ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 20861 - 20880 від загального числа 120510

20861. Мюррей, Дж. Д.
Энциклопедия форматов графических файлов. – К. : ВНV, 1997. – 672с.
Шифр: 004.92(03)  Авторський знак: М98
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20862. Філімоніхін, Г. Б.
Зрівноваження і віброзахист роторів автобаласирами з твердими коригувальними вантажами : Монографія. – Кіровоград : КТУ, 2004. – 352с. – 966-7531-34-1.
Шифр: 62-75  Авторський знак: Ф51
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20863. Эллиот, С.
Внутренний мир 3D Studio MAX. Т.1. – К. : ДиаСофт, 1997. – 752с.
Шифр: 004.92  Авторський знак: Э72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20864. Соен, Ф.
Внутренний мир AutoCAD Версия 13с4. – К. : ДиаСофт, 1997. – 704с.
Шифр: 004.4  Авторський знак: С71
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20865. Старшинин, А. В.
Microsoft PowerPoint одним взглядом. – СПб. : ВН-Питер, 1996. – 112с. – 5-7791-0001-2.
Шифр: 004.4  Авторський знак: С77
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20866. Грушевський, М.
Ілюстрована історія України. – нове доп. вид. – Донецьк : БАО, 2003. – 736с. – 966-548-664-0.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20867. Бебик, В. М.
Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика : монографія. – К. : МАУП, 2000. – 383с. – 966-608-024-9.
Шифр: 32  Авторський знак: Б35
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20868. Домрачев, В. М.
Моделі формування монетарної політики : Монографія. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 235с. – 966-301-077-0.
Шифр: 336.74  Авторський знак: Д66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20869. Срібнюк, С. М.
Гідравлічні та аеродинамічні машини: Основи теорії і застосування : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 328с. – 966-8365-46-1.
Шифр: 621.22(07)  Авторський знак: С76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20870. Лесько, О. Й.
Соціально-економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями : монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 244с. – 966-641-091-5.
Шифр: 331.5  Авторський знак: Л50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20871. Земельман, М. А.
Метрологические основы технических измерений. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 228с. – 5-7050-0219-1.
Шифр: 006.9  Авторський знак: З-51
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20872. Гончаров, А. В.
Канал изображения видеомагнитофона. – М. : Радио и связь, 1983. – 144с.
Шифр: 681.84  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20873. Катыс, Г. П.
Электронно-лучевые информационные устройства. – К. : Наукова думка, 1987. – 304с.
Шифр: 004.35  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20874. Вероятностные методы в вычислительной технике : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1986. – 312с.
Шифр: 621.391  Авторський знак: В35
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20875. Косинский, А. В.
Аналого-цифровые преобразователи перемещений. – М. : Машиностроение, 1991. – 224с. – 5-217-01279-Х.
Шифр: 681.586  Авторський знак: К71
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20876. Параллельная обработка информации : В 5-ти т. Т.5 : Проблемно-ориентированные и специализированные средства обработки информации. – К. : Наукова думка, 1990. – 504с. – 5-12-000896-8.
Шифр: 004.9  Авторський знак: П18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20877. Верба, Г. В.
Граматика сучасної англійської мови : Довідник. – К. : Логос, 2001. – 352с. – 966-509-001-1.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: В31
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20878. Горленко, О. А.
Создание систем менеджмента качества в организации. – М. : Машиностроение, 2002. – 126с. – 5-94275-024-024-6.
Шифр: 658.56  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20879. Хом'юк, І. В.
Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм : Монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. – 185с.
Шифр: 378  Авторський знак: Х76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20880. Лежнюк, П. Д.
Оптимальне керування потоками потужності і напругою в неоднорідних електричних мережах : монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. – 188с. – 966-641-083-4.
Шифр: 621.311  Авторський знак: Л40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет