ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 16221 - 16240 від загального числа 122922

16221. Бланк, И. А.
Управление прибылью. – К. : Ника-Центр, Эльга, 1998. – 544с. – Библиотека финансового менеджера ; Выпуск 2. – 5-89329-067-2.
Шифр: 658.15  Авторський знак: Б68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
16222. Башарин, Г. П.
Начала финансовой математики. – Л. : ИНФРА-М, 1998. – 160с. – 5-86225-432-94.
Шифр: 330.4  Авторський знак: Б33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16223. Бизюкова, И. М.
Кадры управления. Подбор и оценка : учеб. пособие. – М. : Экономика, 1998. – 150с. – 5-282-01907-8.
Шифр: 005.95(07)  Авторський знак: Б59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16224. Красс, М. С.
Математика для экономических специальностей : учебник. – Л. : ИНФРА-М, 1998. – 464с. – 5-86225-575-3.
Шифр: 330.4(07)  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16225. Москвін С.О.,Бевз С.М.,Верба В.А.,Дідик В.Г.,Новіков В.А.,Унковська Т.Є.
Проектний аналіз : Навчальний посібник. – К. : Лібра, 1998. – 368с. – 966-7035-13-1.
Шифр: 005.52(07)  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
16226. Дмитренко, Г. А.
Оценка уровня культуры персонала : учеб.-практ. пособие. – К. : МАУП, 1998. – 88с. – 966-7312-28-3.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: Д53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16227. Тян, Р. Б.
Планирование деятельности предприятия : Учебное пособие. – К. : МАУП, 1998. – 156с. – 966-7312-23-2.
Шифр: 005.51(07)  Авторський знак: Т99
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
16228. Твердохліб, М. Г.
Організація інформування керівників : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1997. – 180с. – 966-574-045-8.
Шифр: 005.92  Авторський знак: Т26
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16229. Картер, Г.
Эффективная реклама : Путеводитель для малого бизнеса. – Ж. : Сирин - Либра, 1998. – 208с. – 966-95277-1-6.
Шифр: 659.1  Авторський знак: К27
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
16230. Ситник, В. Ф.
Імітаційне моделювання : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1998. – 232с. – 966-574-021-0.
Шифр: 330.4(07)  Авторський знак: С41
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
16231. Класифікатор професій ДК 003-95. – Х. : Фактор, 2003. – 372с. – 966-312-017-7.
Шифр: 006  Авторський знак: К47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16232. Цивільний процесуальний кодекс України (від 18 березня 2004 року). – К. : Атіка, 2004. – 160с. – 966-326-040-8.
Шифр: 347  Авторський знак: Ц57
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16233. Сімейний кодекс України (від 30 березня 2004 року). – К. : Атіка, 2004. – 80с. – 966-7714-94-2.
Шифр: 347.6  Авторський знак: С37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16234. Житловий кодекс Української РСР (від 15 липня 2003 року). – К. : Атіка, 2003. – 80с. – 966-8074-78-5.
Шифр: 349.444  Авторський знак: Ж74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16235. Цены и ценообразование : Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. : Питер, 1999. – 464с. – 5-8046-0104-0.
Шифр: 338.5(07)  Авторський знак: Ц37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16236. Трахтенберг, І. М.
Гігієна праці та виробнича санітарія : Навчально-методичний посібник. – К. : Охорона праці, 1997. – 464с.
Шифр: 628я7  Авторський знак: Т65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
16237. Миценко, І. М.
Умови праці на виробництві : Навчальний посібник. – Кіровоград, 1999. – 324с. – 5-7763-2458-0.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: М70
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
16238. Гаджинский, А. М.
Логистика : Учебник. – 2-е изд. – М. : Маркетинг, 1999. – 228с. – 5-7856-0021-8.
Шифр: 005.932(07)  Авторський знак: Г13
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
16239. Друри, К.
Введение в управленческий и производственный учет : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783с. – 5-85177-038-4.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Д76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16240. Шепєлєв, М. А.
Теорія міжнародних відносин : Підручник. – К. : Вища школа, 2004. – 622с. – 966-642-203-4.
Шифр: 327(07)  Авторський знак: Ш48
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа

« 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет