ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 16241 - 16260 від загального числа 120642

16241. Панішев, А. В.
Комп'ютерно-тренажерний практикум з програмування на мові С++ : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 209с.
Шифр: 004.43я7  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  133    В наявності :  133
Опис документа
16242. Михайленко, В. В.
Вища математика : Підручник. Т.1 : Лінійна алгебра та аналітична геометрія. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 554с. – 966-683-081-7.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: М69
Кількість примірників :  241    В наявності :  239
Опис документа
16243. Ущаповський, Ю. В.
Історія економічних вчень : Навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 514с. – 966-683-082-5.
Шифр: 330.8(07)  Авторський знак: У96
Кількість примірників :  227    В наявності :  223
Опис документа
16244. Якименко Ю.І.,Терещенко Т.О.,Сокол Є.І.,Жуйков В.Я.,Петергеря Ю.С.
Мікропроцесорна техніка : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2004. – 440с. – 966-622-135-7.
Шифр: 004.2(07)  Авторський знак: М59
Кількість примірників :  28    В наявності :  28
Опис документа
16245. Білявський, Г. О.
Основи екології : Підручник. – К. : Либідь, 2004. – 352с. – 966-06-0289-8.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  92    В наявності :  90
Опис документа
16246. Лукашевич, М. П.
Соціологія праці : підручник. – К. : Либідь, 2004. – 440с. – 966-06-0288-Х.
Шифр: 316(07)  Авторський знак: Л84
Кількість примірників :  46    В наявності :  46
Опис документа
16247. Пилипенко П.Д.,Бурак В.Я.,Козак З.Я.,Синчук С.М.,Якушев І.М.
Трудове право України : Академічний курс: Підручник. – К. : Ін-Юре, 2004. – 536с. – 966-313-160-8.
Шифр: 349.2(07)  Авторський знак: Т78
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
16248. Бабаскін А.Ю.,Боднар Т.В.,Бошицький Ю.Л.,Венецька М.В.,Дзера О.В.
Цивільне право України : Академічний курс: Підручник: У 2-х т. Т.1 : Загальна частина. – К. : Ін-Юре, 2004. – 520с. – 966-313-007-5.
Шифр: 347(477)(07)  Авторський знак: Ц57
Кількість примірників :  11    В наявності :  10
Опис документа
16249. Зависляк, Н. И.
Современные приспособления к металлорежущим станкам. – М. : Машгиз, 1963. – 176с.
Шифр: 621.9.06  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16250. Журавський, В. С.
Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник. – К. : Ін-Юре, 2004. – 672с. – 966-313-053-9.
Шифр: 351(07)  Авторський знак: Ж91
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
16251. Головко, Д. Б.
Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 328с. – 966-06-0271-5.
Шифр: 621.37(07)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  49    В наявності :  48
Опис документа
16252. Табачковський В.Г.,Булатов М.О.,Хамітов Н.В.,Андрос Є.,Дондюк А.
Філософія: Світ людини : Курс лекцій: Навч. посібник. – К. : Либідь, 2003. – 432с. – 966-06-0278-2.
Шифр: 141(07)  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  98    В наявності :  98
Опис документа
16253. Фурдуй, М. І.
Українська мова : Практикум з правопису: Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 272с. – 966-06-0291-Х.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: Ф95
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
16254. Бичкова, Н. І.
Англійська мова. Комунікативний курс : Підручник. – К. : Либідь, 2004. – 328с. – 966-06-0317-7.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Б67
Кількість примірників :  99    В наявності :  99
Опис документа
16255. Сирота, Л.
Многоликая WDM: Пути применения в мире волонового мультиплексирования // Сети и телекоммуникации. – 2004. – №6-7. – c.12.
Шифр: 621.39  Авторський знак: С40
Опис документа
16256. Андреев, Г. И.
Электроприводы главного движения металлобрабатывающих станков с ЧПУ. – М. : Машиностроение, 1980. – 152с. – Электроавтоматика станков.
Шифр: 621.9.06-83  Авторський знак: А65
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
16257. Липпинг, В.
Свобода выбора: Кто такие системные интеграторы и как с ними работать // Сети и телекоммуникации. – 2004. – №6-7. – c.28.
Шифр: 621.39  Авторський знак: Л61
Опис документа
16258. Вітлінський, В. В.
Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. – К. : КНЕУ, 2004. – 480с. – 966-574-569-7.
Шифр: 330.13  Авторський знак: В54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16259. Дунайцев, Р.
Ускоряем Интернет // Сети и телекоммуникации. – 2004. – №6-7. – c.46.
Шифр: 621.39  Авторський знак: Д83
Опис документа
16260. Нежуренко, А.
Сетевая аутентификация на практике: Примеры реализации IEEE 802.1x в ЛВС // Сети и телекоммуникации. – 2004. – №6-7. – c.32.
Шифр: 621.39  Авторський знак: Н43
Опис документа

« 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет