ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4021 - 4040 від загального числа 124815

4021. Орлик, Л.
Англійська мова менеджменту антимонопольної діяльності : навч. посібник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 211с. – 966-7376-55-9.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: О66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4022. Латигіна, А.
Англійська мова міжнародного бізнесу та менеджменту : навч. посібник. – К. : Киів. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 257с. – 5-7763-1674-Х.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Л27
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4023. Лігоненко, Л. О.
Антикризове управління підприємством: теоретико-метологічні засади та практичний інструментарій : монографія. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580с. – 966-7376-80-Х.
Шифр: 005.334  Авторський знак: Л55
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4024. Стандартизація, сертифікація, якість, №1. – Харків : Тов. "Славена", 2002. – 72с.
Шифр: 006
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4025. Кабан, П.
Нові рубежі на шляху до європейської інтеграції. – с.3.
Шифр: 006  Авторський знак: К12
Опис документа
4026. Редзюк, А.
Європейські норми екологічних показників ДТЗ введено в Україні. – с.16.
Шифр: 006  Авторський знак: Р33
Опис документа
4027. Грищенко, Ф.
Міжнародна стандартизація : робота національних ТК опинилася у зоні ризику. – с.24.
Шифр: 006  Авторський знак: Г82
Опис документа
4028. Дерев"янко, І.
Чим може стандартизація допомогти керівникові підприємства. – с.27.
Шифр: 006  Авторський знак: Д36
Опис документа
4029. Зенкін, Н.
Контроль якості зміцнювальних покритів: створення нормотивної бази. – с.30.
Шифр: 006  Авторський знак: З-56
Опис документа
4030. П'ятницька Н.О.,Пятницький В.Т.,Григоренко О.М.,
Автоматизована інформаційна система менеджменту громадського харчування : Навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 139с. – 966-7376-38.8.
Шифр: 338.439(07)  Авторський знак: П99
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4031. Марков, Б.
Калібрування засобів вимірювальної техники. Основні положення. – с.41.
Шифр: 006  Авторський знак: М270
Опис документа
4032. Золотарьов, В.
Системний підхід до управління якістю - фундамент перспективного розвитку підприємства. – с.57.
Шифр: 006  Авторський знак: З-81
Опис документа
4033. Ричков, В.
Впровадження стандартів ISO 14000 - об"єктивна необхідність. – с.68.
Шифр: 006  Авторський знак: Р56
Опис документа
4034. Международный, научно-учебный центр информационных технологий и систем
Управляющие системы и машины, №2 (178). – Київ : НАН Украины, 2002. – с.96.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4035. Голошубова, Н. О.
Збірник ситуаційних задач і тестів з проблем організації торгівлі : Навч. посібник. – К. : КНТЕУ, 2000. – 185с. – 966-7376-95-8.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4036. Лігоненко, Л. О.
Управління грошовими коштами торговельного підприємства : навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 1998. – 156с. – 966-7376-01-Х.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: Л55
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4037. Мазаракі, А. А.
Економіка торговельного підприємства : підручник. – К. : Хрещатик, 1999. – 800с. – 966-95262-5-7.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: М12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4038. Виноградська, А. М.
Тести для контролю знань студентів з курсу "Основи підприємництва" : навч.-метод. видання. – К. : КДТЕУ, 2000. – 106с.
Шифр: 334.7  Авторський знак: В49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4039. Болиева, Т. Ч.
О кризисе технических систем на современном этапе их развития // Управляющие системы и машины. – 2002. – №2 (178). – с.3.
Шифр: 629.73.001  Авторський знак: Б79
Опис документа
4040. Бондар, І. Ю.
Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 65с.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет