ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 10901 - 10920 від загального числа 111151

10901. Біленчук Д.П.,Біленчук П.Д.,Залетов О.М.,Клименко Н.І.
Страхове право України : Підручник. – К. : Атіка, 1999. – 368с. – 966-95627-4-0.
Шифр: 67.9(4Укр)3я7  Авторський знак: С83
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
10902. Болт, Г. Дж.
Практическое руководство по управлению сбытом. – М. : Экономика, 1991. – 271с. – 5-282-00833-5.
Шифр: 65.99(2)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
10903. Экономическая теория : Учебник. – М. : Финстаринформ, 1997. – 399с. – 5-7866-0023-8.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10904. Луць, В. В.
Контракти у підприємницькій діяльності : навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 560с. – 966-7302-71-7.
Шифр: 67.404я7  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10905. Гюнтер Э.,Кемпфе Л.,Либберт Э.,Мюллер Х.,Пенцлин Х.
Основы общей биологии : учеб. пособие. – М. : Мир, 1982. – 440с.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  104    В наявності :  104
Опис документа
10906. Кромптон, Т.
Вторичные источники тока. – М. : Мир, 1985. – 304с.
Шифр: 621.35  Авторський знак: К83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10907. САПР и графика, №7. – Москва : Компьютер Пресс, 2003. – 88 с.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10908. Кейнс, Дж. М.
Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. – К. : АУБ, 1999. – 189с.
Шифр: 65.262.6  Авторський знак: К33
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
10909. Ситник В.Ф.,Писаревська Т.А.,Єрьоміна Н.В.,Краєва О.С.
Основи інформаційних систем : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 420с. – 966-574-241-8.
Шифр: 65ся7  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
10910. Павловський, М. А.
Теоретична механіка : Підручник. – К. : Техніка, 2002. – 512с. – 966-575-184-0.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: П12
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
10911. Готра З.Ю.,Ильницкий Л.Я.,Полищук Е.С.,Сибрук Л.В.,Хорошко В.А.и др.
Датчики : Справочник. – Львов : Каменяр, 1995. – 312с. – 5-7745-0233-3.
Шифр: 681.586(03)  Авторський знак: Д12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10912. Автосигнализации от А до Z : справочник. – СПб. : Наука и техника, 2002. – 336с. – 5-94387-083-0.
Шифр: 629.06(03)  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10913. Савельев, И. В.
Курс общей физики : учеб. пособие: в 3-х т. Т.3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и єлементарніх частиц. – 3-е изд., испр. – М. : Наука, 1987. – 320с.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  41    В наявності :  40
Опис документа
10914. Гнеденко, Б. В.
Курс теории вероятностей : Учебник. – 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Наука, 1988. – 448с.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: Г56
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10915. Ульрих, В. А.
Микроконтроллеры PIC16X7XX. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Наука и техника, 2002. – 320с. – 5-94387-060-1.
Шифр: 004.38  Авторський знак: У51
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10916. Гондюл В.П.,Дерев'янко А.Г.,Матвєєв В.В.,Прохур Ю.З.
Інформатика та обчислювальна техніка : Короткий тлумачний словник. – К. : Либідь, 2000. – 320с. – 966-06-0079-8.
Шифр: 004(03)  Авторський знак: І-74
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
10917. Абчук, В. А.
Азбука маркетинга. – Л. : Союз, 1998. – 272с. – 5-87852-074-5.
Шифр: 65.05  Авторський знак: А14
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
10918. Бабіч, Б. С.
Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів : Підручник. – К. : Либідь, 2001. – 460с. – 966-06-0186-7.
Шифр: 629.3.02(07)  Авторський знак: Б12
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
10919. Данчева, О. В.
Практична психологія в економіці та бізнесі. – К. : Лібра, 1998. – 270с. – 966-7035-09-3.
Шифр: 88  Авторський знак: Д17
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
10920. Гаркуша І.П.,Горбачук І.Т.,Курінний В.П.,Кучерук І.М.,Певзнер М.Ш.
Загальний курс фізики : зб. задач. – К. : Техніка, 2003. – 560с. – 966-575-130-1.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: З-14
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет