ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 1841 - 1860 від загального числа 110667

1841. Pochopien, B.
Arytmetyka systemow cyfrowych. – 5-е вид. – Gliwice, 2000. – 218 с. – 0434-0825.
Шифр: 004.2  Авторський знак: P41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1842. Galka, P.
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051. – 2-ге вид. – Warszawa, 2000. – 298c. – 83-7279-069-8. – +дискета.
Шифр: 004.2  Авторський знак: G15
Кількість примірників :  1
Опис документа
1843. Petka, R.
Mikrokontrolery. Architektura. Programowanie. Zastosowania. – Warszawa, 2000. – 310 с. – 83-206-1384-1.
Шифр: 004.2  Авторський знак: P29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1844. Саврасов, Ю. С.
Оптимальные решения. Лекции по методам обработки измерений. – Москва : Радио и связь, 2000. – 152 с. – 5-256-01559-1.
Шифр: 519.7(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
1845. Баскаков, С. И.
Радиотехнические цепи и сигналы : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 2000. – 462с. – 5-06-003843-2.
Шифр: 621.396(07)  Авторський знак: Б27
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
1846. Коньков, А. М.
Глобальная подвижная персональная спутниковая связь Российской Федерации. – Москва : МЦНТИ, 2000. – 40 с.
Шифр: 621.391  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
1847. Использование радиочастотного спектра и развитие в России сетей подвижной связи 3-го поколения. – М. : МЦНТИ, 2000. – 80 с. – 5-93184-007-9.
Шифр: 621.37  Авторський знак: И88
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
1848. Пирс, К.
Освой самостоятельно Perl за 24 часа. – Москва : Вильямс, 2000. – 384 с. – 5-8459-0097-2.
Шифр: 004.43  Авторський знак: П33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1849. Хольцшлаг, М. Э.
Использование HTML 4: специальное издание. – 6-е изд. – Москва : Вильямс, 2000. – 1008 с. – 5-8459-0116-2.
Шифр: 004.73  Авторський знак: Х75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1850. Когут, М. С.
Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні : Підручник. – Л. : Львівська політехніка, 2000. – 352с. – 966-553-169-7.
Шифр: 621(07)  Авторський знак: К57
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
1851. Лещенко, М. І.
Лізинг в промисловості : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 275с. – 966-7570-59-2.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: Л54
Кількість примірників :  98    В наявності :  98
Опис документа
1852. Білявський, Г. О.
Основи екологічних знань : Підручник. – К. : Либідь, 2000. – 336 с. – 966-06-0140-9.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  12    В наявності :  11
Опис документа
1853. Екологічне право. Особлива частина : підручник. – К. : Істина, 2001. – 544с. – 966-7613-13-5.
Шифр: 67.407я7  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  50    В наявності :  49
Опис документа
1854. Браткевич В.В.,Бутов М.В.,Золотарьова І.О.,Климнюк В.Є.,Коврижних І.П.
Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : посіб. – К. : Академія, 2001. – 696с. – 966-580-085-Х.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: І-74
Кількість примірників :  50    В наявності :  48
Опис документа
1855. Фатхутдинов, Р. А.
Организация производства : Учебник. – М. : Инфра-М, 2000. – 672с. – 5-16-000201-4.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Ф27
Кількість примірників :  16    В наявності :  14
Опис документа
1856. Беспальчук В.І.,Головня Р.М.,Івахненкова В.В.,Кондратюк Р.Б.,Онуфрійчук С.П.,Письменчук Н.В.,Прилипко О.І.
Збірник задач з математики : навч. посібник. В 3-х ч., Ч.2 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Ряди. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 176с.
Шифр: 517.3(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  331    В наявності :  331
Опис документа
1857. Гениальные изобретатели. – М. : ТЕРРА - Книжный клуб, 1998. – 144 с. – 5-300-01861-9.
Шифр: 72.3  Авторський знак: Г34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1858. Новый политехнический словарь. – М : БРЭ, 2000. – 671 с. – 5-85270-322-2.
Шифр: 62(03)  Авторський знак: Н72
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
1859. Мендрул, О. Г.
Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 156с. – 966-574-048-2.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: М50
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
1860. Саушкін, О. Ф.
Рівняння вищих степенів. Методи розв'язання. Контрольні індивідуальні заняття : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1999. – 100с. – 966-574-186-1.
Шифр: 517.9(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет