ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 20201 - 20220 від загального числа 120635

20201. Алексеев И.А.,Арманд И.Л.,Ахманова О.С.,Горбунова Т.П.,Елисеева А.Г.
Русско-английский словарь : около 25 000 слов. – 33-е изд., стереотип. – М. : Русский язык, 1986. – 536с.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: Р89
Кількість примірників :  9    В наявності :  8
Опис документа
20202. Грязнова А.Г.,Чечелева Т.В.,Атлас М.С.,Бурменко Т.Д.,Макарова Н.Н.
Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства (Политическая экономия) : Учебник. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 326с. – 5-2382-00031-6.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20203. Шишов, А. Л.
Макроэкономика : Учебник. – М. : Тандем, Экмос, 1999. – 320с. – 5-88124-005-7.
Шифр: 330.101.541(07)  Авторський знак: Ш55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20204. Жуков Е.Ф.,Капаева Т.И.,Литвиненко Л.Г.,Максимова Л.М.,Маркова О.М..
Международные экономические отношения : Учебник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 485с. – 5-238-00089-8.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: М43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20205. Швець, В. Я.
Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.23-32.
Шифр: 65.26
Опис документа
20206. Паєнтко, Т. В.
Гармонізація прибуткового оподаткування // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.37-44.
Шифр: 65.26
Опис документа
20207. Петренко, М. О.
Роль оподаткування зовнішньої торгівлі у зростанні доходів бюджету // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.44-48.
Шифр: 65.26
Опис документа
20208. Украина: страницы прошлого : Фотоальбом. – К. : Мистецтво, 1987. – 160с.
Шифр: 94(477)(084)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20209. Нікитенко, Д. В.
Податкове стимулювання малого та середнього підприємництва // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.48-57.
Шифр: 65.26
Опис документа
20210. Харламова, Г. О.
Вплив інвестицій на економічне зростання // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.57-65.
Шифр: 65.26
Опис документа
20211. Венгер, В. В.
Державне регулювання цін на продукцію природних монополій // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.82-90.
Шифр: 65.26
Опис документа
20212. Украина: годы созидания : Фотоальбом. – К. : Мистецтво, 1987. – 160с.
Шифр: 94(477)(084)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20213. Блага, Н. В.
Інформаційна прозорість фондового ринку України // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.90-96.
Шифр: 65.26
Опис документа
20214. Хорн, Р.
Матричный анализ. – М. : Мир, 1989. – 655с. – 5-03-001042-4.
Шифр: 512.6  Авторський знак: Х79
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
20215. Проезжая по Москвии (Россия ХVІ-ХVІІ веков глазами депломатов). – М. : Междунар. отношения, 1991. – 368с. – Россия в мемуарах дипломатов. – 5-7133-0353-5.
Шифр: 94(470)  Авторський знак: П79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20216. Безвременье и временщики = Воспоминания об "эпохе дворцовых переворотов" (1720-е -1760-е годы). – СПб. : Худож. лит., 1991. – 368с. – 5-280-01357-9.
Шифр: 94(470)  Авторський знак: Б39
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20217. Молчанов, Н. Н.
Дипломатия Петра Первого. – 2-е изд. – М. : Междунар. отношения, 1986. – 448с.
Шифр: 94(470)(092)  Авторський знак: М76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20218. Коротков, И.
Устройство коммутации телевизионных антенн // Радио. – 2005. – №2. – с.10.
Шифр: 621.396  Авторський знак: К68
Опис документа
20219. Джулакідзе, К. Ю.
Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.101-107.
Шифр: 65.26
Опис документа
20220. Климова, О. О.
Аналіз прибутковості комерційних банків України // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.112-117.
Шифр: 65.26
Опис документа

« 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет