ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 20301 - 20320 від загального числа 120640

20301. Сивухин, Д. В.
Общий курс физики : Учебное пособие. Т.1. : Механика. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1990. – 576с. – 5-02-014054-6.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20302. Ландау, Л. Д.
Теоретическая физика : учеб. пособие: В 10-ти т. Т.3 : Квантовая механика. Нерелятивистская теория. – 4-е изд., испр. – М. : Наука, 1989. – 768с. – 5-02-014421-5.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Л22
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
20303. Ландау, Л. Д.
Теоретическая физика : учеб. пособие: В 10-ти т. Т.2 : Теория поля. – 7-е изд., испр. – М. : Наука, 1988. – 512с. – 5-02-014421-5.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Л22
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
20304. Кордун, Г. Г.
Історія фізики : навч. посібник. – 3-тє вид. перероб. та доп. – К. : Вища школа, 1993. – 280с. – 5-11-004039-7.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20305. Суорц, Кл.
Необыкновенная физика обыкновенных явлений : В 2-х т. Т.1. – М. : Наука, 1986. – 400с.
Шифр: 53  Авторський знак: С89
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20306. Поль Дирак и физика ХХ века : Сборник научных трудов. – М. : Наука, 1990. – 224с. – 5-02-000702-1.
Шифр: 53(09)  Авторський знак: П54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20307. Максименко С.Д.,Зайчук В.О.,Клименко В.В.,Папуча М.В.,Соловієнко В.О.
Загальна психологія : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 704с. – 966-7786-03-Х.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: З-14
Кількість примірників :  60    В наявності :  59
Опис документа
20308. Копилюк, О. І.
Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2005. – 168с. – 966-8365-95-Х.
Шифр: 658.16(07)  Авторський знак: К65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
20309. Касаткина, И. Л.
Репетитор по физике: Электромагнетизм. Колебания и волны. Оптика. Элементы теории относительности. Физика атома и атомного ядра : Учебное пособие. – Р-н-Д. : Феникс, 2000. – 896с. – 5-222-01327-8.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: К28
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
20310. Касаткина, И. Л.
Репетитор по физике: Механика. Молекулярная физика. Термодинамика : Учебное пособие. – Р-н-Д. : Феникс, 2000. – 896с. – 5-222-01327-8.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: К28
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20311. Гершензон, Е. М.
Курс общей физики: Оптика и атомная физика : учеб. пособие. – М. : Просвещение, 1981. – 240с.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Г42
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20312. Кудрявцев, П. С.
Курс истории физики : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1982. – 448с.
Шифр: 53(09)  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20313. Бланк, А. Я.
Физика : учеб. пособие. – Харків : Каравелла, 1996. – 272с. – 966-7012-15-8.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Б68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20314. Петрович, Й. М.
Економіка підприємства : Підручник. – Л. : Магнолія плюс, 2004. – 680с. – 966-8340-20-5.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
20315. Андрущенко, В. Л.
Податкові системи зарубіжних країн : навч. посібник. – К. : Комп'ютерпрес, 2004. – 240с. – 966-95874-5-Х.
Шифр: 336.22(1-87)  Авторський знак: А65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20316. Козел С.М.,Лейман В.Г.,Локшин Г.Р.,Овчинкин В.А.,Прут Є.В.
Сборник задач по общему курсу физики : Учебное пособие: В 3-х ч., Ч.2. : Электричество и магнетизм. Оптика. – 2-е изд., испр. – М. : МФТИ, 2000. – 368с. – 5-89155-046-6.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20317. Уокер, Дж.
Физический фейерверк : Вопросы и ответы по физике. – 2-е изд. – М. : Мир, 1989. – 298с. – 5-03-001232-Х.
Шифр: 53  Авторський знак: У62
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20318. Хвесик, М. А.
Розміщення продуктовних сил та регіональна економіка : Навч. посібник. – К. : Кондор, 2005. – 344с. – 966-7982-93-9.
Шифр: 332.13(07)  Авторський знак: Х30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20319. Ульянова, Л. П.
Політекономія: питання і відповіді : Навч. посібник. – К. : МАУП, 2004. – 184с. – 966-608-344-2.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: У51
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
20320. Чикин, С. Я.
Д.И. Ульянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1974. – 111с. – Науч.-попул. мед. литература.
Шифр: 61(09)  Авторський знак: Ч-60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет