ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 421 - 440 від загального числа 111619

421. Філіпенко А.С.,Будкін В.С.,Веклич О.О.,Годун С.Д.,Дудченко М.А.та ін.
Світова економіка : підручник. – К. : Либідь, 2000. – 582 с. – 966-06-0157-3.
Шифр: 65.5я7  Авторський знак: С24
Кількість примірників :  141    В наявності :  140
Опис документа
422. Бакка, М. Т.
Основи термодинаміки в гірництві : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 210с. – 966-7570-55-х.
Шифр: 622.23(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  180    В наявності :  175
Опис документа
423. Буян І.В.,Березюк Р.М.,Братко С.В.,Заклета О.І.,Ковальчук В.М.та ін.
Економіка: теоретичні основи : Підручник. У 2-х ч., Ч.1. – Тернопіль : Астон, 1997. – 204с.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  20    В наявності :  20
Опис документа
424. Буян І.В.,Березюк Р.М.,Братко С.В.,Заклета О.І.,Ковальчук В.М.та ін.
Економіка: теоретичні основи : Підручник: У 2-х ч., Ч.2. – Тернопіль : Астон, 1997. – 151с.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  19    В наявності :  19
Опис документа
425. Богатко, А. Н.
Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 208с. – 5-279-02070-2.
Шифр: 65.053  Авторський знак: Б73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
426. Кожекин, Г. Я.
Организация производства : Учебное пособие. – Минск : Экоперспектива, 1998. – 334с. – 985-6102-32-4.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: К58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
427. Шестаков, А. В.
Теневая экономика : Учебное пособие. – М. : Изд. дом "Дашков и К", 2000. – 152с. – 5-8316-0044-0.
Шифр: 65я7  Авторський знак: Ш51
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
428. Головач, А. В.
Банківська статистика : Підручник. – К. : УФІМ та Б, 1999. – 192с. – 966-95301-6-4.
Шифр: 65.051я7  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
429. Вашків П.Г.,Пастер П.І.,Сторожук В.П.,Ткач Є.І.
Статистика підприємництва : підручник. – К. : Слобожанщина, 1999. – 600с. – 966-535-097-8.
Шифр: 65.051я7  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
430. Джужа О.М.,Александров Ю.В.,Василевич В.В.,Голосніченко Д.І.,Гринчак В.М.
Правова статистика : Курс лекцій. – К. : Правові джерела, 2000. – 336 с. – 966-95605-4-3.
Шифр: 67.9(4Укр)3я7  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
431. Желєзна, А. О.
Дипломні (курсові) проекти. Вимоги до оформлення документації : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 244с. – 966-7570-35-5.
Шифр: 744(07)  Авторський знак: Ж51
Кількість примірників :  251    В наявності :  243
Опис документа
432. Юхименко, П. І.
Історія економічних учень : Навчальний посібник. – К. : Знання-Прес, 2000. – 514с. – 966-7767-01-9. – Вища освіта ХХI століття.
Шифр: 65.02я7  Авторський знак: Ю94
Кількість примірників :  36    В наявності :  36
Опис документа
433. Задоя, А. О.
Мікроекономіка : курс лекцій: навч. посібник. – К. : Знання, КОО, 2000. – 176с. – 966-7293-92-0.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: З-15
Кількість примірників :  6    В наявності :  4
Опис документа
434. Ковальчук, В.
Основи економічної теорії : Короткий курс. – Тернопіль : Астон, 1999. – 204с.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  7    В наявності :  5
Опис документа
435. Брезинський В.Б.,Гаврилюк Л.І.,Цал-Цалко Ю.С.,Шваб Л.І.,Сахневич М.Л.та ін.
Основи підприємницької діяльності суб'єктів господарювання : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 172с.
Шифр: 65.012я7  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  93    В наявності :  91
Опис документа
436. Фролов К.В.,Попов С.А.,Мусатов А.К.,Никоноров В.А.,Тимофеев Г.А.,Пуш А.В.
Теория механизмов и механика машин : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1998. – 496с.
Шифр: 621.01(07)  Авторський знак: Т33
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
437. Задоя, А. О.
Основи економічної теорії : навч. посібник. – К. : Знання, 1998. – 117с. – 966-7293-40-8.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: З-15
Кількість примірників :  35    В наявності :  35
Опис документа
438. Лудченко, А. А.
Основы научных исследований. – К. : УТУ, 1999. – 80с. – 5-8238-0621-3.
Шифр: 72я7  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
439. Ивашковский, С. Н.
Микроэкономика : Учебник. – М. : Дело, 1998. – 416с. – 5-7749-0120-3.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: И24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
440. Кирилович, В. А.
Технологія автоматизованого виробництва : Навчально-методичний посібник, Вип.1 : Практичні заняття. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 156с.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  59    В наявності :  58
Опис документа /ftextslocal/kyrylovych.practic.pdf

« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет