ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 2201 - 2220 від загального числа 124577

2201. Василик М.А.,Вершинин М.С.,Козырева Л.Д.,Хренов А.Е.
Политология: практикум : учеб. пособие. – М. : Гардарики, 2000. – 384с. – 5-8297-0051-4.
Шифр: 32(07)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
2202. Хорошавина, С. Г.
Курс лекций "Концепции современного естествознания" : учебник. – Р-н-Д : Феникс, 2000. – 480с. – 5-222-00860-6.
Шифр: 502.3(07)  Авторський знак: Х82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
2203. Бакка, М. Т.
Практикум з гірничо-інженерної графіки : навч. посібник. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 139 с.
Шифр: 744(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  167    В наявності :  167
Опис документа
2204. Редчиць, В. С.
Основні положення нарисної геометрії в гірництві : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 143с.
Шифр: 514.18(07)  Авторський знак: Р33
Кількість примірників :  86    В наявності :  86
Опис документа
2205. Тацій, В.
Новий кримінальний кодекс України // Право України. – 2001. – №7. – с.3.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Т12
Опис документа
2206. Селіванов, В.
До проблеми розроблення концепції розвитку вітчизняної юридичної науки // Право України. – 2001. – №7. – с.11.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: С29
Опис документа
2207. Півненко, В.
Кримінальна юстиція України: проблеми організації та діяльності // Право України. – 2001. – №7. – с.19.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: П11
Опис документа
2208. Коростей, В.
Якою бути національній теорії держави і права? // Право України. – 2001. – №7. – с.23.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: К68
Опис документа
2209. Копан, О.
Безпека як силовий фактор державного управління // Право України. – 2001. – №7. – с.26.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: К55
Опис документа
2210. Товт, М.
Міжнародно-правовий захист національних меншин в Україні та система контролю Ради Європи // Право України. – 2001. – №7. – с.28.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Т50
Опис документа
2211. Андріїв, В.
Чи захистить система соціального захисту людину // Право України. – 2001. – №7. – с.32.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: А66
Опис документа
2212. Бондик, В.
Трансформація власності в процедурі банкрутства // Право України. – 2001. – №7. – с.34.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Б81
Опис документа
2213. Василинчук, В.
Правове регулювання банківського кредитування суб"ектів підприємницької діяльності // Право України. – 2001. – №7. – с.36.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: В19
Опис документа
2214. Поляков, Б.
Правове становище кредиторів у процедурі банкрутства // Право України. – 2001. – №7. – с.39.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: П54
Опис документа
2215. Труш, І.
Удосконалювати реестраційну діяльність // Право України. – 2001. – №7. – с.44.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Т77
Опис документа
2216. Марітчак, Т.
Причини помилок у кваліфікації злочинів:результати соціологічного дослідження // Право України. – 2001. – №7. – с.48.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: М25
Опис документа
2217. Бородін, М.
Угоди, пов"язані з автомобілями:окремі проблеми // Право України. – 2001. – №7. – с.52.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Б83
Опис документа
2218. Піщенко, Г.
Огляд місця події у справах про фальшивомонетництво // Право України. – 2001. – №7. – с.56.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: П11
Опис документа
2219. Чернявський, С.
Злочини у сфері банківського кредитування: криміналістичний аналіз // Право України. – 2001. – №7. – с.60.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Ч-49
Опис документа
2220. Кравчук, С.
Використання системи електронних платежів зі злочинною метою // Право України. – 2001. – №7. – с.64.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: К78
Опис документа

« 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет