ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17021 - 17040 від загального числа 122922

17021. Шкляревский, И.
Спутниковые системы и сети синхронизации. Часть 1.Приемники GPS // Сети и телекоммуникации. – 2004. – №9. – c.54.
Шифр: 621.39  Авторський знак: Ш66
Опис документа
17022. Тарасова, Я.
Оптические волокна к будущему // Сети и телекоммуникации. – 2004. – №9. – c.60.
Шифр: 621.39  Авторський знак: Т19
Опис документа
17023. Божко, А. Е.
Анализ виброзащитной системы методом векторных диаграмм // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.40.
Шифр: 534.232  Авторський знак: Б76
Опис документа
17024. Донченко, В. С. та ін.
Множинні моделі невизначенності: перетворення Гока // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.62.
Шифр: 519.6:519.21  Авторський знак: Д67
Опис документа
17025. Ляшко, С. И.
Сингуляторное оптимальное управление с обратной связью // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.72.
Шифр: 517.977.54  Авторський знак: Л99
Опис документа
17026. Брюховецкий, В. В.
Контактное плавление как причина зарождения жидкой фазы в условиях сверхпластичности // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.77.
Шифр: 539.374  Авторський знак: Б89
Опис документа
17027. Павлюк, А. М.
Альтернативна суперавтодуальність // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.82.
Шифр: 530.145  Авторський знак: П12
Опис документа
17028. Асташків, В. І.
Оптимізація режимів охолодження твердих тіл за критерієм однорідності історії охолодження // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.86.
Шифр: 539.3:536.21  Авторський знак: А91
Опис документа
17029. Скороход, В. В.
Аномальная теплопередача на границе шлак - металл в установке электрошлакового переплава // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.90.
Шифр: 536.2.083  Авторський знак: С44
Опис документа
17030. Ляшкевич, З. М.
Новые данные об активности кайнозойского вулканизма Карпат // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.106.
Шифр: 551.24  Авторський знак: Л99
Опис документа
17031. Рибін В.Ф.,Звольський С.Т.,Джепо С.П.,Кулик В.В.
Гідрогеологічний та геофізичний моніторинг території національного заповідника "Софія Київська" // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.112.
Шифр: 502.64:550.835  Авторський знак: Э41
Опис документа
17032. Усенко, О. В.
Магнетизм как индикатор эндогенного режима // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.118.
Шифр: 551.2.03  Авторський знак: У74
Опис документа
17033. Віленський В.О.,Овсянкіна В.О.,Штомпель В.І.,Керча Ю.Ю.
Дослідження впливу постійного електричного поля на процеси структуроутворення в композитах поліестеруретану і ацетобутирату целюлози, отриманих з розчину // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.131.
Шифр: 541.64:539.2  Авторський знак: В11
Опис документа
17034. Дяченко, Н. А.
Концентрування паладію на кремнеземному сорбенті з прищепленними дипропілдисульфідними групами і його визначення в твердій фазі // Доповіді НАН України. – 2004. – №7. – с.142.
Шифр: 543.544:546.98  Авторський знак: Д99
Опис документа
17035. Людина і світ : підручник. – К. : Укр. Центр духовної культури, 1999. – 512с. – 966-7276-28-7.
Шифр: 111(07)  Авторський знак: Л93
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
17036. Романенко, В. Д.
Основы гидроэкологии : Учебник. – К. : Генеза, 2004. – 664с. – 966-504-358-7.
Шифр: 504.4(07)  Авторський знак: Р69
Кількість примірників :  10    В наявності :  7
Опис документа
17037. Альянах, И. Н.
Внешние запоминающие устройства ЕС ЭВМ. – М. : Сов. радио, 1979. – 208с.
Шифр: 004.33  Авторський знак: А56
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17038. Гарет, П. Х.
Аналоговые устройства для микропроцессоров и мини-ЭВМ. – М. : Мир, 1981. – 268с.
Шифр: 004.35  Авторський знак: Г20
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17039. Гуральник, А. К.
Устройства памяти современных и перспективных ЦВМ (конструкция и технология). – М. : Сов. радио, 1976. – 344с.
Шифр: 004.33  Авторський знак: Г95
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17040. Журавлев, Ю. П.
Системное проектирование памяти ЦВМ. – М. : Сов. радио, 1976. – 344с.
Шифр: 004.33  Авторський знак: Ж91
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет