ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4201 - 4220 від загального числа 124832

4201. Гузь, А. Н.
Критические явления при движении трещины в границе раздела двух материалов с начальными напряжениями. 1. Постановка задач. Основные соотношения // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.49.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Г93
Опис документа
4202. Хорошун, Л. П.
Кратковременная микроповреждаемость слоистых материалов при температурных воздействиях // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.60.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Х82
Опис документа
4203. Матняк, С. В.
Качение жёсткого цилиндра по полуплоскости с начальными напряжениями // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.77.
Шифр: 539.3  Авторський знак: М33
Опис документа
4204. Жук, Я. А.
Исследование резонансных колебаний и диссипативного разогрева тонкостенных элементов из физически нелинейного материала // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.93.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Ж85
Опис документа
4205. Аникьев, И. И.
Экспериментальное определение критических нагрузок тонкостенных конструкций неразрушающими методами // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.115.
Шифр: 539.3  Авторський знак: А67
Опис документа
4206. Шаповал, М. І.
Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : Підручник. – 3-є вид., пепероб. і доп. – К. : Європейський ун-т, 2001. – 174с. – 966-7508-96-Х.
Шифр: 006(07)  Авторський знак: Ш24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4207. Мартынюк, А. А.
К теории движения бистабильного осциллятора // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.120.
Шифр: 517.9  Авторський знак: М29
Опис документа
4208. Легеза, В. Н.
Исследование динамического поведения одного вида антисейсмической опоры при внешнем кинематическом воздействии // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.129.
Шифр: 531.38  Авторський знак: Л33
Опис документа
4209. Тлумачний словник української мови: Близько 7000 слів. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Освіта, 1999. – 302с. – 966-04-3002-Х.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: Т49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4210. Татаренко, Н. О.
Теорії інвестицій : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2000. – 160с. – 966-574-073-3.
Шифр: 330.3(07)  Авторський знак: Т12
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
4211. Філіпенко А.С.,Будкін В.С.,Гальчинський А.С.,Геєць В.М.,Дудченко М.А.
Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : навч. посібник. – К. : Либідь, 2002. – 470с. – 966-06-0210-3.
Шифр: 339.9(477)(07)))  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
4212. Калінін, Ю. А.
Релігієзнавство : підручник. – 5-те вид., доопрац. – К. : Наукова думка, 2000. – 339с. – 966-00-0593-8.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
4213. Ткаченко, Н. М.
Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – 6-те вид. – К. : А.С.К., 2001. – 784с. – 966-539-261-1.
Шифр: 657.15(07)  Авторський знак: Т48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4214. Темко Г.Д.,Тупчієнко Л.С.,Бем Н.В.,Боєчко В.Д.,Ганжа О.І.
Історія України : Посібник. – К. : Академія, 2001. – 480с. – 966-580-114-7.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
4215. Бондарєв Є.О.,Горбатенко В.П.,Греченко В.А.,Танцюра В.І.,Калініченко В.В.
Політична історія Украіни : посібник. – К. : Академія, 2001. – 488с. – 966-580-110-4.
Шифр: 32(477)(09)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
4216. Конверський, А. Є.
Логіка : підручник. – К. : Український центр духовної культури, 1999. – 400с. – 966-7276-50-3.
Шифр: 16(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
4217. Сабат, Э. М.
Бизнес-этикет. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 240с. – 5-8183-0136-2.
Шифр: 87.7  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  1
Опис документа
4218. Зачек І.Р.,Кравчук І.М.,Романишин Б.М.,Габа В.М.
Курс фізики : Навч. посібник. – Лівів : Бескид Біт, 2002. – 376с. – 966-96071-1-6.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
4219. Загородній, А.
Страхування : Термінологічний словник. – Ль. : Бескид Біт, 2002. – 104с. – 966-96071-3-2.
Шифр: 368(07)  Авторський знак: З14
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
4220. Рудавський Ю.К.,Костробій П.П.,Уханська Д.В.,Батюк Ю.Р.та ін.
Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : навч. посібник. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 256с. – 966-96071-0-8.
Шифр: 512.64(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  32    В наявності :  32
Опис документа

« 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет