ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 19381 - 19400 від загального числа 120607

19381. Ильичев, А. В.
Эффективность проектируемой техники : Основы анализа. – М. : Машиностроение, 1991. – 336с. – 5-217-01347-8.
Шифр: 658.5  Авторський знак: И46
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19382. Кобринский, Н. Е.
Экономическая кибернетика : Учебник. – М. : Экономика, 1982. – 408с.
Шифр: 330.46(07)  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  1
Опис документа
19383. Кожному мила своя сторона, Ч.2 : Краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю. – К. : СМП"Верес", 1998. – 312с. – 966-95423-3-2.
Шифр: 908(477.42)  Авторський знак: К72
Кількість примірників :  6    В наявності :  5
Опис документа
19384. Іващенко, О. М.
Нариси історії Житомирської обласної комсомольської організації. – К. : Молодь, 1986. – 264с. – Нариси історії обласних комсомольських организацій.
Шифр: 94(477.42)  Авторський знак: І-24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19385. "Русалка Дністрова" : Документи і матеріали. – К. : Наукова думка, 1989. – 544с. – 5-12-004437-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Р88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19386. Музей В.Г.Короленка в Житомирі. – К. : Мистецтво, 1978. – 48с. – Музеї України.
Шифр: 069(477)  Авторський знак: М89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19387. Українсько-польський і польсько-український словник : Понад 42 000 сл. – Л. : Світ, 2004. – 744с. – 966-603-370-4.
Шифр: 811.162.1(03)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  17    В наявності :  15
Опис документа
19388. Абрамович, С. Д.
Світова та українська культура : навч. посібник. – Льв : Світ, 2004. – 344с. – 966-603-260-0.
Шифр: 930.85(100)(07)  Авторський знак: А16
Кількість примірників :  61    В наявності :  61
Опис документа
19389. Грушевський, М. С.
Твори : У 50 т. Т.6 : Історичні студії та розвідки (1895-1900). – Ль. : Світ, 2004. – 696с. – 966-603-367-4.
Шифр: 94(477)(081)  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
19390. Голубенко, П.
Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К. : Дніпро, 1993. – 447с. – 5-308-01588-0.
Шифр: 94(477+470)  Авторський знак: Г62
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19391. Горбань, М.
Слово й діло государеве. – К. : АТ "Обереги", 1993. – 240с. – 5-8104-0039-6.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19392. Грушевський, М.
Історія України-Руси : В 11-ти т.,12 -ти кн. Т.4 : ХIV-XVI віки - відносини політичні. – Репринтне вид. – К. : Наукова думка, 1993. – 544с. – Пам"ятки іст.думки України. – 5-12-003208-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19393. Справочник экономиста-международника. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 399 с. – 5-319-00539-3.
Шифр: 339.9(03)  Авторський знак: С74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19394. Пилдич, Д.
Путь к покупателю. – М. : Прогресс, 1991. – 256с. – 5-01-0020-х.
Шифр: 339.1  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19395. Грушевський, М.
Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. Т.9 : Роки 1650-1654, Кн.1. – К. : Наукова думка, 1996. – 880с. – Пам"ятки іст.думки України. – 5-12-004829-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19396. Белых, Л. П.
Основы финансового рынка. 13 тем : учеб. пособие. – М. : Финансы; ЮНИТИ, 1999. – 231с. – 5-238-00053-7.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: Б43
Кількість примірників :  1
Опис документа
19397. Эннос, А. Р.
Биология окружающей среды. Проблемы и решения. – М. : Колос, 1997. – 184с. – 5-10-003385-1.
Шифр: 502  Авторський знак: Э-61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19398. Макар, С. В.
Основы экономики природопользования : учеб.пособие. – М. : ИМП, 1998. – 192с. – 5-86344-074-0 5-88774-035-3.
Шифр: 502.1(07)  Авторський знак: М15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19399. Троян, П.
Экологическая биоклиматология. – М. : ЖДТУ, 1988. – 207с. – 5-06-001504-1.
Шифр: 551  Авторський знак: Т76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19400. Детлаф, А. А.
Курс физики. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1999. – 718с. – 5-06-003556-5.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Д38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет