ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 16361 - 16380 від загального числа 124644

16361. Внукова, Н. М.
Страхування: теорія та практика : навч.-метод. посібник. – Харків : Бурун Книга, 2004. – 376с. – 966-96265-2-8.
Шифр: 368(07)  Авторський знак: В60
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
16362. Суторміна, В. М.
Фінанси зарубіжних корпорацій : навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 247с. – 5-325-00317-8.
Шифр: 658.1(1-87)(07)  Авторський знак: С90
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
16363. Швайка, Л. А.
Планування діяльності підприємства : Навчальний посібник. – 2-ге вид.,стереотип. – Л. : Новий світ-2000, 2004. – 268с. – 966-7827-32-1.
Шифр: 005.51(07)  Авторський знак: Ш33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16364. Культура і побут населення України : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : Либідь, 1993. – 288с. – 5-325-00304-6.
Шифр: 39(07)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16365. Немов, Р. С.
Психология : учебник. В 3-х кн. Кн.2 : Психология образования. – 3-е изд. – М. : ВЛАДОС, 1998. – 608с. – 5-691-00233-3(ІІ).
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: Н50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16366. Немов, Р. С.
Психология : учебник. В3-х книгах. Кн.3 : Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 3-е изд. – М. : ВЛАДОС, 1998. – 632с. – 5-691-00112-4.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: Н50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16367. Спиркин, А. Г.
Философия : Учебник. – М. : Гардарики, 1999. – 816с. – 5-8297-0022-0.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: С72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16368. Владимиров А.М.,Ляхин Ю.И.,Матвеев Л.Т.,Орлов В.Г.
Охрана окружающей среды. : учебник. – Л., 1991. – 421с. – 5-286-00643-4.
Шифр: 502я7  Авторський знак: О-92
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16369. Ковалевская, Л.
Чернобыль "ДСП". Последствия Чернобыля. – К. : Абрис, 1995. – 328с. – 5-86828-031-8.
Шифр: 502  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
16370. Энциклопедия мистицизма. – СПб. : Литера, Виан, 1997. – 480. – 5-86-617-050-7.
Шифр: 030  Авторський знак: Э86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16371. Маврищев, В. В.
Основы экологии : учебник. – Минск : Вышэйшая школа, 2003. – 416с. – 985-06-0881-1.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: М12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16372. Сухарев, С. М.
Техноекологія та охорона навколишнього середовища : Навч. посібник. – Л. : Новий Світ-2000, 2004. – 256с. – 966-7827-34-8.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: С91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16373. Потіш А.Ф.,Медвідь В.Г.,Гвоздецький О.Г.,Козак З.Я.
Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – Ль. : Новий Світ-2000, 2004. – 296с. – 966-7827-28-3.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16374. Сафранов, Т. А.
Екологічні основи природокористування : навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – Ль. : Новий Світ-2000, 2004. – 248с. – 966-7827-20-8.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: С21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16375. Марченко, М. М.
Біохімія інформаційних молекул : навч. посібник. – Чернівці : Рута, 2003. – 344с. – 966-568-565-1.
Шифр: 577(07)  Авторський знак: М30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16376. Потелло, Н. Я.
Українське ділове мовлення і спілкування : Правопис і граматика української мови. Оформлення ділового спілкування.Культура ділового мовлення: Навч. посібник. – К. : МАУП, 2003. – 440с. – 966-608-250-0.
Шифр: 811.161.2((07)  Авторський знак: П64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16377. Калина, А. В.
Экономическая теория и практика хозяйствования : учеб. пособие. – К. : МАУП, 1997. – 308с. – 5-86926-098-1.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
16378. Ковальчук, В. М.
Економічна теорія в еволюційному аспекті : Навч.посібник. – Тернопіль : Астон, 2001. – 288с. – 966-7995-04-6.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  1
Опис документа
16379. Бутинець, Ф. Ф.
Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Ж. : Рута, 2001. – 512с. – 966-7570-98-3.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
16380. Руденко, С. С.
Загальна екологія : Практичний курс, Ч.1. – Чернівці : Рута, 2003. – 320с. – 966-568-633-1.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет