ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 110961 - 110980 від загального числа 111334

110961. Петков С.В.,Наливайко С.В.,Комісаров О.Г.Беляєва М.В.,Алієв Р.В.
Менеджмент в державному управлінні: особлива частина : навч. посібник. – К. : КНТ, 2017. – 216 с. – 978-966-373-565-8.
Шифр: 35(07)  Авторський знак: М50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
110962. Неліпа, Д. В.
Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2017. – 376 с. – 978-617-673-530-1.
Шифр: 35(07)  Авторський знак: Н49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
110963. Дубова, С. В.
Електронне урядування : навч. – метод. посбник. – К. : ЦУЛ, 2017. – 144 с. – 978-617-673-651-6.
Шифр: 35(07)  Авторський знак: Д79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
110964. Лісовський, П. М.
Безпекознавство: особистість, держава, суспільство : навч. посбник. – К. : Кондор, 2017. – 368 с. – 978-617-7458-18-9.
Шифр: 35(07)  Авторський знак: Л67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
110965. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.07р. №877-V // Баланс бібліотека. – 2018. – №1. – 2018. – С.5-24.
Шифр: 33
Опис документа
110966. Котович, В.
Перевірки контролюючими органами: основні правила // Баланс бібліотека. – 2018. – №1. – 2018. – С.24-28.
Шифр: 33
Опис документа
110967. Порядок формування плану - графіка проведення документальних планових перевірок платників податків : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.06.15р. №524 // Баланс бібліотека. – 2018. – №1. – 2018. – С.28-44.
Шифр: 33
Опис документа
110968. Метод. реком. з фіксування в актах перевірок результатів відпрацювання документально оформлених платниками податків нереальних господарських операцій з товарами : Додаток до листа Держ.фіск.служби України від 16.05.16р. №16872/7/99-99-14-02-02-17 // Баланс бібліотека. – 2018. – №1. – 2018. – С.44-63.
Шифр: 33
Опис документа
110969. Петрига, Д.
Чи призупинять реєстрацію ПН, якщо виявлять невідповідність кодів УКД ЗЕД продукції та сировини. – 2018. – С.4.
Шифр: 65.052
Опис документа
110970. Петрига, Д.
Чи призупинять реєстрацію ПН, якщо виявлять невідповідність кодів УКД ЗЕД продукції та сировини // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №57 Спецвипуск. – 2017. – С.4.
Шифр: 65.052
Опис документа
110971. Омельницька, З.
Які операції ДФС відносить до нереальних // Баланс бібліотека. – 2018. – №1. – 2018. – С.63-67.
Шифр: 33
Опис документа
110972. Методичні рекомендації щодо відпрацювання, які задекларували показники податкової звітності по нереальних господарських операціях : Додаток до листа Державної фіскальної служби України від 23.12.16р. №40795/7/99-99-11-04-04-17 // Баланс бібліотека. – 2018. – №1. – 2018. – С.67-82.
Шифр: 33
Опис документа
110973. Майоренко, М.
Як ДФС перевіряє нереальні операції : Додаток до листа Державної фіскальної служби України від 23.12.16р. №40795/7/99-99-11-04-04-17 // Баланс бібліотека. – 2018. – №1. – 2018. – С.82-85.
Шифр: 33
Опис документа
110974. Волошина, Н.
Підприємець купує легковик: чи має він право на податковий кредит // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №57 Спецвипуск. – 2017. – С.5-6.
Шифр: 65.052
Опис документа
110975. Рекомендації щодо наведення інформації з окремих питань в актах документальних перевірок вигодонабувачів схемного податкового кредиту : Додаток до листа Державної фіскальної служби України від 02.11.16р. №35277/7/99-99-14-02-17 // Баланс бібліотека. – 2018. – №1. – 2018. – С.85-91.
Шифр: 33
Опис документа
110976. Коваленко, О.
Орендодавець одержав гарантійний платіж: чи потрібно нараховувати ПДВ // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №57 Спецвипуск. – 2017. – С.6.
Шифр: 65.052
Опис документа
110977. Омельницька, З.
Як відображаються результати перевірок вигодонабувача // Баланс бібліотека. – 2018. – №1. – 2018. – С.91-95.
Шифр: 33
Опис документа
110978. Коваленко, О.
Розукомплектація товару: визначаємо код за УКТ ЗЕД окремих частин // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №57 Спецвипуск. – 2017. – С.7.
Шифр: 65.052
Опис документа
110979. Алпатова, Н.
ПДВ у разі списання авансової дебіторки // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №57 Спецвипуск. – 2017. – С.8.
Шифр: 65.052
Опис документа
110980. Волошина, Н.
У ПН ціна містить більше двох знаків після коми: чи буде право на податковий кредит // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №57 Спецвипуск. – 2017. – С.9.
Шифр: 65.052
Опис документа

« 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет