчинів виробництва кальцинованої соди // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2017. – №8,9(163,164). – 2017. – С.49-54.
Шифр: 621.32
Опис документа
111134. Кравчишин В,С,,Медиковський М,О.,Галущак М.О.
Моделювання енергетичного потенціалу вітрової електричної станції // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №854. – 2016. – C.80-87.
Шифр: 004
Опис документа
111135. Литвин В,В,,Оборська О.В.,Вовнянка Р.В.
Використання адаптивних онтологій під час моделювання петлі Бойда // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №854. – 2016. – C.88-97.
Шифр: 004
Опис документа
111136. Марасанов, В. В.
Статистична обробка сигналів акустичної емісії та їх параметрів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №854. – 2016. – C.98-107.
Шифр: 004
Опис документа
111137. Парубочий, В. О.
Реалізація гібридної архітектури кластерних обчислень // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №854. – 2016. – C.108-118.
Шифр: 004
Опис документа
111138. Федюшко, А. Ю.
Теоретические исследования параметров генератора с системой фазовой подстройки частоты // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2017. – №8,9(163,164). – 2017. – С.55-66.
Шифр: 621.32
Опис документа
111139. Салихов, Т. П.
Адсорбционная очистка трансформаторного масла силикагелем в сочетании керамических мембран // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2017. – №8,9(163,164). – 2017. – С.67-72.
Шифр: 621.32
Опис документа
111140. Оленюк, А. А.
Анализ систем электромагнитного излучения для обработки семян зерновых культур // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2017. – №8,9(163,164). – 2017. – С.73-76.
Шифр: 621.32
Опис документа

« 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет