ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 861 - 880 від загального числа 121865

861. Стефанюк, В.
Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. – 2001. – №1. – с.15-19.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С79
Опис документа
862. Мадіссон, В.
Отологія приватного права // Право України. – 2001. – №1. – с.29-33.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: М13
Опис документа
863. Климович, О.
Система національних засобів захисту прав людини // Право України. – 2001. – №1. – с.34-37.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К49
Опис документа
864. Новаковський, Л.
Земельна реформа в Ураїні продовжується (до 10-ї річниці) // Право України. – 2001. – №1. – с.37-41.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Н73
Опис документа
865. Орлов, М.
Правове забезпечення реалізаціїї екологічних інтересів -основа належної охорони довкілля і розвитку економіки України // Право України. – 2001. – №1. – с.68-71.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: О-66
Опис документа
866. Лаврінчук, І.
Процессуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України. – 2001. – №1. – с.72-77.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Л13
Опис документа
867. Менюк, О.
Формування правової культури підприємства як практична потреба // Право України. – 2001. – №1. – с.114-116.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: М50
Опис документа
868. Рубаник, В.
Право і форми власності через призму входження Українидо європейського співтовариства // Право України. – 2001. – №1. – с.117-120.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Р82
Опис документа
869. Тацій, В.
Академія правових наук України на рубежі століть: підсумки та перспективи // Право України. – 2001. – №2. – с.3-8.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Т12
Опис документа
870. Притика, Д.
Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України. – 2001. – №2. – с.19-26.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П75
Опис документа
871. Опришко, В.
Питання трансформації Європейського права в законодательство України // Право України. – 2001. – №2. – с.27-31.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: О-60
Опис документа
872. Юриста, О.
Динаміка правоохоронних відносин // Право України. – 2001. – №2. – с.31-33.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ю73
Опис документа
873. Первомайський, О.
До питання про джерела цивільного права // Право України. – 2001. – №2. – с.34-37.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П26
Опис документа
874. Корнієнко, В.
Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільству // Право України. – 2001. – №2. – с.47-52.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К67
Опис документа
875. Ромовська, З.
Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє // Право України. – 2001. – №2. – с.63-67.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Р69
Опис документа
876. Неумивайченко, Н.
Правила поведінки державних службовців: практичні питання // Право України. – 2001. – №2. – с.80-83.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Н38
Опис документа
877. Крайнєв, П.
Економіко-правові засади управління промисловою власністю в Україні // Право України. – 2001. – №2. – с.96-100.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К78
Опис документа
878. Фурса, С.
Нотаріальна процедура та правосвідомість // Право України. – 2001. – №2. – с.101-104.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ф95
Опис документа
879. Кравченко, С
Розвиток екологічних прав людини у міжнородному праві // Право України. – 2001. – №2. – с.133-136.
Шифр: 67.412  Авторський знак: К78
Опис документа
880. Прикладная механика. Том 36(46), №12. – Київ : ТОО "А.С.К.", 2000. – 144 с.
Шифр: 531
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет