ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 401 - 420 від загального числа 115245

401. Бакка, М. Т.
Основи термодинаміки в гірництві : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 210с. – 966-7570-55-х.
Шифр: 622.23(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  179    В наявності :  174
Опис документа
402. Буян І.В.,Березюк Р.М.,Братко С.В.,Заклета О.І.,Ковальчук В.М.та ін.
Економіка: теоретичні основи : Підручник. У 2-х ч., Ч.1. – Тернопіль : Астон, 1997. – 204с.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  20    В наявності :  20
Опис документа
403. Буян І.В.,Березюк Р.М.,Братко С.В.,Заклета О.І.,Ковальчук В.М.та ін.
Економіка: теоретичні основи : Підручник: У 2-х ч., Ч.2. – Тернопіль : Астон, 1997. – 151с.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  19    В наявності :  19
Опис документа
404. Богатко, А. Н.
Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 208с. – 5-279-02070-2.
Шифр: 005.52  Авторський знак: Б73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
405. Кожекин, Г. Я.
Организация производства : Учебное пособие. – Минск : Экоперспектива, 1998. – 334с. – 985-6102-32-4.
Шифр: 658.5(07)  Авторський знак: К58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
406. Шестаков, А. В.
Теневая экономика : Учебное пособие. – М. : Изд. дом "Дашков и К", 2000. – 152с. – 5-8316-0044-0.
Шифр: 345.53(470)  Авторський знак: Ш51
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
407. Головач, А. В.
Банківська статистика : Підручник. – К. : УФІМ та Б, 1999. – 192с. – 966-95301-6-4.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
408. Вашків П.Г.,Пастер П.І.,Сторожук В.П.,Ткач Є.І.
Статистика підприємництва : підручник. – К. : Слобожанщина, 1999. – 600с. – 966-535-097-8.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
409. Желєзна, А. О.
Дипломні (курсові) проекти. Вимоги до оформлення документації : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 244с. – 966-7570-35-5.
Шифр: 744(07)  Авторський знак: Ж51
Кількість примірників :  251    В наявності :  245
Опис документа
410. Юхименко, П. І.
Історія економічних учень : Навчальний посібник. – К. : Знання-Прес, 2000. – 514с. – 966-7767-01-9. – Вища освіта ХХI століття.
Шифр: 330.8(07)  Авторський знак: Ю94
Кількість примірників :  35    В наявності :  35
Опис документа
411. Фролов К.В.,Попов С.А.,Мусатов А.К.,Никоноров В.А.,Тимофеев Г.А.,Пуш А.В.
Теория механизмов и механика машин : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1998. – 496с.
Шифр: 621.01(07)  Авторський знак: Т33
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
412. Ивашковский, С. Н.
Микроэкономика : Учебник. – М. : Дело, 1998. – 416с. – 5-7749-0120-3.
Шифр: 330.101.542(07)  Авторський знак: И24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
413. Кирилович, В. А.
Технологія автоматизованого виробництва : Навчально-методичний посібник, Вип.1 : Практичні заняття. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 156с.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  59    В наявності :  58
Опис документа /ftextslocal/kyrylovych.practic.pdf
414. Пістун, І. П.
Безпека життєдіяльності : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2000. – 301 с. – 966-7550-14-1.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: П34
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
415. Канарчук В.Є.,Лудченко О.А.,Барилович Л.П.,Бойко Г.Ф.,Козак Л.С.,Примак Т.О.
Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах : навч. посібник. – К. : ЛОГОС, 1999. – 348с. – 5-7763-8656-х.
Шифр: 338.47(07)  Авторський знак: О-64
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
416. Ярцев, В. В.
Немецкая грамматика? Не бойся! : Учебное пособие. – М. : Московский лицей, 2000. – 336с. – 5-7611-0233-1.
Шифр: 81.2(4Нім)я7  Авторський знак: Я79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
417. Коротков, П. А.
Комбинационное рассеяние в молекулярных кристаллах : монография. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 228с. – 966-594-124-0.
Шифр: 535.3  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
418. Петрова, А. В.
Самоучитель английского языка. – "Лира" Лтд, 1997. – ( s : s).
Авторський знак: П31
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
419. Петрова, А. В.
Самоучитель английского языка: звуковое приложение (60 минут). – ( s : s).
Авторський знак: П31
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
420. Бонк, Н. А.
Учебник английского языка (звуковое приложение): Ч. 1. Вводный курс. Основной курс. – ( s : s).
Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет