ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 10881 - 10900 від загального числа 109809

10881. Автоматизация проектирования в электронике : Респ. межвед. науч.-техн. сб-к. Вып.14. – К. : Техніка, 1976. – 115с.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10882. Автоматизация проектирования в электронике : Респ. межвед. науч.-техн. сб-к. Вып.16. – К. : Техніка, 1977. – 118с.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10883. Автоматизация проектирования в электронике : Респ. межвед. науч.-техн. сб-к. Вып.19. – К. : Техніка, 1979. – 109с.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10884. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.2 : Савельев П.В., Коняхин В.В. Функционально-логическое проектирование БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 156с. – 5-06-000093-1.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10885. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.4 : Казеннов Г.Г., Щемелинин В.М. Топологическое проектирование нерегулярных БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 110с. – 5-06-000095-8.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10886. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.6 : Казеннов Г.Г., Сердобинцев Е.В. Проектирование топологии матричных БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 112с. – 5-06-000097-4.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10887. Болгов В.А.,Ефимов А.В.,Каракулин А.Ф.Коган С,М.,Лунц Г.Л.
Сборник задач по математике для втузов : Учебное пособие. В 2-х т. Т.2 : Специальные разделы математического анализа. – 2-е изд. – М. : Наука, 1986. – 368с.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
10888. Погиба, Л. Г.
Складання ділових паперів : практикум. – К. : Либідь, 2002. – 240с. – 966-06-0270-7.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: П43
Кількість примірників :  59    В наявності :  59
Опис документа
10889. Шуб Г.М.,Швиденко И.Г.,Корженевич В.И.,Лунева И.О.,Турковская О.В.
Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии : учеб. пособие. – М. : Логос, 2003. – 264с. – 5-94010-083-Х.
Шифр: 579(07)  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
10890. Данилюк, І. В.
Історія психології в Україні : Західні регіони (остання чверть Х1Х - перша половина ХХ століття): Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2003. – 152с. – 966-06-0227-8.
Шифр: 88.1я7  Авторський знак: Д18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
10891. Кордон, М. В.
Українська та зарубіжна культура : тематичний словник. – Ж. : ЖІТІ, 2003. – 426с. – 966-683-021-3.
Шифр: 63.3(4Укр)я2  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  147    В наявності :  146
Опис документа
10892. Каргополова, Н. П.
Теорія електричних і магнітних кіл : Курс лекцій. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 474с. – 683-067.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: К21
Кількість примірників :  196    В наявності :  187
Опис документа
10893. Грещак М.Г.,Колот В.М.,Наливайко А.П.,Покропивный С.Ф.,Сай В.Н.и др.
Экономика предприятия : Учебник. – К. : Істина, 2003. – 608с. – 966-574-413-5.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Э45
Кількість примірників :  29    В наявності :  28
Опис документа
10894. Тимченко, А. А.
Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів : Підручник. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2003. – 272с. – 966-06-0059-3.
Шифр: 681.51(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
10895. Вашків П.Г.,Пастер П.І.,Сторожук В.П.,Ткач Є.І.
Фінансово-банківська статистика : Практикум: Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2002. – 324с. – 966-06-0264-2.
Шифр: 65.26я7  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  21    В наявності :  20
Опис документа
10896. Ківалов, С. В.
Митна політика України : Підручник. – Одеса : Юридична література, 2002. – 256с. – 966-7694-43-7.
Шифр: 67.401я7  Авторський знак: К38
Кількість примірників :  15    В наявності :  14
Опис документа
10897. Бойко, В. В.
Экономика предприятий Украины : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Днепропетровск : Національна гірнича академія, 2002. – 535с. – 966-7476-78-2.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Б72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10898. Шашенко, А. Н.
Механика горных пород : Учебное пособие. – Днепропетровск : Национальная горная академия Украины, 2002. – 302с. – 966-7476-73-1.
Шифр: 622..8(07)  Авторський знак: Ш32
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
10899. Жидецький, В. Ц.
Основи охорони праці : підручник. – Л. : Афіша, 2002. – 350с. – 966-7760-44-8.
Шифр: 65.247я7  Авторський знак: Ж69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10900. Уманець, Т. В.
Статистика : навч. посібник. – 2-ге вид., випр. – К. : Вікар, 2003. – 623с. – Вища освіта ХХІ століття. – 966-7131-50-5.
Шифр: 60.6я7  Авторський знак: У52
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет