ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 10741 - 10760 від загального числа 124587

10741. Заяць, В. М.
Функційне програмування : навч. посібник. – Л : Бескид Біт, 2003. – 160с. – 966--8450-00-0.
Шифр: 004.4(07)  Авторський знак: З-40
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
10742. Гліненко, Л. К.
Основи моделювання технічних систем : навч. посібник. – Львів : Бескид Біт, 2003. – 176с. – 966-8450-01-9.
Шифр: 519.81(07)  Авторський знак: Г52
Кількість примірників :  17    В наявності :  16
Опис документа
10743. Поліщук Є.С.,Дорожовець М.М.,Яцук В.О.,Ванько В.М.,Бойко Т.Г.
Метрологія та вимірювальна техніка : Підручник. – Львів : Бескид Біт, 2003. – 544с. – 966-96071-8-3.
Шифр: 006.9(07)  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  39    В наявності :  34
Опис документа
10744. Кожухарь, Л. И.
Основы общей теории статистики : Учебное пособие. – М. : Фінанси і статистика, 1999. – 144с. – 5-279-02017-6.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: К58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10745. Андрусів Г.В.,Андрушко П.П.,Бенківський В.В.,Кобзаренко П.В.,Лихова С.Я.
Кримінальне право України:Загальна частина : підручник. – К. : Юринком Інтер, 1997. – 512с. – 966-7302-12-1.
Шифр: 343(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10746. Супрун, А. Н.
Вычислительная математика для инженеров-экологов( Методическое пособие ) : Учебное пособие. – М. : Изд-во АСВ, 1996. – 391с. – 5-87829-037-5.
Шифр: 519.6(07)  Авторський знак: С89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10747. Бать, М. И.
Теоретическая механика в примерах и задачах : учеб. пособие. Т.2 : Динамика. – 7-е изд., перераб. – М. : Наука, 1985. – 560с.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: Б28
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10748. Дупай М.М.,Денчук П.Н.,Питель С.В.,Хомин П.Я.
Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин : навч. посібник. – Тернопіль : Астон, 2003. – 200с. – 966-7995-Х.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: О-16
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10749. Брінклі А.,Десантс Б.,Флемм М.,Флемінг С.,Форсі Ч.
Мистецтво бути викладачем : практ. посібник. – К. : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти, 2003. – 144 с. – 966-8487-06-0.
Шифр: 37.01  Авторський знак: М65
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10750. Федоренко В.Г.,Захожай В.Б.,Чувардинський О.Г.,Тугай А.М.
Страховий та інвестиційний менеджмент : Підручник. – К. : МАУП, 2002. – 344с. – 966-608-193-8.
Шифр: 368(07)  Авторський знак: С83
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10751. Тарг, С. М.
Краткий курс теоретической механики : Учебник. – 6-е изд. – М. : Наука, 1968. – 478с.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
10752. Михайленко В.Є.,Найдиш В.М.,Підкоритов А.М.,Скидан І.А.
Збірник задач з інженерної та ком'пютерної графіки : навч. посібник. – К. : Вища школа, 2003. – 159с. – 966-642-051-1.
Шифр: 744(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  92    В наявності :  91
Опис документа
10753. Лермонтов, М. Ю.
Стихотворения. Герой нашего времени : Роман. – К. : Веселка, 1987. – 239с.
Шифр: 82-1(470)  Авторський знак: Л49
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10754. Захарія, Й. А.
Методи прикладної електродинаміки : навч. посібник. – Л. : Бескид Біт, 2003. – 352с. – 966-8450-04-3.
Шифр: 537.8(07)  Авторський знак: З-38
Кількість примірників :  78    В наявності :  77
Опис документа
10755. Дефо, Д.
Робінзон Крузо. Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо. – К. : Котигорошко, 1993. – 248с. – 5-7707-5086-3.
Шифр: 821.111  Авторський знак: Д39
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10756. Букович, Н. В.
Протиаварійна режимна автоматика електроенергетичних систем : Навчальний посібник. – Л. : Бескид Біт, 2003. – 224с. – 966-8450-02-7.
Шифр: 621.311(07)  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  29    В наявності :  29
Опис документа
10757. Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, №8. – Москва : Радиотехника, 2003. – 76 c.
Шифр: 38.621:61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10758. Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, №9. – Москва : Радиотехника, 2003. – 72 c.
Шифр: 38.621:61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10759. Бецкий, О. В.
Пионерские работы по миллимитровой электромагнитной биологии, выполненные в ИРЭ РАН // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2003. – №8.
Шифр: 621.371  Авторський знак: Б56
Опис документа
10760. Белый, Ю. Н.
Элементы биоуправления: системный подход при диагностике и коррекции функционального состояния человека // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2003. – №8. – с.21.
Шифр: 538.573.61  Авторський знак: Б43
Опис документа

« 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет