ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 21021 - 21040 від загального числа 123818

21021. Таланчук, П. М.
Високоточні засоби вимірювання фізичних величин із самоналагодженням і автокорекцією похибок : Навч. посібник. – К. : ІЗМН, 1996. – 672с.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: Т16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21022. Коньо, Ж.
Избранный путь. – М. : Прогресс, 1980. – 312с.
Шифр: 94(44)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21023. Кизим М.О.,Забродський В.А.,Зінченко В.А.,Копчак Ю.С.
Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : монографія. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 144с. – 966-8327-44-6.
Шифр: 658.15  Авторський знак: О-93
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21024. Калисский, В. С.
Автомобиль категории С : учебник. – М. : Транспорт, 1984. – 352с.
Шифр: 629.33(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21025. Титова, Т. А.
Стандартизация в технике. – Брянск : БГТУ, 2003. – 148с. – 5-89838-077-9.
Шифр: 006.9(07)  Авторський знак: Т45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21026. Фаронов, В. В.
Турбо Паскаль. Начальный курс : Учеб. пособие. – М. : Нолидж, 1999. – 616с. – 5-89251-054-9.
Шифр: 004.43(07)  Авторський знак: Ф24
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
21027. Северинов, А. В.
Охрана труда : Учеб. пособие. – Х. : ИНЖЕК, 2003. – 112с. – 966-8327-61-6.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: С28
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21028. Срібнюк, С. М.
Гідравлічні та аеродинамічні машини : Основи теорії і застосування: Навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 328с. – 966-8365-46-1.
Шифр: 621.22(07)  Авторський знак: С75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21029. Чабан, В.
Математичне моделювання електромеханічних процесів : Навч. посібник. – Л. : Львівська політехніка, 1997. – 342с. – 966-553-005-4.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: Ч12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21030. Хромой, Б. П.
Электрорадиоизмерения : Учебник. – М. : Радио и связь, 1985. – 288с.
Шифр: 621.317(07)  Авторський знак: Х94
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21031. Войтенко, В. В.
Практичне програмування на мові CI : навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 126 с.
Шифр: 004.43(07)  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21032. Горошков, Б. И.
Радиоэлектронные устройства : Справочник. – М. : Радио и связь, 1984. – 400с. – Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1076.
Шифр: 621.396.6(03)  Авторський знак: Г70
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
21033. Уманский Я.С.,Скаков Ю.А.,Иванов А.Н.,Расторгуев Л.Н.
Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия : учебник. – М. : Металлургия, 1982. – 631с.
Шифр: 548(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
21034. Сринивасан, Р.
Применение статистических методов в ренгеновской кристаллографии. – М. : Мир, 1979. – 312с.
Шифр: 548  Авторський знак: С75
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
21035. Нашельский, А. Я.
Расчеты процессов выращивания легированных монокристаллов. – М. : Металлургия, 1981. – 92с.
Шифр: 548  Авторський знак: Н37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21036. Прикладная радиоэлектроника. – Научно-технический журнал. – Харків : ХНУРЭ, 2004. – ( 4 на рік). – 1727-1290.
Шифр: 621.396
Опис документа
21037. Яблоков, А. В.
Эволюционное учение (дарвинизм) : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1989. – 335с. – 5-06-00470-8.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: Я14
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21038. Падалка, І. А.
Земні скарби України. – К. : Радянська школа, 1978. – 119 с. – Бібліотечна серія.
Шифр: 553  Авторський знак: П12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21039. Белади, Л.
Сталин. – Л. : Политиздат, 1989. – 318с. – 5-250-01069-5.
Шифр: 929(470)  Авторський знак: Б43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
21040. Самсонов, С. К.
Биохимия покоя. – М. : Агропромиздат, 1991. – 126с. – 5-10-001885-2.
Шифр: 54  Авторський знак: С.17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет