ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 20001 - 20020 від загального числа 121900

20001. Исраэлян, В. Л.
Дипломатия в годы войны (1941-1945). – М. : Междунар. отношения, 1985. – 480с.
Шифр: 94(100)  Авторський знак: И88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20002. Неру, Дж.
Открытие Индии. Кн.2. – М. : Политиздат, 1989. – 507с.
Шифр: 94(540)  Авторський знак: Н54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20003. Прометей : Ист.-биогр. альманах сер."Жизнь замечательных людей". Т.16 : Тысячелетие русской книжности. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 430с.
Шифр: 008(09)  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20004. Гундарь, К. Ю.
Счетные и триггерные структуры цифровых устройств. – К. : Світ, 1994. – 112с.
Шифр: 621.374.3  Авторський знак: Г94
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20005. Кашуба, М. В.
З історії боротьби проти унії ХVII-XVIIIст. – К. : Наукова думка, 1976. – 170с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К31
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20006. Дем'янчук, Г. С.
Біля джерел. – Львів : Каменяр, 1980. – 119с.
Шифр: 398.2(477.41/.42)  Авторський знак: Д32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20007. Церковный, М. Ф.
Героев подвиги бессмертны : Очерки о Героях Советского Союза-уроженцах Черниговской обл. – К. : Политиздат, 1982. – 423с. – Герои Советского Союза.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Ц44
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20008. Украина во взаимосвязях славянских народов : Сборник научных трудов. – К. : Наукова думка, 1983. – 189с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20009. Пішак В.П.,Бажора Ю.І.,Брагін Ш.Б.,Воробець З.Д.,Дубінін С.І.
Медична біологія : підручник. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 656с. – 966-7890-35-Х.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: М42
Кількість примірників :  1
Опис документа
20010. Якобисяк, М.
Імунологія. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 672с. – 966-7890-38-4.
Шифр: 577.2  Авторський знак: Я46
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20011. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Документы и материалы в трех томах. Т.3 : Украинская ССР в завершающий период Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.). – 2-е изд., доп. – К. : Наукова думка, 1985. – 511с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С56
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20012. Демьянов, В. Ф.
Введение в минимакс. – М. : Наука, 1972. – 368с. – Оптимизация и исследование операций.
Шифр: 517.5  Авторський знак: Д32
Кількість примірників :  1
Опис документа
20013. Комягин, В. Б.
Excel 7 в примерах. – М. : Нолидж, 1996. – 432с. – 5-89251-003-4.
Шифр: 004.4  Авторський знак: К63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20014. Емченко, А. П.
Киев : Скрижали бессмертия. Фотопутеводитель. – К. : Мистецтво, 1985. – 190с.
Шифр: 94(477-25)(036)  Авторський знак: Е60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20015. Винаров, І.
Бійці тихого фронту : Спогади розвідника. – К. : Політвидав, 1984. – 327с.
Шифр: 94(100)  Авторський знак: В48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20016. Абрамович, Д.
Києво-Печерський патерик. – Репринтне вид. – К. : Час, 1991. – 280с. – 5-88520-112-9.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: А16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20017. Історія міст і сіл Української РСР : В 26 т. Кримська область. – К. : Головна редакція УРЕАН, 1974. – 302с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І-90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20018. Історія Української РСР : У восьми томах, десяти книгах. Т.8 : Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945 -70-і роки), Кн.1 : Українська РСР в період зміцнення соціалізму (1945 -50-і роки). – К. : Наукова думка, 1979. – 390с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І 90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20019. Історія Української РСР : У восьми томах, десяти книгах. Т.2 : Визвольна війна і возз'єднання України з Росією. Початок розкладу феодалізму та зародження капіталістичних відносин (Друга половина XVII-XVIII ст.). – К. : Наукова думка, 1979. – 614с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І 90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20020. Історія Української РСР : У восьми томах, десяти книгах. Т.3 : Україна в період розкладу і кризи феодально-кріпосницької системи. Скасування кріпосного права і розвиток капіталізму (XIXст.). – К. : Наукова думка, 1979. – 606с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І 90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет