ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 20961 - 20980 від загального числа 120994

20961. Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2005. – №4. – с.4.
Шифр: 72
Опис документа
20962. Із протоколів президії ВАК: Присуджено науковий ступінь доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2005. – №4. – с.15.
Шифр: 001
Опис документа
20963. Із протоколів президії ВАК: Присуджено науковий ступінь кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2005. – №4. – с.18.
Шифр: 72
Опис документа
20964. Із протоколів президії ВАК: Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2005. – №4. – с.23.
Шифр: 72
Опис документа
20965. Із протоколів президії ВАК: Повідомлення про захист докторських дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2005. – №4. – с.15.
Шифр: 001
Опис документа
20966. Стандартизація, сертифікація, якість, №1. – 2005. – 72с.
Шифр: 006
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20967. Захарюгина, Т.
На шляху до СОТ: заходи у сфері технічного регулювання. – с.3.
Шифр: 006  Авторський знак: З-38
Опис документа
20968. Коваленко, В.
Вплив нормативно-правової бази на розвиток підйомно-транспортних машин. – с.12.
Шифр: 006  Авторський знак: К56
Опис документа
20969. Жарков, Ю.
Системи управління якістю: моніторинг роботи органів оцінки з використанням методу Харінгтона. – с.24.
Шифр: 006  Авторський знак: Ж35
Опис документа
20970. Друзюк, В.
Обов'язкова сертифікація обчислювальної техніки - гарантія забезпечення безпеки споживача. – с.28.
Шифр: 006  Авторський знак: Д76
Опис документа
20971. Захаров, І.
Стандартизація оцінювання якості вимірювання. – с.41.
Шифр: 006  Авторський знак: З-38
Опис документа
20972. Расчеты на прочность : Сборник научных статей, Вып.32. – М. : Машиностроение, 1990. – 272с.
Шифр: 539.4  Авторський знак: Р24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20973. Вавилов, В. С.
Действие излучений на полупроводники : Учебное руководство. – М. : Наука, 1988. – 192с. – 5-02-013834-7.
Шифр: 539.21(07)  Авторський знак: В12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20974. Воронцов, В.
Миссионеры и их наследники : Повороты политики США в отношениях Китая. – М. : Политиздат, 1986. – 239с.
Шифр: 94(73)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20975. Сванадзе, Л. Н.
Великобритания:консерваторы и проблемы послевоенного развития 1945-1955. – М. : Мысль, 1984. – 349с.
Шифр: 94(410)  Авторський знак: С24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20976. Франция. – М. : Мысль, 1982. – 431с. – Современный монополистический капитализм.
Шифр: 323  Авторський знак: Ф84
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20977. Механика композиционных материалов и конструкций. 11, №1. – 2005. – с.3-155.
Шифр: 669
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20978. Авдуевский, В. С.
Космическая индустрия. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1989. – 568с.
Шифр: 629.7  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20979. Булычев, С. И.
Испытание материалов непрерывным вдавливанием индентора. – М. : Машиностроение, 1990. – 224с. – 5-217-00842-3.
Шифр: 620.17  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20980. Келдыш, М. В.
Космические исследования. – М. : Наука, 1981. – 192с.
Шифр: 629.7  Авторський знак: К34
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет