ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3001 - 3020 від загального числа 124812

3001. Скомороха, В.
Конституційне правосуддя - веління часу // Право України. – 2001. – №10. – с.3.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С44
Опис документа
3002. Андрейцев, В.
Право екологічної безпеки: проблеми формування об'єктивного складу // Право України. – 2001. – №10. – с.8.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: А66
Опис документа
3003. Статівка, А.
Державне регулювання продовольчого ринку України в сучасних умовах // Право України. – 2001. – №10. – с.29.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С78
Опис документа
3004. Ніщимна, С.
Вдосконалення банківської системи України: деякі питання // Право України. – 2001. – №10. – с.54.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Н11
Опис документа
3005. Копиленко, О.
Щодо закону про громадянство України // Право України. – 2001. – №10. – с.84.
Шифр: 67.9(4Укр.)
Опис документа
3006. Лазор, В.
Конституційні основи морально-релігійної освіти в Україні // Право України. – 2001. – №10. – с.89.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Л17
Опис документа
3007. Баймуратов, М.
Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу: політико-правовий аналіз // Право України. – 2001. – №10. – с.101.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Б12
Опис документа
3008. Українська література у портретах і довідках: Давня література - література XIX ст. : Довідник. – К. : Либідь, 2000. – 360с. – 966-06-0147-6.
Шифр: 82-95(477)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  7    В наявності :  5
Опис документа
3009. Цал-Цалко, Ю. С.
Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 300с. – 966-683-002-7.
Шифр: 657.37(07)  Авторський знак: Ц12
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
3010. Бутинець Ф.Ф.,Виговська Н.Г.,Івахненков С.В.,Малюга Н.М.,Чижевська Л.В.та ін.
Бухгалтерський словник. – Ж : ПП "Рута ", 2001. – 244с. – 966-7570-85-1.
Шифр: 657(03)  Авторський знак: Б94
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
3011. Дубовик, В. П.
Вища математика : Навчальний посібник. – К : АСК, 2001. – 648с. – 966-539-320-0.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: Д79
Кількість примірників :  56    В наявності :  54
Опис документа
3012. Бершадский, А. М.
Применение кластерных технологий в САПР // Информационные технологии. – 2001. – №9. – с.2.
Шифр: 004.3  Авторський знак: Б48
Опис документа
3013. Ереско, С. П.
Система управления качеством уплотнений гидропривода // Информационные технологии. – 2001. – №9. – с.7.
Шифр: 004.3  Авторський знак: Е70
Опис документа
3014. Севастьянов, П. В.
Методика многокритериальной иерархической оценки качества в условиях неопределённости // Информационные технологии. – 2001. – №9. – с.10.
Шифр: 51:303  Авторський знак: С28
Опис документа
3015. Машунин, Ю. К.
Информационные технологии моделирования технических систем на базе методов векторной оптимизации // Информационные технологии. – 2001. – №9. – с.14.
Шифр: 004.3  Авторський знак: М38
Опис документа
3016. Манаев, Е. Л.
Метод преобразования дискретной имитационной модели в сеть Петри // Информационные технологии. – 2001. – №9. – с.21.
Шифр: 004.3  Авторський знак: М23
Опис документа
3017. Шайтура, С. В.
Обзор технологий создания геоинформационной продукции // Информационные технологии. – 2001. – №9. – с.27.
Шифр: 004.3  Авторський знак: Ш12
Опис документа
3018. Усков, В. Л.
Современные подходы к созданию системы обучения на базе сети Интернет // Информационные технологии. – 2001. – №9. – с.44.
Шифр: 004.32  Авторський знак: У75
Опис документа
3019. Мухачева, А. С.
Задачи двумерной упаковки: развитие генетиеских алгоритмов на базе смешанных процедур локального поиска оптимального решения /Приложение к журналу : Приложение к жур. // Информационные технологии. – Москва. – 2001. – №9. – с.2-23.
Шифр: 004.3  Авторський знак: М92
Опис документа
3020. Вестник машиностроения, №9. – Москва, 2001. – 72 с.
Шифр: 621.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет