ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 10701 - 10720 від загального числа 124644

10701. Малеев, Е. И.
Организационное обеспечение автоматизированного конструирования РЭА. – М. : Радио и связь, 1985. – 136с.
Шифр: 621.396.6  Авторський знак: М18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10702. Марголін, Г. Г.
Розрахунки деталей та вузлів радіоапаратури. – К. : Техніка, 1969. – 236с.
Шифр: 621.396.69  Авторський знак: М25
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
10703. Лебедев, О. Т.
Конструирование и расчет электронной аппаратуры на основе интегральных микросхем. – Л. : МАУП, 1976. – 328с.
Шифр: 621.396.6  Авторський знак: Л33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10704. Левин, С.
Основы полупроводниковой микроэлектроники. – М. : Сов. радио, 1966. – 243с.
Шифр: 621.396.6  Авторський знак: Л36
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10705. Лихтциндер, Б. Я.
Микропроцессоры и вычислительные устройства в радиотехнике : учеб. пособие. – К. : Вища школа, 1988. – 272с. – 5-11-000231-2.
Шифр: 621.396.6(07)  Авторський знак: Л65
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
10706. Малинівський, С. М.
Загальна електротехніка : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Л. : Бескид Біт, 2003. – 640с. – 966-96071-9-1.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: М19
Кількість примірників :  19    В наявності :  17
Опис документа
10707. Саймак, К.
Город. Всё живое... : Рассказы. – М. : Правда, 1989. – 480с.
Шифр: 82-312.9+  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10708. Оніщенко І.Г.,Дзюбко Д.Т.,Дуднікова І.І.,Кремень Л.О.,Левківський К.М.
Політологія у запитаннях і відповідях : навч. посібник. – К. : Вища школа, 2003. – 263с. – 966-642-163-1.
Шифр: 32(07)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  17    В наявності :  17
Опис документа
10709. Панок В.,Титаренко Т.,Чепелева Н.,Рибалка В.,Маценко В.
Основи практичної психології : підручник. – К. : Либідь, 2003. – 536с. – 966-06-0216-2.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
10710. Політична історія України. ХХ ст. : У 6 т. Т.І : На зламі століть (кінець ХІХ ст. – 1917 р.). – К. : Генеза, 2002. – 424с. – 966-504-261-0.
Шифр: 32(477)(09)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
10711. Мадіссон, В. В.
Сучасна українська геополітика : навч. посібник. – К. : Либідь, 2003. – 176с. – 966-06-0287-1.
Шифр: 327(477)(07)  Авторський знак: М13
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
10712. Гнідан О.Д.,Демянівська Л.С.,Кіраль С.С.,Семенюк Г.Ф.,Антонюк Є.М.
Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки) : Підручник: У 2 кн. Кн.2. – К. : Вища школа, 2003. – 439с. – 966-942-148-8.
Шифр: 82(477)(09)(07)  Авторський знак: І-90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10713. Гнідан О.Д.,Демянівська Л.С.,Кіраль С.С.,Семенюк Г.Ф.,Антонюк Є.М.
Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки) : Підручник: У 2 кн. Кн.1. – К. : Вища школа, 2003. – 575с. – 966-642-120-8.
Шифр: 82(477)(09)(07)  Авторський знак: І-90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10714. Бунятян, К. П.
Давнє населення України : навч. посібник. – К. : Либідь, 2003. – 232с. – 966-06-0065-8.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: Б91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10715. Лермонтов, М. Ю.
Стихотворения. Герой нашего времени : Роман. – К. : Веселка, 1983. – 199с.
Шифр: 82-1(470)  Авторський знак: Л49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10716. Есенин, С. А.
Собрание сочинений : В 3 х т. Т.3. – М. : Правда, 1983. – 414с.
Шифр: 821.161.1  Авторський знак: Е82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10717. Есенин, С. А.
Собрание сочинений : В 3 т. Т.1. – М. : Правда, 1983. – 432с.
Шифр: 82-1(470)  Авторський знак: Е82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10718. Слова, пришедшие из боя : Статьи. Диалоги. Письма. – Вып.2. – М. : Книга, 1985. – 240с.
Шифр: 82-92(470)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10719. Гоголь, Н. В.
Повести. – Л. : Худож. лит., 1987. – 416с. – Классики и современники. Рус. клас. лит.
Шифр: 821.161.1  Авторський знак: Г58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10720. Шумков, Ю. М.
Программное обеспечение автоматизированного проектирования радиоэлектронных схем. – К. : Техніка, 1984. – 134с.
Шифр: 621.396.6  Авторський знак: Ш96
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет