ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3821 - 3840 від загального числа 111719

3821. Макасєєв, М. В.
Асимптотичні розв"язки задачі глісування пластини по поверхні вагомої рідини // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.127.
Шифр: 532.5  Авторський знак: М15
Опис документа
3822. Солонуха, О. В.
Про існування розв"язків параболічних рівнянь з операторами монотонного типу // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.137.
Шифр: 517.9  Авторський знак: С60
Опис документа
3823. Макконнелл, К. Р.
Экономикс: Принципы, проблемы и политика : В 2- т. Т.1. – 11-е изд. – М : Республика, 1992. – 399с. – 5-250--01534-4.
Шифр: 65.01  Авторський знак: М15
Кількість примірників :  3    В наявності :  1
Опис документа
3824. Шпак В.К.,Мустафа О.О.,Бондар Т.І.,Кириченко З.Ф.,Сапожникова Т.А.,Шевцова Л.О.
Англійська для економістів і бізнесменів : підручник. – К : Вища школа, 2001. – 223с. – 966-642-072-4.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  19    В наявності :  19
Опис документа
3825. Пила, В. І.
Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР : Навчальний посібник. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 312с. – 966-7158-70-5.
Шифр: 65.04я7  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3826. Гончаренко, С. У.
Фізика: Основні закони і формули. – 4-е вид. – К. : Либідь, 1996. – 48с. – 5-325-00186-8.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3827. Макконнелл, К. Р.
Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – 11-е изд., репринт. – К : Хагар-Демос, 1993. – 785 с. – 5-87920-005-1.
Шифр: 65.01  Авторський знак: М15
Кількість примірників :  5    В наявності :  3
Опис документа
3828. Мозговий, О. М.
Фондовий ринок : навч. посібник. – К : КНЕУ, 1999. – 316с. – 966-574-142-Х.
Шифр: 336.76(07)  Авторський знак: М 74
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
3829. Долан, Э. Дж.
Макроэкономика. – СПб : Литера-плюс, 1997. – 408с. – 5-88770-010-6.
Шифр: 65.9(7СПО)  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3830. Храмов, В. О.
Основи управління персоналом : Навчально- методичний посібник. – К. : МАУП, 2001. – 112с. – 966-608-086-9.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: Х89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3831. Федоренко, В. Г.
Інвестиційний менеджмент : Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп.. – К. : МАУП, 2001. – 280с. – 966-608-082-6.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: Ф 32
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
3832. Котлер, Ф.
Основы маркетинга. – М : Ростинтэр, 1996. – 704с. – 5-87484-025-7.
Шифр: 65.9(7СПО)  Авторський знак: К73
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
3833. Кужельний, М. В.
Теорія бухгалтерського обліку : підручник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334с. – 966-574-000-8.
Шифр: 657.01(07)  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
3834. Савлук М.І.,Мороз А.М.,Пуховкіна М.Ф.,Лазепко І.М.,Шамова І.В.
Гроші та кредит : Підручник. – К. : КНЕУ, 2001. – 602с. – 966-574-199-3.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: Г 86
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
3835. Поддєрьогін А.М.,Буряк Л.Д.,Нам Г.Г.,Павліковський А.М.,Павловська О.В.та ін.
Фінанси підприємств : Підручник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 460с. – 966-574-010-5.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: Ф 59
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
3836. Дробозина Л.А.,Окунева Л.П.,Андросова Л.Д.,Карчевский В.В.,Башкатова Т.А.и др.
Финансы. Денежное обращение. Кредит : Учебник. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479с. – 5-85173-050-1.
Шифр: 65.261я7  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3837. Івахненко, В. М.
Курс економічного аналізу : Навчальний посібник. – К. : Знання-Прес, 2000. – 207с. – 966-620-019-8.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: І23
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3838. Моляков, Д
Финансы предприятий отраслей народного хозяйства : Учебное пособие. – 2-е изд. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 176с. – 5-279-01686-1.
Шифр: 65.26я7  Авторський знак: М75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3839. Білоус Г.М.,Бірюков Л.В.,Биковець В.М.,Варналій З.С.,Геєць В.М.та ін.
Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. – К. : Єднання, 1997. – 144с. – 966-530-029-6.
Шифр: 65.012  Авторський знак: М18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3840. Машиностроение. Известия вузов, №4. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 83 с.
Шифр: 621
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет