ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17081 - 17100 від загального числа 120455

17081. Вознюк, Б.
Питание без перебоев // Сети и телекоммуникации. – 2004. – №9. – c.44.
Шифр: 621.39  Авторський знак: В64
Опис документа
17082. Шкляревский, И.
Спутниковые системы и сети синхронизации. Часть 1.Приемники GPS // Сети и телекоммуникации. – 2004. – №9. – c.54.
Шифр: 621.39  Авторський знак: Ш66
Опис документа
17083. Тарасова, Я.
Оптические волокна к будущему // Сети и телекоммуникации. – 2004. – №9. – c.60.
Шифр: 621.39  Авторський знак: Т19
Опис документа
17084. Божко, А. Е.
Анализ виброзащитной системы методом векторных диаграмм // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.40.
Шифр: 534.232  Авторський знак: Б76
Опис документа
17085. Донченко, В. С. та ін.
Множинні моделі невизначенності: перетворення Гока // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.62.
Шифр: 519.6:519.21  Авторський знак: Д67
Опис документа
17086. Ляшко, С. И.
Сингуляторное оптимальное управление с обратной связью // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.72.
Шифр: 517.977.54  Авторський знак: Л99
Опис документа
17087. Брюховецкий, В. В.
Контактное плавление как причина зарождения жидкой фазы в условиях сверхпластичности // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.77.
Шифр: 539.374  Авторський знак: Б89
Опис документа
17088. Павлюк, А. М.
Альтернативна суперавтодуальність // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.82.
Шифр: 530.145  Авторський знак: П12
Опис документа
17089. Асташків, В. І.
Оптимізація режимів охолодження твердих тіл за критерієм однорідності історії охолодження // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.86.
Шифр: 539.3:536.21  Авторський знак: А91
Опис документа
17090. Скороход, В. В.
Аномальная теплопередача на границе шлак - металл в установке электрошлакового переплава // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.90.
Шифр: 536.2.083  Авторський знак: С44
Опис документа
17091. Ляшкевич, З. М.
Новые данные об активности кайнозойского вулканизма Карпат // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.106.
Шифр: 551.24  Авторський знак: Л99
Опис документа
17092. Рибін В.Ф.,Звольський С.Т.,Джепо С.П.,Кулик В.В.
Гідрогеологічний та геофізичний моніторинг території національного заповідника "Софія Київська" // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.112.
Шифр: 502.64:550.835  Авторський знак: Э41
Опис документа
17093. Усенко, О. В.
Магнетизм как индикатор эндогенного режима // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.118.
Шифр: 551.2.03  Авторський знак: У74
Опис документа
17094. Віленський В.О.,Овсянкіна В.О.,Штомпель В.І.,Керча Ю.Ю.
Дослідження впливу постійного електричного поля на процеси структуроутворення в композитах поліестеруретану і ацетобутирату целюлози, отриманих з розчину // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.131.
Шифр: 541.64:539.2  Авторський знак: В11
Опис документа
17095. Дяченко, Н. А.
Концентрування паладію на кремнеземному сорбенті з прищепленними дипропілдисульфідними групами і його визначення в твердій фазі // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.142.
Шифр: 543.544:546.98  Авторський знак: Д99
Опис документа
17096. Забужко, О. С.
Філософія української ідеї : Франківський період. – К. : Основи, 1993. – 126с. – 5-7707-3311-х.
Шифр: 101(477)(09)  Авторський знак: З-12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17097. Людина і світ : підручник. – К. : Укр. Центр духовної культури, 1999. – 512с. – 966-7276-28-7.
Шифр: 111(07)  Авторський знак: Л93
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
17098. Романенко, В. Д.
Основы гидроэкологии : Учебник. – К. : Генеза, 2004. – 664с. – 966-504-358-7.
Шифр: 504.4(07)  Авторський знак: Р69
Кількість примірників :  10    В наявності :  7
Опис документа
17099. Альянах, И. Н.
Внешние запоминающие устройства ЕС ЭВМ. – М. : Сов. радио, 1979. – 208с.
Шифр: 004.33  Авторський знак: А56
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17100. Гарет, П. Х.
Аналоговые устройства для микропроцессоров и мини-ЭВМ. – М. : Мир, 1981. – 268с.
Шифр: 004.35  Авторський знак: Г20
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа

« 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет