ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3821 - 3840 від загального числа 111511

3821. Коваленко, В. С.
Комбіновані лазерно-дугові процеси обробки матеріалів. Частина 2. Технологічні можливості комбінованого джерела тепла і взаємоплив його складових. // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – с.47.
Шифр: 621.791  Авторський знак: К56
Опис документа
3822. Корнієнко, Я. М.
Визначення в"язкості дисперсних середовищ хаотичних структур. Структурна модель // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – с.67.
Шифр: 681.513  Авторський знак: К67
Опис документа
3823. Майборода, В. С.
Магнітно-абразівна обробка осьового і кінцевого різального інструменту // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.72.
Шифр: 621.762  Авторський знак: М12
Опис документа
3824. Збруцький, О. В.
Підвищення точності гіроскопічного оптимальної фільтрації // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.85.
Шифр: 621.762  Авторський знак: З-41
Опис документа
3825. Карлін, М. І.
Правові основи підприємництва : Навчальний посібник. – К : Наукова думка, 2000. – 192 с. – 966-00-0576-8.
Шифр: 67.9(4Укр)3я7  Авторський знак: К 21
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
3826. Бар"яхтар, В. Г.
Феноменологічна теорія релаксаційних процесів і флуктуацій у магнітних матеріалах // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.101.
Шифр: 537.61  Авторський знак: Б24
Опис документа
3827. Гермаш, Л. П.
Вплив неоднорідності структури листового матеріалу на точність вимірювання його поверхневої густини бета-абсорційним методом // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.112.
Шифр: 621.039  Авторський знак: Г38
Опис документа
3828. Єфімова, О. В.
Вплив точкових дефектів на намагнічування тонких магнітних плівок з ЦМД-структурою // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.124.
Шифр: 538.22.1
Опис документа
3829. Макасєєв, М. В.
Асимптотичні розв"язки задачі глісування пластини по поверхні вагомої рідини // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.127.
Шифр: 532.5  Авторський знак: М15
Опис документа
3830. Солонуха, О. В.
Про існування розв"язків параболічних рівнянь з операторами монотонного типу // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.137.
Шифр: 517.9  Авторський знак: С60
Опис документа
3831. Макконнелл, К. Р.
Экономикс: Принципы, проблемы и политика : В 2- т. Т.1. – 11-е изд. – М : Республика, 1992. – 399с. – 5-250--01534-4.
Шифр: 65.01  Авторський знак: М15
Кількість примірників :  3    В наявності :  1
Опис документа
3832. Шпак В.К.,Мустафа О.О.,Бондар Т.І.,Кириченко З.Ф.,Сапожникова Т.А.,Шевцова Л.О.
Англійська для економістів і бізнесменів : підручник. – К : Вища школа, 2001. – 223с. – 966-642-072-4.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  19    В наявності :  19
Опис документа
3833. Пила, В. І.
Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР : Навчальний посібник. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 312с. – 966-7158-70-5.
Шифр: 65.04я7  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3834. Гончаренко, С. У.
Фізика: Основні закони і формули. – 4-е вид. – К. : Либідь, 1996. – 48с. – 5-325-00186-8.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3835. Макконнелл, К. Р.
Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – 11-е изд., репринт. – К : Хагар-Демос, 1993. – 785 с. – 5-87920-005-1.
Шифр: 65.01  Авторський знак: М15
Кількість примірників :  5    В наявності :  3
Опис документа
3836. Мозговий, О. М.
Фондовий ринок : Навчальний посібник. – К : КНЕУ, 1999. – 316с. – 966-574-142-Х.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: М 74
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
3837. Долан, Э. Дж.
Макроэкономика. – СПб : Литера-плюс, 1997. – 408с. – 5-88770-010-6.
Шифр: 65.9(7СПО)  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3838. Храмов, В. О.
Основи управління персоналом : Навчально- методичний посібник. – К. : МАУП, 2001. – 112с. – 966-608-086-9.
Шифр: 65.05я7  Авторський знак: Х89
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
3839. Федоренко, В. Г.
Інвестиційний менеджмент : Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп.. – К. : МАУП, 2001. – 280с. – 966-608-082-6.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: Ф 32
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
3840. Котлер, Ф.
Основы маркетинга. – М : Ростинтэр, 1996. – 704с. – 5-87484-025-7.
Шифр: 65.9(7СПО)  Авторський знак: К73
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа

« 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет