ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 111081 - 111100 від загального числа 112071

111081. Сазонов, Г.
Чи вправі податківці списати кошти з ПДВшного рахунку для погашення старого штрафу // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №105. – 2017. – С.30-32.
Шифр: 65.052
Опис документа
111082. Боцян, Т. В.
Оценка эффективности КСО с использованием теории игр // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.3-7.
Шифр: 65  Авторський знак: Б86
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/3.pdf
111083. Вигівська, І. М.
Структурування факторингового бізнесу: облікові аспекти // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.8-12.
Шифр: 65  Авторський знак: В41
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/8.pdf
111084. Некрасов, Г. А.
Разработка универсального устройства "Aquauino" для автоматизации жизнеобеспечения аквариума // Прикладная радиоэлектроника. – 2017. – 16. – №1, 2. – 2017. – С.61-65.
Шифр: 621.396
Опис документа
111085. Кузнецова, С. О.
Впровадження міжнародного досвіду щодо обліку та звітності програм пенсійного забезпечення // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.13-16.
Авторський знак: К89
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/13.pdf
111086. Письменна, М. С.
Реалізація принципів прозорості та підзвітності в умовах ризик-орієнтованого аудиту електронної системи закупівель // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.17-24.
Шифр: 65  Авторський знак: П35
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/17.pdf
111087. Плахтій, Т. Ф.
Розвиток організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.25-30.
Шифр: 65  Авторський знак: П37
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/25.pdf
111088. Свірко, С. В.
Предметна сфера та об'єктний склад бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.31-44.
Шифр: 65  Авторський знак: С24
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/31.pdf
111089. Yuhimenko-Nazaruk, I. A.
Theoretical aspects of specific assets accounting: institutional approach // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.45-49.
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/45.pdf
111090. Бурачек, І. В.
Глобалізація вищої освіти та її наслідки для України // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.50-53.
Авторський знак: Б91
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/50.pdf
111091. Павлова, С. І.
Регіональний статистико-економічний аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в Житомирській області // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 217. – С.54-60.
Шифр: 65  Авторський знак: П12
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/54.pdf
111092. Бояринова, К. О.
Інструментарій інтегрування інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування в середовище індустріального парку // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.61-67.
Шифр: 65  Авторський знак: Б86
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/61.pdf
111093. Бужимська, К. О.
Необхідність використання елементів системи контролінгу суб'єктами малого та мікропідприємництва // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.68-72.
Шифр: 65  Авторський знак: Б90
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/68.pdf
111094. Kudrjavtsev, D. P.
Three-phase 100W switching power supply unit // Прикладная радиоэлектроника. – 2017. – 16. – №1, 2. – 2017. – С.66-73.
Шифр: 621.396
Опис документа
111095. Голівер, В. П.
Удосконалення системи органів корпоративного управління шляхом формування тіньового борду // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.73-79.
Шифр: 65  Авторський знак: Г60
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/73.pdf
111096. Нусінов, В. Я.
Удосконалення методики оцінки економічного потенціалу підприємства з використанням потенціальних галузевих кластерів // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.80-88.
Шифр: 65  Авторський знак: Н90
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/80.pdf
111097. Свінцицька, О. М.
Процес реструктуризації як стратегія адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.89-92.
Шифр: 65  Авторський знак: С24
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/89.pdf
111098. Павлушенко, Т. О.
Формування підходів до джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №3(81). – 2017. – С.93-100.
Шифр: 65  Авторський знак: П12
Опис документа /e-copies/VISNUK/81_3/93.pdf
111099. Дзюбенко М,И,,Каменев Ю.Е.,Радионов В.П.
Газоразрядные HCN-лазеры терагерцевого диапазона // Прикладная радиоэлектроника. – 2017. – 16. – №1, 2. – 2017. – С.74-87.
Шифр: 621.396
Опис документа
111100. Гнатенко А,С,,Мачехин Ю,П,,Обозная В,П,
Исследование свойств электроуправляемых фазовых пластинок для применения в лазерной технике // Прикладная радиоэлектроника. – 2017. – 16. – №1, 2. – 2017. – С.88-92.
Шифр: 621.396
Опис документа

« 5545 5546 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет