ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 16261 - 16280 від загального числа 124832

16261. Марченко, М. М.
Біохімія інформаційних молекул : навч. посібник. – Чернівці : Рута, 2003. – 344с. – 966-568-565-1.
Шифр: 577(07)  Авторський знак: М30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16262. Потелло, Н. Я.
Українське ділове мовлення і спілкування : Правопис і граматика української мови. Оформлення ділового спілкування.Культура ділового мовлення: Навч. посібник. – К. : МАУП, 2003. – 440с. – 966-608-250-0.
Шифр: 811.161.2((07)  Авторський знак: П64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16263. Калина, А. В.
Экономическая теория и практика хозяйствования : учеб. пособие. – К. : МАУП, 1997. – 308с. – 5-86926-098-1.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
16264. Ковальчук, В. М.
Економічна теорія в еволюційному аспекті : Навч.посібник. – Тернопіль : Астон, 2001. – 288с. – 966-7995-04-6.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: К56
Опис документа
16265. Бутинець, Ф. Ф.
Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Ж. : Рута, 2001. – 512с. – 966-7570-98-3.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
16266. Руденко, С. С.
Загальна екологія : Практичний курс, Ч.1. – Чернівці : Рута, 2003. – 320с. – 966-568-633-1.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16267. Трофимова, Т. И.
Сборник задач по курсу физики с решениямим : Учебное пособие. – М. : Высшая школа, 1999. – 591с. – 5-06-003534-4.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Т76
Кількість примірників :  9    В наявності :  8
Опис документа
16268. Ситников, В. И.
Краткий курс физики : Учебное пособие :. – М. : Флинта: Наука, 1999. – 336с. – 5-89349-055-х (Флинта), 5-02-002515-1 (Наука).
Шифр: 53(07)  Авторський знак: С41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16269. Бутинець Ф.Ф.,Виговська Н.Г.,Малюга Н.М.,Петренко Н.І.
Контроль і ревізія : підручник. – 3-є вид., доп. і перероб. – Ж. : Рута, 2002. – 544с. – 966-8059-07-7.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: К65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
16270. Шипачев, В. С.
Задачник по высшей математике : Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1998. – 304с. – 5-06-003575-1.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: Ш63
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
16271. Економіка підприємства : підручник. В 2-х т. Т.2. – К. : Хвиля Прес, 1995. – 280с. – 5-87478-164-1.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16272. Усоскин, В. М.
Банковские пластиковые карточки. – М. : ИПЦ "ВАЗАР-ФЕРРО", 1995. – 144с. – 5-900833-02-Х.
Шифр: 336.717  Авторський знак: У76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16273. Недосека, А. Я.
Волны деформаций, возникающие при локальной перестройке структуры материалов // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №3. – с.8.
Шифр: 621.129.14  Авторський знак: Н42
Опис документа
16274. Чаусов, Н. Г.
Комплексная оценка поврежденности пластичных материалов при различных режимах нагружения // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №3. – с.16.
Шифр: 621.790.052  Авторський знак: Ч-26
Опис документа
16275. Бойчук, О. И.
Исследование напряженного состояния пластин с дефектами в виде трещин различной глубины // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №3. – с.22.
Шифр: 621.791.052  Авторський знак: Б77
Опис документа
16276. Лобанов, Л. М.
Методика, технология и аппаратура ширографического неразрушающего контроля материалов и элэментов конструкций // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №3. – с.25.
Шифр: 621.124.19  Авторський знак: Л68
Опис документа
16277. Никифоренко, Ж. и др.
Метод эма-контроля трубопроводов с изоляционными покрытиями // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №3. – с.29.
Шифр: 621.124.17  Авторський знак: Н62
Опис документа
16278. Яворський, А. В.
Безконтактний контроль стану ізоляційного покриття гальванічно з'єднаних паралельних промислових нафтогазопроводів // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №3. – с.36.
Шифр: 621.370  Авторський знак: Я22
Опис документа
16279. Венгринович, В. Л.
Томографическая визуализация и контроль толщины стенок труб по ограниченным рентгеновским данным // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №3. – с.41.
Шифр: 621.179.15  Авторський знак: В29
Опис документа
16280. Гарькавый, В. В.
Ультразвуковой контроль толщины стенок труб в потоке производства // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №3. – с.46.
Шифр: 621.179.17  Авторський знак: Г21
Опис документа

« 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет