ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 1841 - 1860 від загального числа 112071

1841. Использование радиочастотного спектра и развитие в России сетей подвижной связи 3-го поколения. – М. : МЦНТИ, 2000. – 80 с. – 5-93184-007-9.
Шифр: 621.37  Авторський знак: И88
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
1842. Пирс, К.
Освой самостоятельно Perl за 24 часа. – Москва : Вильямс, 2000. – 384 с. – 5-8459-0097-2.
Шифр: 004.43  Авторський знак: П33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1843. Хольцшлаг, М. Э.
Использование HTML 4: специальное издание. – 6-е изд. – Москва : Вильямс, 2000. – 1008 с. – 5-8459-0116-2.
Шифр: 004.73  Авторський знак: Х75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1844. Когут, М. С.
Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні : Підручник. – Л. : Львівська політехніка, 2000. – 352с. – 966-553-169-7.
Шифр: 621(07)  Авторський знак: К57
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
1845. Лещенко, М. І.
Лізинг в промисловості : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 275с. – 966-7570-59-2.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: Л54
Кількість примірників :  98    В наявності :  98
Опис документа
1846. Білявський, Г. О.
Основи екологічних знань : Підручник. – К. : Либідь, 2000. – 336 с. – 966-06-0140-9.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
1847. Екологічне право. Особлива частина : підручник. – К. : Істина, 2001. – 544с. – 966-7613-13-5.
Шифр: 67.407я7  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  50    В наявності :  49
Опис документа
1848. Браткевич В.В.,Бутов М.В.,Золотарьова І.О.,Климнюк В.Є.,Коврижних І.П.
Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : посіб. – К. : Академія, 2001. – 696с. – 966-580-085-Х.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: І-74
Кількість примірників :  49    В наявності :  47
Опис документа
1849. Фатхутдинов, Р. А.
Организация производства : Учебник. – М. : Инфра-М, 2000. – 672с. – 5-16-000201-4.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Ф27
Кількість примірників :  16    В наявності :  14
Опис документа
1850. Беспальчук В.І.,Головня Р.М.,Івахненкова В.В.,Кондратюк Р.Б.,Онуфрійчук С.П.,Письменчук Н.В.,Прилипко О.І.
Збірник задач з математики : навч. посібник. В 3-х ч., Ч.2 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Ряди. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 176с.
Шифр: 517.3(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  331    В наявності :  331
Опис документа
1851. Гениальные изобретатели. – М. : ТЕРРА - Книжный клуб, 1998. – 144 с. – 5-300-01861-9.
Шифр: 72.3  Авторський знак: Г34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1852. Новый политехнический словарь. – М : БРЭ, 2000. – 671 с. – 5-85270-322-2.
Шифр: 62(03)  Авторський знак: Н72
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
1853. Мендрул, О. Г.
Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 156с. – 966-574-048-2.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: М50
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
1854. Саушкін, О. Ф.
Рівняння вищих степенів. Методи розв'язання. Контрольні індивідуальні заняття : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1999. – 100с. – 966-574-186-1.
Шифр: 517.9(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1855. Саргсян А.Е.,Демченко А.Т.,Дворянчиков Н.В.,Джинчвелашвили Г.А.
Строительная механика. Основы теории с примерами расчетов : Учебник. – 2-е изд., исправ. и доп. – М. : Высшая школа, 2000. – 416с. – 5-06-003867-Х.
Шифр: 624(07)  Авторський знак: С86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1856. Медведев В.А.,Вороненко В.П.,Брюханов В.Н.,Митрофанов В.Г.,Червяков Л.М.,Схиртладзе А.Г.
Технологические основы гибких производственных систем : Учебник. – 2-е изд., исправ. – М. : Высшая школа, 2000. – 255с. – 5-06-003664-2.
Шифр: 621(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1857. Луканин В.Н.,Шатров М.Г.,Камфер Г.М.,Нечаев С.Г.,Иванов И.Е.и др.
Теплотехника : Учебник. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 2000. – 671с. – 5-06-003958-7.
Шифр: 621.4(07)  Авторський знак: Т34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1858. Богданова, Е. Л.
Информационный маркетинг : учеб. пособие. – СПб. : Альфа, 2000. – 174с. – 5-87062-072-4.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: Б73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1859. Голиков, Е. А.
Маркетинг и логистика : учеб. пособие. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2000. – 412с. – 5-8316-0006-8.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: Г60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1860. Романов А.Н.,Жуков Г.А.,Майоров С.И.,Корлюгов Ю.Ю.,Красильников С.А.и др.
Маркетинг : учебник. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560с. – 5-85173-003-Х.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: М25
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет