ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 2361 - 2380 від загального числа 124644

2361. Тиллес, В. Ф.
Исследование релаксационных процессов в сегнетокерамике // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2001. – №2. – с.56.
Шифр: 537.226  Авторський знак: Т39
Опис документа
2362. Евгенев, Г. Б.
Онтология инженерных знаний // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.2.
Шифр: 004.3  Авторський знак: Е14
Опис документа
2363. Чермошенцев, С. Ф.
Оптимизация внутриаппаратурной электромагнитной совместимости межсоединений цифровых печатных плат генетическими алгоритмами // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.6.
Шифр: 621.396.6  Авторський знак: Ч-45
Опис документа
2364. Курейчик, В. М.
Алгоритмы эволюционного моделирования с динамическими параметрами // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.10.
Шифр: 004.32  Авторський знак: К93
Опис документа
2365. Заболеева-Зотова, А. В.
Латентный семантический анализ: новые решения в Internet // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.16.
Шифр: 004.3  Авторський знак: З-12
Опис документа
2366. Левин, В. И.
Синтез допустимых планов выполнения для частично упорядоченных множеств работ // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.20.
Шифр: 519.8  Авторський знак: Л36
Опис документа
2367. Тацій, В.
Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні // Право України. – 2001. – №6. – с.3.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Т12
Опис документа
2368. Шаповал, В.
Конституція України: вже або лише п"ять років? // Право України. – 2001. – №6. – с.8.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ш24
Опис документа
2369. Притика, Д.
Арбітражні суди України: 10 років на сторожі законності в господарських відносинах // Право України. – 2001. – №6. – с.13.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П75
Опис документа
2370. Костицький, В.
Економічний патріотизм як соціально-економічне і правове явище // Право України. – 2001. – №6. – с.17.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К72
Опис документа
2371. Медведчук, В.
Принцип справедливості і сучасна соціал-демократія: об"єктивна перспектива чи політична утопія? // Право України. – 2001. – №6. – с.22.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: М42
Опис документа
2372. Сидоренко, О.
Правові та психологічні аспекти вирішення конфліктів, пов"язаних з насильством у сім"ях // Право України. – 2001. – №6. – с.37.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С34
Опис документа
2373. Мухачева, Э. А.
Метод поиска минимума с запретами в задачах двумерного гильотинного раскроя // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.25.
Шифр: 004.031.43  Авторський знак: М92
Опис документа
2374. Железняк, Н.
Правові й організаційні форми діяльності органів юстиції в здійсненні державноїправової політики // Право України. – 2001. – №6. – с.48.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ж51
Опис документа
2375. Романюк, Б.
Щодо кримінально-правового визначення поняття тероризму // Право України. – 2001. – №6. – с.71.
Шифр: 67.408  Авторський знак: Р69
Опис документа
2376. Барбашова, Н.
Забезпечення екологічної безпеки розвиток галузевого підходу в екологічному законодавстві // Право України. – 2001. – №6. – с.78.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Б24
Опис документа
2377. Кравець, В.
Право як об"єкт пізнання // Право України. – 2001. – №6. – с.80.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К78
Опис документа
2378. Беляков, С. Л.
Изменеие сложности картографических изображений в сетевой геоинформационной справочной системы // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.31.
Шифр: 004.38  Авторський знак: Б43
Опис документа
2379. Завтур, Д.
Приєднання України до Міжнародної конвенції - важливий крок на шляху лібералізації зовнішньоторгівельних відносин // Право України. – 2001. – №6. – с.87.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: З-13
Опис документа
2380. Вашкелис, В. В.
Методы определения угловых и масштабных отклонений между изображениями // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.35.
Шифр: 621.397  Авторський знак: В23
Опис документа

« 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет