ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 3661 - 3680 від загального числа 121067

3661. Коваленко, В. С.
Комбіновані лазерно-дугові процеси обробки матеріалів. Частина 2. Технологічні можливості комбінованого джерела тепла і взаємоплив його складових. // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – с.47.
Шифр: 621.791  Авторський знак: К56
Опис документа
3662. Корнієнко, Я. М.
Визначення в"язкості дисперсних середовищ хаотичних структур. Структурна модель // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – с.67.
Шифр: 681.513  Авторський знак: К67
Опис документа
3663. Майборода, В. С.
Магнітно-абразівна обробка осьового і кінцевого різального інструменту // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.72.
Шифр: 621.762  Авторський знак: М12
Опис документа
3664. Збруцький, О. В.
Підвищення точності гіроскопічного оптимальної фільтрації // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.85.
Шифр: 621.762  Авторський знак: З-41
Опис документа
3665. Карлін, М. І.
Правові основи підприємництва : навч. посібник. – К : Наукова думка, 2000. – 192 с. – 966-00-0576-8.
Шифр: 346(07)  Авторський знак: К21
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
3666. Бар"яхтар, В. Г.
Феноменологічна теорія релаксаційних процесів і флуктуацій у магнітних матеріалах // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.101.
Шифр: 537.61  Авторський знак: Б24
Опис документа
3667. Гермаш, Л. П.
Вплив неоднорідності структури листового матеріалу на точність вимірювання його поверхневої густини бета-абсорційним методом // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.112.
Шифр: 621.039  Авторський знак: Г38
Опис документа
3668. Єфімова, О. В.
Вплив точкових дефектів на намагнічування тонких магнітних плівок з ЦМД-структурою // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.124.
Шифр: 538.22.1
Опис документа
3669. Макасєєв, М. В.
Асимптотичні розв"язки задачі глісування пластини по поверхні вагомої рідини // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.127.
Шифр: 532.5  Авторський знак: М15
Опис документа
3670. Солонуха, О. В.
Про існування розв"язків параболічних рівнянь з операторами монотонного типу // Наукові вісті. – 2001. – №6( 20). – 2001. – с.137.
Шифр: 517.9  Авторський знак: С60
Опис документа
3671. Макконнелл, К. Р.
Экономикс: Принципы, проблемы и политика : В 2- т. Т.1. – 11-е изд. – М : Республика, 1992. – 399с. – 5-250--01534-4.
Шифр: 330  Авторський знак: М15
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
3672. Шпак В.К.,Мустафа О.О.,Бондар Т.І.,Кириченко З.Ф.,Сапожникова Т.А.,Шевцова Л.О.
Англійська для економістів і бізнесменів : підручник. – К : Вища школа, 2001. – 223с. – 966-642-072-4.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  19    В наявності :  19
Опис документа
3673. Пила, В. І.
Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР : навч.посібник. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 312с. – 966-7158-70-5.
Шифр: 322.12(07)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3674. Макконнелл, К. Р.
Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – 11-е изд., репринт. – К : Хагар-Демос, 1993. – 785 с. – 5-87920-005-1.
Шифр: 330  Авторський знак: М15
Кількість примірників :  5    В наявності :  3
Опис документа
3675. Мозговий, О. М.
Фондовий ринок : навч. посібник. – К : КНЕУ, 1999. – 316с. – 966-574-142-Х.
Шифр: 336.76(07)  Авторський знак: М 74
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
3676. Долан, Э. Дж.
Макроэкономика. – СПб : Литера-плюс, 1997. – 408с. – 5-88770-010-6.
Шифр: 330.101.541  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
3677. Федоренко, В. Г.
Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К. : МАУП, 2001. – 280с. – 966-608-082-6.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: Ф32
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
3678. Кужельний, М. В.
Теорія бухгалтерського обліку : підручник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334с. – 966-574-000-8.
Шифр: 657.01(07)  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
3679. Савлук М.І.,Мороз А.М.,Пуховкіна М.Ф.,Лазепко І.М.,Шамова І.В.
Гроші та кредит : Підручник. – К. : КНЕУ, 2001. – 602с. – 966-574-199-3.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: Г 86
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
3680. Поддєрьогін А.М.,Буряк Л.Д.,Нам Г.Г.,Павліковський А.М.,Павловська О.В.та ін.
Фінанси підприємств : Підручник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 460с. – 966-574-010-5.
Шифр: 658.14(07)  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа

« 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет