ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 19441 - 19460 від загального числа 121823

19441. Борисов, Ю. В.
Моделирование движения и нагрева частиц порошка при лазерном, плазменном и гибридном напылении // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.86.
Шифр: 621.791  Авторський знак: Б82
Опис документа
19442. Даневич, Т. Б.
Нелінійні нелокальні моделі багатокомпонентних релаксуючих середовищ з внутрішніми осциляторами // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.106.
Шифр: 539.182  Авторський знак: Д17
Опис документа
19443. Петровський, О. П.
Кінематичний пропагатор для хвильового рівняння і прямі кінематичні задачі структурної сейсморозвідки // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.122.
Шифр: 550.830  Авторський знак: П30
Опис документа
19444. Гладир, І. І.
Антимікотичні полімерні матеріали на основі поліуретанів // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.131.
Шифр: 678.664  Авторський знак: Г52
Опис документа
19445. Виссема, Х.
Менеджмент в подразделениях фирмы : Предпринимательство и координация в децентрализованной компании. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 288с. – 5-86225-343-2.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: В53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19446. Льюис, Д.
Стресс-менеджер. – М. : Рефл-Бук, 2000. – 266с. – 5-87983-091-8.
Шифр: 005.32  Авторський знак: Л89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19447. Олексюк, О. С.
Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. – К. : Наук. думка, 1998. – 507с. – 966-00-0427-3.
Шифр: 005.53  Авторський знак: О-53
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
19448. Моисеева, Н. К.
Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1988. – 192с.
Шифр: 33.021(07)  Авторський знак: М65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19449. Бэнгз, Д.
Руководство по составлению бизнес-плана. – 7-е изд. – М. : Финпресс, 1998. – 256с. – 5-8018-0021-2.
Шифр: 005.511  Авторський знак: Б97
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19450. Дойль, П.
Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб. : Питер, 1999. – 560с. – 5-314-00138-1.
Шифр: 005  Авторський знак: Д55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19451. Бланк, И. А.
Торговый менеджмент. – К. : УФИМБ, 1997. – 408с. – 5-7763-8754-Х.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: Б68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19452. Бондаренко, Э.
Ваш друг - этикет. – Калининград : Янтар. сказ, 1998. – 255с. – 5-85500-515-1.
Шифр: 174  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19453. Тренев, Н. Н.
Управление конфликтами : Учеб.-практ. пособие. – М. : Приор, 1999. – 96с. – 5-7990-0358-6.
Шифр: 005.32(07)  Авторський знак: Т66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19454. Шершньова, З. Є.
Стратегічне управління : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1999. – 384с. – 966-574-027-Х.
Шифр: 005.21(07)  Авторський знак: Ш49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19455. Гуржій, О.
Іван Скоропадський. – К. : Альтернативи, 2004. – 312с. – 966-7217-81-7.
Шифр: 94(477)(092)  Авторський знак: Г95
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19456. Мозгова, Н. Г.
Київська духовна академія, 1819-1920 : Філософський спадок. – К. : Книга, 2004. – 320с. – 966-8314-09-3.
Шифр: 101(477)  Авторський знак: М74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19457. Симоненко, В.
Твори : У 2 т. Т.1 : Поезії. Проза. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. – 424с. – 966-8756-06-1.
Шифр: 821.161.2  Авторський знак: С37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19458. Симоненко, В.
Твори : У 2 т. Т.2 : Статтї. Рецензії. Нариси. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. – 320с. – 966-8756-07-Х.
Шифр: 821.161.2  Авторський знак: С37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19459. Олександр Мишуга - король тенорів. – К. : Музична Україна, 2004. – 610с. – 966-95024-8-9.
Шифр: 78.07(477)  Авторський знак: О-53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19460. Чебанова, Н. В.
Бухгалтерский учет: труд, его оплата и налогообложение. – Харків : РИП "Оригинал", 1996. – 194с. – 5-7707-4810-9.
Шифр: 657  Авторський знак: Ч-34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет