ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 2381 - 2400 від загального числа 121722

2381. Шаповал, В.
Конституція України: вже або лише п"ять років? // Право України. – 2001. – №6. – с.8.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ш24
Опис документа
2382. Притика, Д.
Арбітражні суди України: 10 років на сторожі законності в господарських відносинах // Право України. – 2001. – №6. – с.13.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П75
Опис документа
2383. Костицький, В.
Економічний патріотизм як соціально-економічне і правове явище // Право України. – 2001. – №6. – с.17.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К72
Опис документа
2384. Медведчук, В.
Принцип справедливості і сучасна соціал-демократія: об"єктивна перспектива чи політична утопія? // Право України. – 2001. – №6. – с.22.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: М42
Опис документа
2385. Сидоренко, О.
Правові та психологічні аспекти вирішення конфліктів, пов"язаних з насильством у сім"ях // Право України. – 2001. – №6. – с.37.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С34
Опис документа
2386. Мухачева, Э. А.
Метод поиска минимума с запретами в задачах двумерного гильотинного раскроя // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.25.
Шифр: 004.031.43  Авторський знак: М92
Опис документа
2387. Железняк, Н.
Правові й організаційні форми діяльності органів юстиції в здійсненні державноїправової політики // Право України. – 2001. – №6. – с.48.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ж51
Опис документа
2388. Романюк, Б.
Щодо кримінально-правового визначення поняття тероризму // Право України. – 2001. – №6. – с.71.
Шифр: 67.408  Авторський знак: Р69
Опис документа
2389. Барбашова, Н.
Забезпечення екологічної безпеки розвиток галузевого підходу в екологічному законодавстві // Право України. – 2001. – №6. – с.78.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Б24
Опис документа
2390. Кравець, В.
Право як об"єкт пізнання // Право України. – 2001. – №6. – с.80.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К78
Опис документа
2391. Беляков, С. Л.
Изменеие сложности картографических изображений в сетевой геоинформационной справочной системы // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.31.
Шифр: 004.38  Авторський знак: Б43
Опис документа
2392. Завтур, Д.
Приєднання України до Міжнародної конвенції - важливий крок на шляху лібералізації зовнішньоторгівельних відносин // Право України. – 2001. – №6. – с.87.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: З-13
Опис документа
2393. Вашкелис, В. В.
Методы определения угловых и масштабных отклонений между изображениями // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.35.
Шифр: 621.397  Авторський знак: В23
Опис документа
2394. Прокопенко, В.
Дві пенсії - право чи перспектива? // Право України. – 2001. – №6. – с.90.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П78
Опис документа
2395. Цимбал, М.
Експертне забезпечення правосуддя в Україні - важливий аспект розвитку правової держави // Право України. – 2001. – №6. – с.93.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ц61
Опис документа
2396. Кириченко, Л.
Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні // Право України. – 2001. – №6. – с.99.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К43
Опис документа
2397. Жернаков, С. В.
Применение динамических экспертных систем с нейросетевыми базами знаний в процессе эксплуатации авиационых двигателей // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.42.
Шифр: 004.3.069  Авторський знак: Ж59
Опис документа
2398. Гнєздов, О.
Судові доручення в міжнародному цивільному процесі // Право України. – 2001. – №6. – с.113.
Шифр: 67.412  Авторський знак: Г56
Опис документа
2399. Кукушкин, Ю. А.
Обобщение результатов независимых экспериментальных исследований методом мета-анализа // Информационные технологии. – 2001. – №6. – с.48.
Шифр: 517.8  Авторський знак: К88
Опис документа
2400. Антонова, Г. М.
ЛП - поиск с усреднением как новая технология поиска рациональных решений : Прилож.к журналу // Информационные технологии. – Москва. – 2001. – №6. – 24 с.
Шифр: 004.3  Авторський знак: А72
Опис документа

« 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет