ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3101 - 3120 від загального числа 124813

3101. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. – К, 1998. – 130с.
Шифр: 656.13  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3102. Інструкція нормування витрат та застосування лакофарбових матеріалів на автомобільному транспорті. – К, 1998. – 91с.
Шифр: 629.08  Авторський знак: І72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3103. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України. – К. : Основа, 1999. – 240с.
Шифр: 614.8  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3104. Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності. – К : Юмана, 1998. – 528с. – Випуск 2. – 966-7005-34-8.
Шифр: 629.33  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3105. Шикула М.К.,Гнатенко О.Ф.,Петренко Л.Р.,Капштик М.В.
Охорона грунтів : навч.посібник. – К. : Знання, 2001. – 398с. – 966-620-039-2.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О-92
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3106. Богиня, Д. П.
Основи економіки праці : навч. посібник. – 2-е вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2001. – 313с. – 966-7767-11-6.
Шифр: 331(07)  Авторський знак: Б73
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3107. Зайцев, Н. Л.
Экономика промышленного предприятия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 358с. – 5-16-000531-5.
Шифр: 338.45(07)  Авторський знак: З-17
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
3108. Борисенко, В. Й.
Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття : навч. посібник. – 2-е вид. – К : Либідь, 1998. – 616с. – 966-06-0038-0.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: Б82
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
3109. Червінський В.І.,Кругляков В.Є.,Пилипенко В.В.,Розовик Д.Ф.,Терес Н.В.та ін
Хрестоматія з історії України : Посібник. – К. : Вежа, 1996. – 352с. – 996-7091-05-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Х91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3110. Васючков, Ю. Ф.
Численное моделирование задач геотехнологии при разработке угольных месторождений : учеб. пособие. – М. : МГГУ, 2000. – 131с. – 5-7418-0154-4.
Шифр: 622.3(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3111. Шкуратник, В. Л.
Эффекты памяти в горных городах. Физические закономерности, теоретические модели. – М : Академия горных наук, 1997. – 159с. – 5-7892-0012-5.
Шифр: 622  Авторський знак: Ш66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3112. Физическая энциклопедия. Т.1. : Ааронова - Длинные. – М : БРЭ, 1998. – 704с. – 5-85270-258-7.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3113. Физическая энциклопедия. Т.2. : Добротность - Магнитооптика. – М : БРЭ, 1998. – 704с. – 5-85270-285-4.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3114. Физическая энциклопедия. Т.3. : Магнитоплазменный - Пойнтинга теорема. – М : БРЭ, 1992. – 672с. – 5-85270-019-3.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3115. Физическая энциклопедия. Т.4. : Пойнтинга - Стримеры. – М : БРЭ, 1994. – 704с. – 5-85270-087-8.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3116. Физическая энциклопедия. Т.5. : Стробоскопические приборы - Яркость. – М : БРЭ, 1998. – 704с. – 5-85270-101-7.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Ф50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3117. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра : Методичні рекомендації. – К. : Нора-прінт, 2000. – 127с. – 966-7010-81-3. – + ДИСКЕТА.
Шифр: 347.77(477)  Авторський знак: В55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3118. Патентні дослідження: Методичні рекомендації. – К : ІнЮре, 1999. – 264с. – 966-7183-71-8.
Шифр: 347.77(477)  Авторський знак: П20
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3119. Ніколаєнко Л.І.,Кожарська І.Ю.,Радомський В.С.,Полачек С.Й.
Патентування винаходів в іноземних державах : Практичний посібник. – К. : Держпатент України, 1999. – 124с. – 966-95386-1-0.
Шифр: 347.77(07)  Авторський знак: П20
Кількість примірників :  1
Опис документа
3120. Андрощук, Г. А.
Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны : монография. – К. : ІнЮре, 2000. – 400с. – 966-7752-32-1.
Шифр: 658  Авторський знак: А66
Кількість примірників :  1
Опис документа

« 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет