ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 1721 - 1740 від загального числа 121067

1721. Коньков, А. М.
Глобальная подвижная персональная спутниковая связь Российской Федерации. – Москва : МЦНТИ, 2000. – 40 с.
Шифр: 621.391  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
1722. Использование радиочастотного спектра и развитие в России сетей подвижной связи 3-го поколения. – М. : МЦНТИ, 2000. – 80 с. – 5-93184-007-9.
Шифр: 621.37  Авторський знак: И88
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
1723. Пирс, К.
Освой самостоятельно Perl за 24 часа. – Москва : Вильямс, 2000. – 384 с. – 5-8459-0097-2.
Шифр: 004.43  Авторський знак: П33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1724. Хольцшлаг, М. Э.
Использование HTML 4: специальное издание. – 6-е изд. – Москва : Вильямс, 2000. – 1008 с. – 5-8459-0116-2.
Шифр: 004.73  Авторський знак: Х75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1725. Когут, М. С.
Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні : Підручник. – Л. : Львівська політехніка, 2000. – 352с. – 966-553-169-7.
Шифр: 621(07)  Авторський знак: К57
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
1726. Лещенко, М. І.
Лізинг в промисловості : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 275с. – 966-7570-59-2.
Шифр: 658.91(07)  Авторський знак: Л54
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
1727. Екологічне право. Особлива частина : підручник. – К. : Істина, 2001. – 544с. – 966-7613-13-5.
Шифр: 349.6(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  49    В наявності :  48
Опис документа
1728. Браткевич В.В.,Бутов М.В.,Золотарьова І.О.,Климнюк В.Є.,Коврижних І.П.
Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : посіб. – К. : Академія, 2001. – 696с. – 966-580-085-Х.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: І-74
Кількість примірників :  49    В наявності :  48
Опис документа
1729. Беспальчук В.І.,Головня Р.М.,Івахненкова В.В.,Кондратюк Р.Б.,Онуфрійчук С.П.,Письменчук Н.В.,Прилипко О.І.
Збірник задач з математики : навч. посібник. В 3-х ч., Ч.2 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Ряди. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 176с.
Шифр: 517.3(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  328    В наявності :  328
Опис документа
1730. Гениальные изобретатели. – М. : ТЕРРА - Книжный клуб, 1998. – 144 с. – 5-300-01861-9.
Шифр: 001.894  Авторський знак: Г34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1731. Новый политехнический словарь. – М : БРЭ, 2000. – 671 с. – 5-85270-322-2.
Шифр: 62(03)  Авторський знак: Н72
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
1732. Мендрул, О. Г.
Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 156с. – 966-574-048-2.
Шифр: 336.76(07)  Авторський знак: М50
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
1733. Саушкін, О. Ф.
Рівняння вищих степенів. Методи розв'язання. Контрольні індивідуальні заняття : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1999. – 100с. – 966-574-186-1.
Шифр: 517.9(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1734. Саргсян А.Е.,Демченко А.Т.,Дворянчиков Н.В.,Джинчвелашвили Г.А.
Строительная механика. Основы теории с примерами расчетов : Учебник. – 2-е изд., исправ. и доп. – М. : Высшая школа, 2000. – 416с. – 5-06-003867-Х.
Шифр: 624(07)  Авторський знак: С86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1735. Медведев В.А.,Вороненко В.П.,Брюханов В.Н.,Митрофанов В.Г.,Червяков Л.М.,Схиртладзе А.Г.
Технологические основы гибких производственных систем : Учебник. – 2-е изд., исправ. – М. : Высшая школа, 2000. – 255с. – 5-06-003664-2.
Шифр: 621(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1736. Луканин В.Н.,Шатров М.Г.,Камфер Г.М.,Нечаев С.Г.,Иванов И.Е.и др.
Теплотехника : Учебник. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 2000. – 671с. – 5-06-003958-7.
Шифр: 621.4(07)  Авторський знак: Т34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1737. Аникин Б.А.,Дыбская В.В.,Колобов А.А.,Омельченко И.Н.,Сергеев В.И.и др.
Логистика : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 352с. – 5--16-000536-6.
Шифр: 005.932(07)  Авторський знак: Л69
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
1738. Юхимчук, С. В.
Декомпозиційні стратегії діагностування цифрових пристроїв : Монографія. – Вінниця : Універсум, 2001. – 176с. – 966-641-021-4.
Шифр: 004.33  Авторський знак: Ю94
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1739. Константинов, А. С.
Общая гидробиология : учебник. – 2-е изд., исправ. и доп. – М. : Высшая школа, 1972. – 472с.
Шифр: 574(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
1740. Мартинюк, Т. Б.
Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації : монографія. – Вінниця : Універсум, 2000. – 216с. – 966-7199-98-3.
Шифр: 004.42  Авторський знак: М29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет