ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 10981 - 11000 від загального числа 111619

10981. Сивко, В. Й.
Правові та організаційні основи охорони праці в Україні : Навчальний посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 127с.
Шифр: 65.247я7  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  522    В наявності :  519
Опис документа
10982. Николин, В. И.
Охрана окружающей среды в горной промышленности : учеб. пособие. – Донецк : Вища школа, 1987. – 192с.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: Н63
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
10983. Бринчук, М. М.
Экологическое право ( право окружающей спеды ) : Учебник. – М. : Юрист, 1999. – 688с. – 5-799-75-0090-6.
Шифр: 67.3я7  Авторський знак: Б73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10984. Бакка, М. Т.
Видобування та переробка будівельних гірських порід : навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 249с.
Шифр: 622.27(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  190    В наявності :  186
Опис документа
10985. Петров, Н. С.
Геодезия : учебник. – 2-е изд., перераб. – М. : Недра, 1976. – 368с.
Шифр: 528(07)  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10986. Клюшин, Е. Б.
Инженерная геодезия : учебник. – М. : Недра, 1990. – 264с.
Шифр: 528(07)  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10987. Демидова, С. Е.
Предметные указатели к документам : учеб.-метод. пособие. – М. : Профиздат, 2002. – 192с. – 5-88283-065-6.
Шифр: 78.37  Авторський знак: Д30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10988. Воробьев, Н. Н.
Теория рядов : учеб. пособ. – 5-е изд., стереотип. – М. : Наука, 1986. – 468с.
Шифр: 517.5(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
10989. Воробьев, Н. Н.
Теория рядов : избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов. Учеб. пособ. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1975. – 368с.
Шифр: 517.5(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
10990. Воробьев, Н. Н.
Теория рядов : Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов. Учеб. пособ. – 4-е изд.,испр. и доп.. – М. : Наука, 1979. – 408с.
Шифр: 517.5(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10991. Дворкина, М. Я.
Библиотечное обслуживание: новая реальность: Лекции. – М. : Профиздат, 2003. – 48с.
Шифр: 78.38  Авторський знак: Д24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10992. Воробьев, Н. Н.
Теория рядов : избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов. Учеб. пособ. – 2-е изд., стереотип. – М. : Наука, 1973. – 207с.
Шифр: 517.5(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10993. Турчак, Л. И.
Основы численных методов : учеб. пособие. – М. : Наука, 1986. – 320с.
Шифр: 519.6(07)  Авторський знак: Т89
Кількість примірників :  11    В наявності :  9
Опис документа
10994. Салов, В. О.
Основи педагогіки вищої школи : Навчальний посібник. – Дніпропетровськ : НГАУ, 2003. – 183с. – 966-8271-10-6.
Шифр: 74.58я7  Авторський знак: С16
Кількість примірників :  17    В наявності :  16
Опис документа
10995. Самарский, А. А.
Введение в численные методы : Учебное пособие. – М. : Наука, 1987. – 288с.
Шифр: 519.6(07)  Авторський знак: С17
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
10996. Півняк, Г. Г.
Ресурсозбереження та інтенсифікація процесів подрібнення : Монографія. – Дніпропетровськ : НГАУ, 2001. – 163с. – 966-7476-49-9.
Шифр: 621.926  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10997. Ефимов, Н. В.
Линейная алгебра и многомерная геометрия : учеб. пособие. – 2-е изд. – М. : Наука, 1974. – 543с.
Шифр: 517.3(07)  Авторський знак: Е91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10998. Уваров, В. Б.
Математический анализ : Учебное пособие. – М. : Высшая школа, 1984. – 288с.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: У18
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10999. Півняк, Г. Г.
Розрахунки електричних мереж систем електропостачання : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : НГУ, 2002. – 219с. – 966-8271-29-7.
Шифр: 621.316(07)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11000. Півняк Г.Г.,Винославський В.М.,Рибалко А.Я.,Несен Л.І.
Перехідні процеси в системах електропостачання : Підручник. – 2-ге вид., доопр. і доп. – Дніпропетровськ : НГУ, 2002. – 597с. – 966-8271-14-9.
Шифр: 621.31(07)  Авторський знак: П27
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет