ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 421 - 440 від загального числа 111411

421. Ивашковский, С. Н.
Микроэкономика : Учебник. – М. : Дело, 1998. – 416с. – 5-7749-0120-3.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: И24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
422. Кирилович, В. А.
Технологія автоматизованого виробництва : Навчально-методичний посібник, Вип.1 : Практичні заняття. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 156с.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  59    В наявності :  58
Опис документа /ftextslocal/kyrylovych.practic.pdf
423. Пістун, І. П.
Безпека життєдіяльності : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2000. – 301 с. – 966-7550-14-1.
Шифр: 68.9я7  Авторський знак: П34
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
424. Канарчук В.Є.,Лудченко О.А.,Барилович Л.П.,Бойко Г.Ф.,Козак Л.С.,Примак Т.О.
Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах : навч. посібник. – К. : ЛОГОС, 1999. – 348с. – 5-7763-8656-х.
Шифр: 65.37я7  Авторський знак: О-64
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
425. Ярцев, В. В.
Немецкая грамматика? Не бойся! : Учебное пособие. – М. : Московский лицей, 2000. – 336с. – 5-7611-0233-1.
Шифр: 81.2(4Нім)я7  Авторський знак: Я79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
426. Коротков, П. А.
Комбинационное рассеяние в молекулярных кристаллах : монография. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 228с. – 966-594-124-0.
Шифр: 535.3  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
427. Петрова, А. В.
Самоучитель английского языка. – "Лира" Лтд, 1997. – ( s : s).
Авторський знак: П31
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
428. Петрова, А. В.
Самоучитель английского языка: звуковое приложение (60 минут). – ( s : s).
Авторський знак: П31
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
429. Бонк, Н. А.
Учебник английского языка (звуковое приложение): Ч. 1. Вводный курс. Основной курс. – ( s : s).
Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
430. Бонк, Н. А.
Учебник английского языка (звуковое приложение): Ч. 2. Основной курс. – ( s : s).
Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
431. Ярцев, В. В.
Немецкий язык для вас и...: Касета 1. Lektionen 1-6. – Московский лицей. – ( s : s).
Авторський знак: Я79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
432. Ярцев, В. В.
Немецкий язык для вас и...: Кассета 2. Lektionen 7-12. – Московский лицей. – ( s : s).
Авторський знак: Я79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
433. Завьялова, В. М.
Практический курс немецкого языка для начинающих: Ч. 1. – ( s : s).
Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
434. Завьялова, В. М.
Практический курс немецкого языка для начинающих: Ч. 2. – ( s : s).
Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
435. Завьялова, В. М.
Практический курс немецкого языка (для начинающих). – М. : ЧеРо, 1999. – 336с. – 5-88711-002-3.
Шифр: 81.2(4Нім)я7  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
436. Петрова, А. В.
Самоучитель английского языка : учеб. пособие. – Харків : Проминь, Евроэкспресс, 2000. – 432с. – 5-7664-0520-0.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
437. Бонк, Н. А.
Учебник английского языка : В 2-х ч., Ч. 1. – М. : ДЕКОНТ+ - ГИС, 2000. – 637с. – 5-8330-0041-6.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
438. Бонк, Н. А.
Учебник английского языка : В 2-х ч., Ч. 2. – М. : ДЕКОНТ+ - ГИС, 2000. – 511с. – 5-8330-0042-4.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
439. Макконнелл, К. Р.
Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – К. : ХаГар, 2000. – 785 с. – 5-87920-005-1.
Шифр: 65.5  Авторський знак: М15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
440. Михасюк І.Р.,Мельник А.Ф.,Крупка М.І.,Залога З.М.
Державне регулювання економіки : Підручник. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592с. – 966-7714-24-1.
Шифр: 65.012.2я7  Авторський знак: Д36
Кількість примірників :  15    В наявності :  13
Опис документа

« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет