ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 881 - 900 від загального числа 115431

881. Мін. економіки, України
Економіка України. – Київ : Пресса України, 2010. –, 1958-. – ( 12 на рік). – 0131-775Х.
Шифр: 65 +
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
882. Практикум по финансам предприятий : Учебное пособие. – М. : Маркетинг, 2000. – 168с. – 5-7856-0187-7.
Шифр: 658.15(07)  Авторський знак: П69
Кількість примірників :  1
Опис документа
883. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран : Учебник. – М. : Флинта, 2000. – 480с. – 5-89349-161-0.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: М64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
884. Козик, В. В.
Міжнародні економічні відносини : навч. посібник. – К. : Знання-Прес, 2000. – 277с. – 966-7767-05-1.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: К59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
885. Притика, Д.
Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і протидії економічним правопорушенням // Право України. – 2001. – №1. – с.8-14.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П75
Опис документа
886. Стефанюк, В.
Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. – 2001. – №1. – с.15-19.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С79
Опис документа
887. Мадіссон, В.
Отологія приватного права // Право України. – 2001. – №1. – с.29-33.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: М13
Опис документа
888. Климович, О.
Система національних засобів захисту прав людини // Право України. – 2001. – №1. – с.34-37.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К49
Опис документа
889. Новаковський, Л.
Земельна реформа в Ураїні продовжується (до 10-ї річниці) // Право України. – 2001. – №1. – с.37-41.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Н73
Опис документа
890. Орлов, М.
Правове забезпечення реалізаціїї екологічних інтересів -основа належної охорони довкілля і розвитку економіки України // Право України. – 2001. – №1. – с.68-71.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: О-66
Опис документа
891. Лаврінчук, І.
Процессуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України. – 2001. – №1. – с.72-77.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Л13
Опис документа
892. Менюк, О.
Формування правової культури підприємства як практична потреба // Право України. – 2001. – №1. – с.114-116.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: М50
Опис документа
893. Рубаник, В.
Право і форми власності через призму входження Українидо європейського співтовариства // Право України. – 2001. – №1. – с.117-120.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Р82
Опис документа
894. Тацій, В.
Академія правових наук України на рубежі століть: підсумки та перспективи // Право України. – 2001. – №2. – с.3-8.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Т12
Опис документа
895. Притика, Д.
Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України. – 2001. – №2. – с.19-26.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П75
Опис документа
896. Опришко, В.
Питання трансформації Європейського права в законодательство України // Право України. – 2001. – №2. – с.27-31.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: О-60
Опис документа
897. Юриста, О.
Динаміка правоохоронних відносин // Право України. – 2001. – №2. – с.31-33.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ю73
Опис документа
898. Первомайський, О.
До питання про джерела цивільного права // Право України. – 2001. – №2. – с.34-37.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П26
Опис документа
899. Корнієнко, В.
Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільству // Право України. – 2001. – №2. – с.47-52.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К67
Опис документа
900. Ромовська, З.
Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє // Право України. – 2001. – №2. – с.63-67.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Р69
Опис документа

« 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет