ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 20861 - 20880 від загального числа 121865

20861. Срібнюк, С. М.
Гідравлічні та аеродинамічні машини: Основи теорії і застосування : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 328с. – 966-8365-46-1.
Шифр: 621.22(07)  Авторський знак: С76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20862. Лесько, О. Й.
Соціально-економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями : монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 244с. – 966-641-091-5.
Шифр: 331.5  Авторський знак: Л50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20863. Земельман, М. А.
Метрологические основы технических измерений. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 228с. – 5-7050-0219-1.
Шифр: 006.9  Авторський знак: З-51
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20864. Гончаров, А. В.
Канал изображения видеомагнитофона. – М. : Радио и связь, 1983. – 144с.
Шифр: 681.84  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20865. Катыс, Г. П.
Электронно-лучевые информационные устройства. – К. : Наукова думка, 1987. – 304с.
Шифр: 004.35  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20866. Вероятностные методы в вычислительной технике : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1986. – 312с.
Шифр: 621.391  Авторський знак: В35
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20867. Косинский, А. В.
Аналого-цифровые преобразователи перемещений. – М. : Машиностроение, 1991. – 224с. – 5-217-01279-Х.
Шифр: 681.586  Авторський знак: К71
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20868. Параллельная обработка информации : В 5-ти т. Т.5 : Проблемно-ориентированные и специализированные средства обработки информации. – К. : Наукова думка, 1990. – 504с. – 5-12-000896-8.
Шифр: 004.9  Авторський знак: П18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20869. Верба, Г. В.
Граматика сучасної англійської мови : Довідник. – К. : Логос, 2001. – 352с. – 966-509-001-1.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: В31
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20870. Горленко, О. А.
Создание систем менеджмента качества в организации. – М. : Машиностроение, 2002. – 126с. – 5-94275-024-024-6.
Шифр: 658.56  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20871. Хом'юк, І. В.
Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм : Монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. – 185с.
Шифр: 378  Авторський знак: Х76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20872. Лежнюк, П. Д.
Оптимальне керування потоками потужності і напругою в неоднорідних електричних мережах : монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. – 188с. – 966-641-083-4.
Шифр: 621.311  Авторський знак: Л40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20873. Тихомиров, В. П.
Основы инженерного проектирования : Учеб. пособие. – Брянск : БГТУ, 1998. – 172с. – 5-217-00335-9.
Шифр: 621.81(07)  Авторський знак: Т46
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20874. Струтинський, В. Б.
Тензорні математичні моделі процесів та систем : Підручник. – Ж. : ЖДТУ, 2005. – 635с. – 966-683-102-3.
Шифр: 519.87(07)  Авторський знак: С87
Кількість примірників :  29    В наявності :  28
Опис документа
20875. Збірник основних нормативних актів та положень, що регламентують діяльність факультетів та кафедр ЖДТУ. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 160с.
Шифр: 378.4  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20876. Гриценко, А. В.
Радиоэкология регионов Украины: Харьковская область : Монография. – Х. : ИНЖЕК, 2003. – 128с.
Шифр: 574  Авторський знак: Г82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20877. Каминский, М. Л.
Монтаж приборов и систем автоматизации : Учебник. – 8-е изд., стереотип. – М. : Высшая школа, 2001. – 304с. – 5-06-003771-1.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: К18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20878. Скрипник Ю.О.,Бондар В.М.,Бева В.І.,Зубченко М.Ю.,Клепко В.Ю.
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіі : посібник-довідник. – К. : ІЗМН, 1996. – 608с.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20879. Марри, Д.
Нелинейные дифферинциальные уравнения в биологии. Лекции о моделях. – М. : Мир, 1983. – 400с.
Шифр: 517  Авторський знак: М28
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
20880. Поджаренко В.О.,Кулаков П.І.,Кучерук В.Ю.,Войтович О.П.,Поджаренко А.В.
Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом : Монографія. – вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. – 154с. – 966-641-087-7.
Шифр: 621.313  Авторський знак: П75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет